کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی , فصل اول و دوم :

دید کلی :
کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی , فصل اول و دوم به تعداد 32 صفحه pdf به صورت زوجی ( 75 صفحه اول کتاب )


توضیحات کامل :

کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی , فصل اول و دوم

به تعداد 32 صفحه pdf به صورت زوجی ( 75 صفحه اول کتاب )

 

فصل اول : چگونگی ایجاد مناطق و شهرها

فصل دوم : مکان یابی ( تئوری ها و عوامل موثر بر آن )

 

منبع درسی نظریه های مکان یابی

مناسب طول ترم و آمادگی امتحانات دانشجویان

 

توجه فرمایید این فایل فقط فصل اول و دوم کتاب ذکر شده می باشد

لینک کمکی