ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی بصورت کامل و جامع می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی

 

 

 

 

 

 

مقدمه

نوجوانان و جوانان در خانواده هایی با سبک فرزندپروری مقتدرانه متکی به خود, آرام و امیدوار بوده و هویت شخصی آن ها آسیب نمی بیند. همچنین این شیوه به نظر می رسد با دلبستگی بیشتر به والدین به ویژه در دوران کودکی و احساس رضایت بیشتر از زندگی همراه بوده و زمینه را برای احساس ارزشمندی و عزت نفس بیشتر نوجوان و در نتیجه وضعیت بهداشت روانی مطلوب تر فراهم می سازد. در صورتی که برخوردهای مستبدانه با فرزندان می تواند با اثرات نامطلوب هیجانی و اعتماد به نفس پایین, زمینه را برای بروز اختلالات و آشفتگی های روانی فراهم سازد. در این راستا برخی از صاحب نظران عقیده دارند که شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه بر خلاف شیوه ی مستبدانه با فردیت و حس استقلال کودک در خانواده مربوط بوده که در ارتقا سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی اهمیت عمده ای دارد. در حالی که شیوه ی فرزندپروری مستبدانه با برخوردهای خشن, محدود کننده و کنترل افراطی به فردیت و استقلال فرزندان در خانواده آسیب می زند(پتیت و باتیس , 1989). 

 

در پژوهشی توسط فورگاس  و همکاران(2000) مشخص شد, که آزمودنی هایی که از سبک فرزند پروری مقتدرانه برخوردار بودند, ارتباط بیشتری برقرار می کردند و از علایم و رفتارهای غیرکلامی بیشتری در تعامل خود بهره می گرفتند, بیشتر با دوست خود حرف می زدند, به روشنی و بدون ابهام درباره ی خودشان صحبت می کردند و به نظر می رسید که به شیوه ای موثر, رضایت بخش, ماهرانه و متعادل تر رفتار می کنند. بر عکس, آزمودنی های غمگین و با خلق منفی از برخورد دوستانه و اطمینان بخش کمتری برخوردار بودند.

بررسی مطالعات پیشین نیز نشان داد یکی از مهم ترین مهارت ها که مشخصه ی سلامت و بهزیستی روانی افراد است ,برخورد داری آن ها از صفت خود کنترلی است . افراد خود کنترل  می توانند  هدف های واقع گرایانه را الویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند , یکی از موضوعات مهم مورد توافق نظریه پردازان روان شناسی عملکرد مهم خود کنترلی در فرایند بهزیستی روان شناختی است . 

 

 

 

 

 

ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی
فهرست مطالب

-1- بهزیستی روان شناختی 

2-2- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی 

2-3- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی 

2-7- ماهیت خود کنترلی 

2-8- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر 

2-9- انواع کنترل و نظارت 

1-2-9- کنترل پیش از عمل 

2-2-9- کنترل سکانی 

3-2-9- کنترل تفکیکی (بلی- خیر) 

4-2-9- کنترل بعد از عمل 

2-10- ارزیابی انواع کنترل 

2-11- مراحل فرآیند خودکنترلی 

1-2-11- تعیین معیار یا استاندارد 

2-2-11- سنجش عملکرد 

3-2-11- تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد 

4-2-11- انجام اقدامات اصلاحی 

2-12- مرور تحقیقات پیشین 

1-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی 

2-2-12- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی 

2-13- جمع بندی 

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

 

 

لینک کمکی