ماهیت و مراحل فرآیند خودكنترلی با نگاهی بر نظریه یادگیری اجتماعی راتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ماهیت و مراحل فرآیند خودکنترلی با نگاهی بر نظریه یادگیری اجتماعی راتر :

دید کلی :
هدف از این تحقیق برررسی ماهیت و مراحل فرآیند خودکنترلی با نگاهی بر نظریه یادگیری اجتماعی راتر بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته روانشناسی

ماهیت و مراحل فرآیند خودکنترلی با نگاهی بر نظریه یادگیری اجتماعی راتر

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها, احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن برای عمل داشته باشد. یک کودک یا نوجوان با خودکنترلی, زمانی را صرف فکرکردن به انتخاب ها و نتایج احتمالی می کند و سپس بهترین انتخاب را می کند(فرایز و هوفمن , 2009). خودکنترلی را مایر و سالووی (2003), تحت عنوان کاربرد صحیح هیجان ها معرفی می نمایند و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت شخصی برای تسکین دادن خود, درک کردن اضطراب ها, افسردگی ها یا بی حوصلگی های متداول می شود. افرادی که به لحاظ خودکنترلی ضعیف اند, دائماً با احساس ناامیدی, افسردگی, بی علاقگی به فعالیت دست به گریبان اند, در حالی که افراد با مهارت زیاد در این زمینه با سرعت بیشتر می توانند ناملایمات را پشت سر گذاشته و میزان مشخصی از احساسات را با تفکر همراه نموده و مسیر درست اندیشه را بپیمایند(صفری, 1387). خودکنترلی به معنی سرکوب کردن هیجانات و احساسات نیست. برعکس, خودکنترلی یعنی اینکه ما یک انتخاب برای چگونگی ابراز احساساتمان داریم و چیزی که مورد تاکید است, روش ابراز احساسات است به طوری که جریان تفکر را تسهیل کند(گلمن , 1995 ؛ به نقل از پارسا, 1380). 

 

از جمله فواید کنترل و تنظیم هیجانات کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد, پشتکار داشتن, به رغم دلسردی و وسوسه, جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده می باشد. ناتوانی در تنظیم هیجان حاصل از مخالفت های اجتماعی و ترس از این گونه مخالفت ها گاهی آنقدر شدید است که بر تلاشهای فرد برای انجام عمل صحیح چیره می شود(شیپز, کاترین و میرن , 2009). 

تحقیقات نشان داده است که خودکنترلی بین عناصر تشکیل دهنده رخدادهای رفتاری با درنگ های زمانی(به تعویق انداختن کار) پلی برقرار می کند. در صورتی که بین این رخدادها, پاسخ ها و پیامدها فاصله ای نباشد یا فاصله کمی باشد(یعنی بین رخدادهای محیطی و رفتاری که فرد انجام می دهد) احتیاجی به خودکنترلی نخواهد بود. 

 

بنابراین, سازماندهی در عرض زمان, یکی از ویژگی های مهم تعریف خودکنترلی است. بیابانگرد(1384), دریافت که کنترل رفتار خود یک تکنیک موثر برای کاهش زمان لازم جهت انجام تکلیف و افزایش زمان لازم برای رفتارهای تکلیف مدار است. بنابراین, خودکنترلی می تواند به افراد کمک کند تا زندگی بهتری داشته باشند.نادی و سجادیان(1385), در تحقیق خود بیان کرده اند که مفاهیم خود راهبری  یا خودمدیریتی از نظر فلسفی به اگزیستانسیالیست ها  و از نظر روانشناختی به انسانگرایان  نسبت داده شده است(بیلر و اسنومن , 1990). در حوزه تعلیم و تربیت ریشه های خودراهبری را می توان در دیدگاه های تجربه گرایانه جان دیویی  پیدا کرد(ویلیامز, 2004 ؛ به نقل از نادی و سجادیان, 1385). همچنین مفاهیم خودتنظیمی  و خودکنترلی در نظریه های یادگیری شناختی اجتماعی بندورا  و نظریه های خودتعیین گری  دسی و ریان , زیمرمن , پینتریچ و شانک  (2002), از مبانی اصلی و پایه ای هستند.

 

 

از نظر پینتریچ و شانک(2002), گرچه نظریه خودتعیین گری به عنوان نظریه ای در روانشناسی یادگیری و انگیزش به ارتباط بین خودمختاری و خودتنظیمی با پیشرفت و یادگیری می پردازد, اما در حوزه های دیگری مانند کار, سلامت, اخلاق و ارزشها و ارتباطات اجتماعی نیز به کار میرود. از اینرو, خودگردانی شامل مفهومی جامع و چندوجهی است که جنبه هایی چون خودگردانی در یادگیری, خودگردانی در سلامت فردی, خودگردانی در مدیریت فشارهای روانی, خودگردانی در ارتباطات, خودگردانی در اخلاق و ارزشها و ... را شامل می شود.

 

 آنچه محققان در این مقاله به آن می پردازند, خودگردانی به مفهوم کلی آن می باشد که حوزه شناختی, هیجانی و رفتاری انسان را دربر می گیرد. مفهوم مورد نظر محققان, در نظریه ها و الگوهای مختلف به تعابیر متعددی مانند خودگردانی, خودمختاری, خودتنظیمی, مدیریت خود و خودکنترلی بیان شده است. تعاریف خودکنترلی با توجه به چهارچوب های نظری مختلف, با یکدیگر متفاوت می باشد, اما بیشتر آنان بر این نکته تاکید دارند که این فرایند, مستلزم فعال سازی و تقویت شناخت ها و رفتارهایی است که متوجه هدف مورد نظر است. ویژگی خودکنترلی یا خودگردان به کسی گفته می شود که اهداف مشخصی دارد و رفتارهای به خصوصی را برای دستیابی به مقاصد خود در پیش می گیرد. چنین فردی بر راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آنها را به منظور کسب موفقیت, اصلاح و تعدیل می کند(کدیور, 1388). 

 

 

 

 

ماهیت و مراحل فرآیند خودکنترلی با نگاهی بر نظریه یادگیری اجتماعی راتر
فهرست مطالب

ماهیت خود کنترلی 

2-8- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر 

2-9- انواع کنترل و نظارت 

1-2-9- کنترل پیش از عمل 

2-2-9- کنترل سکانی 

3-2-9- کنترل تفکیکی (بلی- خیر) 

4-2-9- کنترل بعد از عمل 

2-10- ارزیابی انواع کنترل 

2-11- مراحل فرآیند خودکنترلی 

1-2-11- تعیین معیار یا استاندارد 

2-2-11- سنجش عملکرد 

3-2-11- تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد 

4-2-11- انجام اقدامات اصلاحی 

2-12- مرور تحقیقات پیشین 

1-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی 

2-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی 

2-13- جمع بندی 

 

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی