بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها

 

 

 

 

 

 

 سرمایه فکری:

سرمایه فکری از جمله مسائلی در علم مدیریت است که تعاریف مختلف دارد و همین تعاریف و برداشت های مختلف موجب شده است که در رسیدن به یک تعریف جامع دچار مشکل شویم تنها نکته ای که در اکثر این تعاریف مشترک است این مطلب می باشد که سرمایه فکری جزئی از دارایی های نامشهود است که در هر شرکتی که دارای سرمایه فکری قوی تری باشد نسبت به سایر رقبا موفق تر خواهد بود.جعفری(2013) در تعریف خود از سرمایه فکری اشاره می کند که: تمام دارایی ها که ترازنامه شرکت نشان داده نشده است و آن شامل کسانی که دارایی های نامشهود مانند علائم تجاری, ثبت اختراعات و مزایای انسانی, ساختار و محیط ارتباط است و به عقیده ادوینسون و سولیوان(1996) تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری می باشد.

 

.پابلوس( 2004 ) سرمایه فکری را شامل تمام منابع دانش محوری می داند که برای سازمان ارزش تولید می کنند ولی در صورتهای مالی وارد نمی شوند.

ماوریدس ( 2005 ) سرمایه فکری را یک دارائی ناملموس با پتانسیل خلق ارزش برای سازمان و کل جامعه می داند. .

مارتینز( 2005 ) سرمایه فکری را دانش, اطلاعات, دارایی فکری و تجربه ای که می تواند در خلق ثروت مورد استفاده قرار گیرد, تعریف می کند. .( همتی و همکاران,2013,6)

 

 

1-2-2) اجزای سرمایه فکری:

1-1-2-2) سرمایه انسانی: 

سرمایه انسانی موجودی دانش افراد یک سازمان است. کارکنان, سرمایه فکری را از طریق شایستگی, نگرش و چالاکی فکریشان ایجاد می کنند.مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان, مجموعه مهارت های نیروی کار, عمق و وسعت تجربه آن هاست . منابع انسانی می توانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند. این سرمایه در پایان روز کاری, با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می شود, اما سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه های حتی با ترک سازمان هم, بدون تغییر باقی می مانند . سرمایه انسانی شامل :

مهارتها و شایستگی های نیروی کار ؛

دانش آنها در زمینه رشته هایی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند ؛

استعدادها و اخلاق و رفتار آنهاست .(دستگیر و محمدی, 1388,31)

 

 

 

2-1-2-2) سرمایه ساختاری:

سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می شود که در برگیرنده پایگاه های داده, نمودارهای سازمانی, دستورالعملهای اجرایی فرایندها, استراتژی ها, برنامه های اجرایی و به طور کلی هر آنچه که ارزش آن برای سازمان بالاتر از ارزش مادی اش باشد, است. سرمایه ی ساختاری را در دستورالعمل ها, راهبردها, خط مشی ها و هرآن چه ارزش سازمان را بیشتر از ارزش فیزیکی آن می سازد معرفی میشود . طبق یافته ها در سازمانی با اسلوب و شیوه های ضعیف, سرمایه فکر ی به تمامی پتانسیل خود نمی رسد. سرمایه ساختاری, دامنه گسترده ای از عناصر ضروری را پوشش می دهد .

 

مهمترین آنها معمولاً شامل :

فرایندهای مهم اجرایی سازمان ؛ 

چگونگی ساختاربندی آنها ؛ 

سیاست ها, جریان های اطلاعاتی و عناصر پایگاه های داده؛ 

رهبری و سبک مدیریت آن ؛ 

 

سرمایه ساختاری می تواند به گروههای فرعی فرهنگ, عملیات و عادات کاری, و اموال فکری تقسیم شود.(همان منبع)

 

3-1-2-2) سرمایه رابطه ای:

سرمایه رابطه ای, شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد . این افراد و سازمانها می توانند شامل مشتریان, واسطه ها, کارکنان, تأمین کنندگان, مقامات قانونی, جوامع, اعتباردهندگان, سرمایه گذاران و . .. باشند .سرمایه مشتری به عنوان یک پل و سازمان دهنده عملیات سرمایه فکری تلقی می شود و یک عامل تعیین کننده در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار است . این سرمایه, شامل استحکام و وفاداری مناسبات و روابط مشتری است 

 

تعاریف جدید, مفهوم سرمایه مشتری را که قبلاً وجود داشت, به سرمایه رابطه های توسعه داده اند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان و رقبا, تأمین کنندگان, انجمن های تجاری و دولت برقرار می کند..به طور کلی, می توان گفت که مهمترین جز اصلی و اساسی سرمایه فکری, سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی ازسرمایه انسانی هستند . در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آن ها محدود است .(همان منبع)

 

 

 

بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها
فهرست مطالب

سرمایه فکری 1

2-2) سرمایه فکری: 1

1-2-2) اجزای سرمایه فکری: 2

1-1-2-2) سرمایه انسانی: 2

2-1-2-2) سرمایه ساختاری: 3

3-1-2-2) سرمایه رابطه ای: 4

2-2-2) فرایند مدیریت سرمایه فکری: 4

3-2-2) تاریخچه سرمایه فکری: 6

4-2-2) مدیریت دانش و سرمایه فکری: 8

5-2-2) نظریه های مربوط به سرمایه فکری: 10

6-2-2) مدل ها والگوهای سرمایه فکری: 11

1-6-2-2) ادوینسون و  مالونه  ( 1997) 12

2-6-2-2) سویبی (1997) 13

3-6-2-2) استوارت (1997) 13

4-6-2-2) پتی  ( 2000) 13

5-6-2-2) چن و همکارانش (2004) 14

7-2-2) اندازه گیری سرمایه فکری: 15

8-2-2) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری : 16

9-2-2) منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری : 17

10-2-2) پیچیدگی اندازه گیری سرمایه فکری از نظر روس( 1997): 17

11-2-2) طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری: 18

1-11-2-2) طبقه اول: روش های سرمایه فکری مستقیم 18

1-1-11-2-2) مزایای روش های سرمایه فکری مستقیم: 18

2-1-11-2-2) معایب روش های سرمایه فکری مستقیم: 18

2-11-2-2) طبقه دوم: روش های سرمایه گذاری بازار 20

3-11-2-2) طبقه سوم: روش های بازگشت روی دارایی ها 21

4-11-2-2) طبقه چهارم: روش های کارت امتیازی 21

12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری : 22

1-12-2-2) ارزش افزوده اقتصادی: 22

2-12-2-2) ارزش نامشهود محاسبه شده : 23

3-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری روش کارت امتیازی متوازن : 24

4-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری هدایت کننده اسکاندیا: 24

5-12-2-2) کیوی توبین: 25

6-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری ارزش بازار به دفتر : 26

7-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری برگه متوازن نامحسوس : 26

8-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری امتیازات ثبت شده تقدیر موزون : 26

9-12-2-2) حسابداری منابع انسانی 27

10-12-2-2) ترازنامه نامرئی : 28

11-12-2-2) جستجوگر ارزش: 28

12-12-2-2) نتایج امتیازی زنجیره  ارزش : 29

13-2-2) شاخصهای عملکرد مالی: 34

14-2-2)فرمولهای محاسباتی و روشهای کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری: 36

پیشینه تحقیق 38

3-2) پیشینه تحقیق: 38

1-3-2) تحقیقات مشابه داخلی 39

(2-3-2تحقیقات مشابه خارجی 44

منابع 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی