مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار اقتصادی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری پایان نامه مدیریت

مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

 

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بدون هیچ تگ و تبلیغات, قابلیت پرینت دارد

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

توسعه پایدار از منظراقتصادی

توسعه اقتصادی به جنبه اقتصادی توسعه اطلاق می شود که امکانات مادی برای رشد و  تعالی انسان فراهم آمده باشد. طبیعی است که این وضعیت به معنای دسترسی بیشتر انسان به کالا و خدمات است و کالا و خدمات دسترسی بیشتر انسان برای به کارگیری آن‌ها در جهت رشد و  تعالی نوع بشر, مستلزم تولید بیشتر است و تولید بیشتر در گرو استفاده از روشهای علمی و فنی و استفاده از تکنولوژی است.  انگیزه‌های اقتصادی, نقش مهمی در حفظ منابع ایفا می کنند. این  انگیزه را به عنوان مثال می توان از طریق تعریف و تبیین حقوق مالکیت ایجاد کرد؛ به طوریکه  کسانی که منبعی را مورد استفاده و مصرف قرار می دهند به حفظ آن برای آینده تمایل نشان می دهند.

 

 قیمت‌های بازار ممکن است جانشین قیمت‌های نظارتی یا قیمت‌های یارانه ای شده و  تصویر واضح تری از هزینه‌های غیر رسمی تولید ارائه می دهد. با توسعه اقتصاد, دیدگاه  قیمت گذاری هزینه اجتماعی می تواند به وضع مالیات‌های زیست محیطی, مجوزهای آلودگی قابل فروش, سهمیه‌های قابل تبادل بهره برداری از منابع, و مشابه این‌ها منجر شود... . ایجاد حقوق مالکیت برای محیط زیست در صورتی که پیش حقوقی از قبل وجود داشته باشد, و اگر از قبل وجود داشته است تعریف دقیق تر از حقوق مالکیت موجود جهت رفع ابهام‌های احتمالی ـ اقدام دوم, ایجاد انگیزه در جهت حفاظت از منابع از  طریق مورد توجه  قرار دادن نظام های یارانه ای موجود. یارانه‌ها ممکن است آشکار باشد؛ مانند قیمت‌های نظارتی ـ  یا پنهان باشد نظیر, عدم موفقیت دولت‌ها در اخذ اجاره بهای منابع از طریق وضع مالیات. سومین خط مشی عبارت از هزینه‌های نزدیک کردن قیمت ها به هزینه‌های اجتماعی تولید است.

 

هزینه‌های ناشی از خسارات زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه تقریبا 5 درصد مقدار جیانپی آن‌هاست. به علاوه, این هزینه‌ها به صورت اُفت تولید بالقوه است؛ یعنی جریان واقعی منابع با این  خسارات احتمالا ًدر ارتباط است. در اقتصاد کشورهای صنعتی بخش اعظم خسارات احتمالاً در  جریان‌هایی نمود پیدا می کند که با جیانپی مرتبط نیستند (بروز تغییر در وضعیت رفاهی انسان  که با استفاده از روش‌های سنتی حسابداری ملی قابل محاسبه نیست). 

 

این امر بیانگر نیاز به تنظیم حساب‌های ملی است. با در نظر گرفتن نبود قواعد و مقررات از محیط زیست و سازمان‌های ذی ربط در کشورهای در حال توسعه می توان انتظار داشت که میزان خسارت زیست محیطی نسبت به کشورهای صنعتی, بیشترباشد. برآوردهای انجام شده این موضوع را تأیید می کند. توسعه پایدار بر اهمیت رشد و توسعه دائمی تأکید دارد. ضمانت کسب در آمدهای واقعی در اولویت است, اما  اگر این درآمدها هزینه‌های سنگین ناشی از تخریب محیط زیست را در پی داشته باشد, پایدار نیست. تعریف کاتس ازتوسعه,گواه این معناست: (  اگر این درست است که هر جامعه ای باید برابر خواسته‌ها و رفاه اعضای خود پاسخگو باشد, کلمه توسعه  تمامی طیف  تغییرهای ضروری برای نیل به این هدف را در برمی گیرد. همین مجموعه تغییرهاست که موجب می شود یک نظام اجتماعی, از شرایط خاصی از زندگی که نامطلوب تشخیص داده می شود به سوی شرایط بهتر حرکت کند (اقتصاد شهر, ش15: 11). 

