مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر :

دید کلی :
هدف از این تحقیق برررسی مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر

 

 

 

 

مؤلفه های هوش هیجانی

   دانیل گلمن مؤلفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند: 

   1- ‌خودآگاهی: شناختن هیجان هایی که آن را احساس می کنیم و دلیلش را نیز می دانیم. خودآگاهی, ‌آگاه بودن از حالت روانی خود و تفکرها درباره آن حالت است.

   2- خودگردانی: تعادل هیجانی را خود گردانی می نامند. گاهی از خود گردانی به معنای کنترل احساسات, عواطف و تکانش ها یاد می کنند. خود گردانی یک قابلیت زیر بنایی است که در کنترل رفتارهای هیجانی نقش مهمی دارد.

   3 - انگیزش: به معنای مولد, ا‌ثر بخش و خلاق بودن در زمینه کاریست. انگیزش توانایی انرژی دادن به دیگران و هدایت رفتار آنان بر خلاف داشتن روحیه ضعیف را دارد. در انگیزش از هیجان ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف استفاده می کنیم.

   4 - همدلی: توانایی همدردی کردن با احساسات دیگران و شناخت دیدگاه آنها را همدلی می نامند. همدلی توانایی شناخت و نفوذ بر حالت هیجانی دیگران یا آگاهی نسبت به احساسات, ‌نیازها و علایق دیگران است. همدلی به معنای دیگر وارد شدن به حریم احساس دیگران است.

   5 - مهارت های ارتباطی یا اجتماعی: توانایی شناخت و همدلی با دیگران, ‌برقراری ارتباط مؤثر,‌ گوش دادن عمیق و پرسیدن سؤالات مهم,‌ تشریک مساعی,‌ مربیگری و مذاکره کردن از اجزا این مهارت محسوب می شود. به عبارتی دیگر آگاهی و شناخت نسبت به هیجان ها و احساسات دیگران,‌ مهارت گوش دادن به احساسات دیگران در زمانی است که افراد دچار هیجان و احساسات هستند و نیاز به گوش دادن حرف های آنان را دارند (زارعان و بخشی پور, 1386).

جدول 2-1. چارچوب هوش هیجانی[1]

قابلیت فردی

خودآگاهی

1 – آگاهی هیجانی: شناخت/ درک هیجان های خود و آثار آن

2 – خود ارزیابی صحیح: شناخت/ درک نقاط قوت, ‌ضعف و محدودیت های خود

3 – خود باوری: احساس لیاقت, ‌ارزشمندی و توانمندی

خودگردانی

1 – خود کنترلی: جلوگیری از بروز اختلالات هیجانی و تکانش های موجود

2 – وظیفه شناسی: ‌پذیرش مسئولیت در قبال عملکرد فردی

3 – قابل اعتمادی:‌ حفظ معیارهای صداقت و درستکاری

4 – انطباق پذیری: انعطاف در پذیرش تغییر و کنترل آن

5 – نوآوری: سازگاری در مواجه با ایده ها, ‌راهکارها و اطلاعات جدید و بکر

انگیزش

1 – رشد گرایی: تلاش برای بهبود یا رسیدن به معیارهای برتر

2 – تعهد: همسویی با اهداف گروه یا سازمان

3 – ابتکار: آمادگی استفاده از فرصت ها

4 – خوش بینی: جدیت در رسیدن به اهداف به جای دیدن موانع و عوامل بازدارنده

همدلی

1 – شناخت/ درک دیگران: شناخت عواطف و دیدگاه دیگران و تأثیر آن در تصمیمات

2 – بالندگی دیگران: اعتقاد به رشد دیگران و تقویت توانمندی های آنها

3 – خدمت مداری: پیش بینی ,‌شناسایی و ارضا نیازهای مشتریان

4 – هدایت تنوع: رشد فرصت ها از طریق به کارگیری افراد با فرهنگ ها و نژادهای مختلف

5 – آگاهی سیاسی: مطالعه هیجان فعلی گروه و قدرت روابط

مهارت های اجتماعی

1 – نفوذ گذاری: استفاده از فنون اثربخش برای متقاعد کردن دیگران

2 – ارتباطات: گوش دادن درست و ارسال پیامهای قابل قبول

3 – مدیریت تضاد: گفتگو و دفع مخالفت ها

4 – رهبری: تقویت روحیه و هدایت افراد گروه ها

5 – تسریع تغییر: ابتکار یا مدیریت کردن تغییر

6 – پیوند سازی: تقویت ابزارهای پیوند سازی و ارتباطی

7 – تشریک مساعی و مشارکت: کارگروهی به منظور رسیدن به اهداف مشترک

8 – ظرفیت های گروهی: ایجاد هم افزایی در گروه برای رسیدن به اهداف جمعی

 

 [1]-  آقایار,‌ هوش هیجانی سازمانی, ‌ص 35

 

 

 

 

 

مولفه ها و نظریه های هوش هیجانی و بررسی ارتباط آن با مفاهیم دیگر
فهرست مطالب

2-10- تاریخچه هوش هیجانی 8

2-11- هوش هیجانی چیست؟ 10

2-12- نظریه هایی در باب هوش 12

2-13- هیجان چیست؟ 15

2-14- فواید هیجان 19

2-15- زیان های هیجان 20

2-16- نقش هیجان ها در هوش 21

2-17- هوشبهر و هوش هیجانی 23

2-18- مؤلفه های هوش هیجانی 25

2-19- هوش هیجانی و موفقیت شغلی 28

2-20- هوش هیجانی و سلامت 29

2-21- چه کسی به هوش هیجانی (EQ) نیاز دارد؟ 31

2-22- کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار 40

2-33- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق 44

      منابع و مأخذ 53

منابع فارسی 54

منابع انگلیسی 61

 

 

 

لینک کمکی