مطالعه و بررسی انواع مدل های مدیریت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه و بررسی انواع مدل های مدیریت دانش :

دید کلی :
در این نوشتار به بررسی کامل و جامع مدل های مدیریت دانش در قالب 87 صفحه ورد می پردازیم


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه مطالعه و بررسی انواع مدل های مدیریت دانش می باشد که در آن انواع مدل های مختلف و مفهومی مدیریت دانش تشریح و مقایسه می شوند.

 

 

 

مقدمه
مدیریت دانش, موضوعی پیچیده و پویاست. موفقیت مدیریت دانش مستلزم نگرشی سیستمی است که کلیه عوامل و اجزا و فرایندهای مدیریت دانش را مد نظر قرار دهد. هر گونه جز نگری ممکن است چالش های جدی بر سر راه موفقیت برنامه های مدیریت دانش به وجود آورد. بسیاری از سازمان ها بر این باور هستند که دانش, مهمترین دارایی آنهاست, اما در عمل کمتر به آن پایبندند. یکی از دلایل عمده این امر آن است که سازمان ها نمی دانند چگونه به سراغ مدیریت دانش بروند. برای این منظور در این بخش مدل‌های مختلف مدیریت دانش مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نگرش و رویکردی که صاحبنظران نسبت به مدیریت دانش اتخاذ کرده اند, مدل های مختلفی شکل گرفته است. اثربخشی هر کدام از این مدل ها به موقعیت و جایگاهی بستگی دارد که سازمان در آن قرار گرفته-است.

 

 


 مدل نوناکا
نوناکا, مدلی پویا برای مدیریت دانش در خصوص فرایندهای ایجاد و انتقال دانش ارائه داده است که در شکل زیر ملاحظه می-گردد.

شکل 2-5: چارچوب مفهومی فرایندهای ایجاد دانش (داخل فایل خریداری شده)

برای روشن شدن بیشتر ذیلاً عناصر سه گانه این مدل مورد بررسی قرار می گیرند:
الف) عنصر Ba
Ba یک کلمه ژاپنی است که به معنای فضا, مکان و شرایط لازم برای ایجاد دانش است (کیسی , 1997). کیسی می گوید: "هیچ دانشی بدون وجود مکان و فضایی مناسب ایجاد نمی شود. نوناکا Ba را به این صورت تعریف می کند:

 

 

 

‹‹زمینه ای مناسب که دانش در آن ایجاد, توزیع و به کار گرفته می شود.›› در ادامه, نوناکا چهار نوع Ba را به این صورت معرفی می کند:
1- ایجاد کننده,              2- تبدیل کننده,
3- نظام مند کننده,            4- اعمال کننده,
اینک به شرح مختصر هر کدام از این Ba ها می پردازیم.

 

 


1. Ba ایجاد کننده: عبارت است از یک تعامل رو در رو و فردی. این جا فضایی است برای افراد تا تجارب, احساسات, عقاید و مدل های ذهنی خود را تقسیم کند. این Ba به زمینه ای برای ‹‹جامعه‌پذیری›› اشاره می کند.
 

 

2. Ba تبدیل کننده: که به تعاملی رو در رو و گروهی اشاره می کند و جایی است که مدل های ذهنی افراد به واژه ها و مفاهیم مشترک تبدیل می شود. این Ba به زمینه ای برای ‹‹برونی سازی دانش›› اشاره می کند.
 

 

3. Ba نظام مند کننده: این Ba با تعاملات مجازی  و گروهی معرفی می شود و شامل ایجاد موقعیت‌های مناسب برای کد گذاری دانش می شود. این Ba به زمینه ای برای ‹‹ترکیب دانش›› اشاره می کند. 
 

 

4. Ba اعمال کننده: که عبارت است از فراهم آوردن زمینه های لازم برای انتقال دانش به تصمیمات و اقدامات سازمان و در نتیجه یادگیری های جدید توسط کارکنان. این Ba به زمینه ای برای ‹‹درونی‌سازی دانش›› اشاره می کند (نوناکا و تویوما , 2000: 5-34). نوناکا معتقد است برای اینکه فرایندهای ایجاد دانش در سازمان اتفاق بیفتد, باید Ba به طور مناسب توسط سازمان ارائه و مهیا گردند.

 


ب) عنصر  SECI: این قسمت از مدل بر ایجاد دانش از طریق تعامل بین دانش ضمنی و دانش صریح تاکید می کند که در بخش چرخه دانش بدان اشاره شد. 

 

 

 

 

مطالعه و بررسی انواع مدل های مدیریت دانش
فهرست مطالب
2-1-مقدمه 10
2-2- مدیریت دانش 1
2-4-مدیریت دانش چیست؟ 26
2-4-1-انتقادات وارد بر مدیریت دانش 27
2-4-2- تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش 29
2-4-3- تکامل مدیریت دانش 31
2-4-4- ظهور مدیریت دانش 32
2-4-5-فرآیند تکامل مدیریت دانش 33
2-4-6-چرخه مدیریت دانش 37
2-4-6-1-تولید دانش 37
2-4-6-2-جمع‏آوری دانش 42
2-4-6-3- الگوبرداری 44
2-4-6-4- دسته‏بندی دانش 46
2-4-6-5- ذخیره دانش 46
2-4-6-6- انتشار دانش 50
2-4-6-7- بکارگیری دانش 54
2-4-6-8- یکپارچگی دانش 54
2-5- مدل‌های مدیریت دانش 55
2-5-1- مدل عمومی دانش در سازمان 55
2-5-2- مدل نوناکا مدیریت دانش 57
2-5-3- مدل شش بعدی مدیریت دانش 59
2-5-4- مدل رن جانستون مدیریت دانش 61
2-5-5- مدل ادل و گراسیون مدیریت دانش 62
2-5-6- مدل استیوهالس مدیریت دانش 64
2-5-7- مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ مدیریت دانش 65
2-5-8-مدل دانش شناسی سازمانی وان کروگ و روس (1995) مدیریت دانش 70
2-5-9- مدل مدیریت دانش چوو مدیریت دانش 70
2-5-10-مدل مدیریت دانش بویست مدیریت دانش 73
2-5-11- چهارچوب مدیریت دانش پرابست 75

منابع و ماخذ

لینک کمکی