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی
فهرست مطالب

مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی 1

2-10 مفهوم توسعه: 3

2-10-1 نقش وقف در توسعه 4

2-10-2 وقف و توسعه اجتماعی 4

2-10-3 وقف و توسعه فکری و فرهنگی 5

2-11 تعریف پایداری: 6

2-11-1 توسعه پایدار چیست 9

2-11-2 تفهیم بنیادی توسعه پایدار 12

2-11-3 توسعه پایدار از دیروز تا امروز 13

2-11-4 مؤلفه های توسعه پایدار: 15

2-11-5 ارکان اصلی توسعه پایدار: 15

2-11- 6 اصول توسعه پایدار 15

2-11-6-1 کنار گذاشتن تصور قدر قدرتی انسان 16

2-11-6-3 اکوسیستم بسیار مهمتر از درک و تصور فعلی است 16

2-11-6-4 آشتی توسعه و پایداری 16

2-11-6-5 مردم محوری 17

2-11-6-6 مشارکت و وفاق 17

2-11-6-7 برنامه جامع , چرخه‌ای و تلفیقی 17

2-11-6-8 دیدی سیستمی و کل گرایانه 18

2-11-6-9 ساخت بر روی آنچه که وجود دارد: 18

2-11-6-10 انعطاف پذیری 18

2-11-6-11 استفاده عاقلانه از منابع 18

2-11-6-12 تفکر جهانی و عمل محلی 19

2-11-7 اهداف کلی توسعه پایدار : 19

2-12 مؤلفه‌های توسعه پایدار در جهت رفاه اجتماعی 23

2-13 رشد , توسعه پایدار و توسعه پایدار اقتصادی 24

‏2-13-1   توسعه پایدارازمنظراقتصادی 26

2-13-2 نقش امنیت اقتصادی در تامین توسعه پایدار 28

2-13-3 نقش وقف در تامین امنیت اقتصادی: 30

2-14 ارتباط وقف در پایداری اقتصادی 30

2-14-1 مؤلفه‌های وقف در توسعه پایدار اقتصادی 32

2-15  تأثیر وقف بر استقلال اقتصادی و رشد و توسعه: 33

2-16  تأثیر وقف بر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 36

2-17 نقش وقف در توسعه پایدار اقتصادی 37

2-17-1 نمونه‌ای موردی برای برسی و تفهیم بهتر موضوع 39

2-17-1-1 مدارس 39

2-17-1-2 نخستین مدرسه در اسلام 40

2-17-1-3 باز شناسی ربع رشیدی (ربع: خانه, سرا و محله) 42

2-17-1-4 هدف ربع رشید از احداث این فرهنگسرا 42

2-17-1-5 مؤلفه‌های شهرک دانشگاهی ربع الرشید: 43

2-17-1-6 نظام وقف در ربع الرشیدی 44

2-17-1-7  ربع الرشیدی شهری با شاخصه‌های توسعه پایداری 45

2-17-1-8  توجه به اقتصاد در ربع رشیدی 46

2-17-1-9 دلایل ناپایداری شهرک ربع رشید 46

2-18 نتیجه گیری: 47

نمودار 2-1: شیوه ارتباطی موضوع( منبع نگارنده) 49

2-18-1 راهبردها 50

2-18-2 راهکارها 51

2-18-3 فرآیند طراحی شهرک دانشگاهی با محوریت وقف 52

مبانی نظری توسعه پایدار اقتصادی
فهرست منابع: 52

 

 

لینک کمکی