مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و سبکهای فرزندپروری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و سبکهای فرزندپروری :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و سبکهای فرزندپروری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری رشته روانشناسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و سبکهای فرزندپروری

 

 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

 

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بدون هیچ تگ و تبلیغات, قابلیت پرینت دارد

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

سبک­های فرزندپروری[1]

سبک‌های فرزندپروریاز جمله مفاهیمی است که مطرح کننده روش‌ها و فنون برخورد والدین با فرزندان در خانواده می‌باشد. دارلینگ[2]و استنبرگ[3] سبک‌های فرزندپروری را منظومه‌ای از نگرش‌ها, نحوه برقراری ارتباط و روش نگهداری فرزند و همچنین جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین تعریف می‌کنند. سبک‌های رفتاری والدین از سه جنبه مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف مربوط به جامعه‌پذیری, عملکرد والدین در کسب اهداف از سوی فرزندان و جو عاطفی حاکم بر خانواده, منظور از اهداف, نتایج و غایت‌هایی است که والدین در جریان جامعه‌پذیری فرزندان خود در پی آن هستند.

مقصود از عملکرد والدین نیز,مجموعه کنش‌های پدر و مادر در ارتباط با کودک و اعضای دیگر خانواده می‌باشد و در نهایت منظور از جو عاطفی, مجموعه روابط عاطفی,دلبستگی‌ها و انسجام میان اعضای دیگر خانواده می‌باشد(دارلینگ و استنبرگ, 1993,به­نقل از عطاپور,1380) نوع سبک فرزندپروری که والدین از خود نشان می‌دهند بر رشد کودک تأثیر بسیاری می‌گذارد (بورن­استین[4], 2008), باوم ریند[5], مک­کوبی[6] و مارتین[7], 1986, به نقل از بورن استین, 2008) در مشخص ساختن چهار نوع سبک فرزندپروری نقش اساسی داشتند. سبک مقتدرانه[8], سبک مستبدانه[9], سهل‌گیرانه[10] و بی‌تفاوت[11].

 

مایز[12] و پتیت[13] (1997) سبک‌های فرزندپروری را این‌گونه تعریف کرده‌اند: مجموعه‌ای از رفتارها که تعیین کننده ارتباطات متقابل والد- فرزند در موقعیت‌های متفاوت و گسترده است و این‌گونه فرض می‌شود که موجب ایجاد یک فضای تعامل گسترده می‌گردد. سبک فرزندپروری به عنوان مجموعه‌ای از نگرش‌ها به کودک در نظر گرفته می‌شود که منجر به ایجاد جو هیجانی می‌شود که رفتارهای والدین در آن جو بروز می‌نماید. این رفتارها دربرگیرنده رفتارهای مشخص, رفتارهایی که در جهت هدف والدین است, که از طریق آن رفتارها والدین به وظایف والدینی‌شان عمل می‌کنند, اشاره به تمرین‌های فرزندپروری دارد, و هم رفتارهای غیرمرتبط با هدف والدینی مانند ژست‌ها, تغییر در تُن صدا یا بیان هیجان‌های غیرارادی می‌باشد (استنبرگ, 1994).

 

بیشتر محققانی که تلاش کرده‌اند محیط فرزندپروریرا توصیف کنند,به مفهوم سبک فرزندپروری دیانا بامریند تکیه کرده­اند. سازه سبک فرزندپروری, به منظورتفاوت در تلاش­های والدین برای کنترل واجتماعی کردن فرزندانشانبه کار می‌رود(بامریند, 19911). دو نکته درفهماین تعریف مهم است: اول اینکه سبک فرزندپروری برای توصیف فرزندپرورینرمال به کار می‌رود؛ به عبارت دیگر گونه­شناسی سبک فرزندپروری, نباید فقطدربرگیرنده­ی فرزندپروری انحرافی باشد. دوم این­که بامریند فرض کرده بود کهفرزندپروری نرمال,حول موضوع کنترلمی‌چرخد ,هر چند که ممکن است والدین دراینکه چگونه فرزندانشان را کنترل ویا اجتماعی کنند,متفاوت باشند,ولی بهطورکلی فرض می‌شود که نقش اولیه همه والدین تاثیر گذاشتن, درس دادن وکنترل فرزندانشان می‌باشد (کیسل و لاینز,2001).

