مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی :

دید کلی :
مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی 432 صفحه pdf


توضیحات کامل :

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها

تالیف دکتر جعفر بابا جانی

432 صفحه pdf

 

فصل اول - کلیات تحقیق

فصل دوم - فعالیت های شهرداری و ویژگیهای محیطی آن

فصل سوم - ذی نفعان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

فصل چهارم - مسئولیت پاسخگویی عمومی

فصل پنجم - چارچوب نظری و مسئولیت پاسخگویی

فصل ششم - هدف های حسابداری و گزارش های مالی

 فصل هفتم - خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

منابع و ماخذ

لینک کمکی