فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی :

دید کلی :
این فایل اکسل بسیار مفید برای پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان بوده وفقط کافی است مقادیر اولیه در فایل وارد شده و کلیه محاسبا ت بعدی بعهده نرم افزار میباشد


توضیحات کامل :

برآورد و صورت وضعیت با فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست بهای تجمیعی

این فایل اکسل بسیار مفید برای پیمانکاران , مشاوران و کارفرمایان بوده وفقط کافی است مقادیر اولیه در فایل وارد شده و کلیه محاسبا ت بعدی بعهده نرم افزار میباشد همچنینی فایل قابلیت اصلاح مقادیر و بهای واحد و تغییر براساس فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست بهای سال رادارد و  بصورت کامل نحوه تهیه برآورد براساس فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست پایه و فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست تجمیعی در قالب فایل اکس آورده شده است  است همچنین این فایل برای کسانی که میخواهند براساس فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست تجمیعی صورت وضعیت تهیه کنند بسیار مفید خواهد بود  که شامل برآورد براساس فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست پایه و فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست تجمیعی میباشد   و موارد ذیل میباشد:

برآورد براساس فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست پایه:

فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست تجمیعی شامل:

1- کلیه ردیفهای تجمیعی براساس مقادیر فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی
فهرست پایه

2-  کلیه فصول تجمیعی بتفکیک ردیفهای تجمیعی

3- خلاصه مالی

4- نزولی بها

5ـ جداول الف, ب , پ

6ـ جداول 1,2,3,4

 فرمت فایل: اکسل

حجم فایل:2.2 مگابایت

 

 

 

 

لینک کمکی