 

علاقه به بررسی تاثیر والدین بر رشدکودک پیامد طبیعی, تئوری رفتارگرایی و فرویدی بود . رفتارگرایان کودک علاقمند بودند که چگونه الگوهای تقویت در محیطی که کودک در تماس باآن است, منجر به رشد می‌شود. نظریه­پردازان فرویدی در مقابل بحث می‌کردندکه تعیین­کننده‌های اساسی رشد, زیستی هستند و به صورت اجتناب ناپذیری باآرزوهای والدین و خواسته‌های اجتماعی در تعارض می‌باشند. در این نظریه, فرض می‌شود که تعامل بین نیازهای لیبیدویی کودک و محیط خانوادگی, تعیین کنندهتفاوتهای فردی در رشد کودک می‌باشد. اکنون دو سوال اساسی در تحقیقات مربوطبه اجتماعی کردن مطرح است:

سبک فرزندپروری چه چیزی است؟ و پیامد سبک­هایتربیتی متفاوت چه می‌باشد؟(دارلینگ و استنبرگ,1993). در حال حاضر اجماع نظری مبنی بر اینکه تمرین­های فرزندپروری بر رشد کودکتاثیر می‌گذارد, وجود دارد, البته مدارک نشان داده­اند رفتارهایفرزندپروری مجموعه رفتارهای زیادی را در بر می‌گیرد. بنابراین تاثیر یکرفتار والدینمی‌تواند به آسانی مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثالممکن است کودکی که به خاطر عملی که انجام داده, سیلی بخورد ولی هنوز نسبتبه والدین احساس عاطفه,مهر و گرمی کند و یا اینکه ممکن است والدین به صورتتکنیکی درست عمل کنند, اما چون عاطفه و مِهر کمی را آشکار نمایند, کودکاناحساس سردی و بی‌میلی می‌کنند. تلاش‌های کمی و کیفی برای ارزیابی سبکفرزندپروری بر روی سه مولفه خاص تمرکز کرده‌اند: رابطه هیجانی, رفتارها وتمرین­های والدین و سیستم­های اعتقادی والدین (دارلینگ و استنبرگ, 1993).[1]- Parenting style

[2]- Darling

[3]- Steinberg

[4] - Bornstein

[5]- Baumrind

[6]- Maccoby

[7]- Martin

[8]- authoritative style

[9]- authoritarian style

[10]- permissive style

[11]- indifferent style

[12]-Mize

[13]- Petit

 

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه ها و سبکهای فرزندپروری
فهرست مطالب

2-2-تعلیم و تربیت, تعاریف و مفاهیم مربوط به آن 6

2-3- تاریخچه ارتباط والدین و فرزندان 8

2-4- فرزندپروری 10

2-5-سبکهای فرزندپروری 13

2-6- انواع سبکهای فرزندپروری 16

2-6-1- سبک قاطعانه 16

2-6-2- سبک آزادمنشانه 18

2-6-3- سبک مستبدانه 20

2-7- پیشینه نظری 22

2-7-1- نظریه اریکسون: 22

2-7-2- نظریه مورای 23

2-7-3- نظریه شیفر 25

2-7-4- نظریه زیگلمن 28

2-7-5- نظریه پیشرفت اتکینسون: 31

2-7-6- نظریه انگیزه پیشرفت مککلهلند 33

2-8- پیشینه تجربی 35

2-8-1- تحقیقات داخلی 35

2-8-2- تحقیقات خارجی 42

2-9-پیشنهی نظری تحقیق 44

منابع و مآخذ 47

 

 

 

 

لینک کمکی