بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی, اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی, اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی, اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت

 

 

 

 

مقدمه

جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید (السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم) دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزا اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.

 

 

 

عواملی سرقت:

-1- عوامل فردی

عوامل فردی به مجموعه عواملی که در ارتـباط با ویژگیها و خصوصیات جسـمی و روانـی انـسان می باشد, اطلاق می گردد. می توان گفت که شخصیت افراد از دو گروه صفات تشکیل می گردد اول مجموعه خصوصیات و ویژگیهای موروثی که در زمان تولد در فرد وجود دارد و به آن خصوصیات مادر زادی یا فطری می گویند: مانند جنس, سن دوم صفات که فرد بعد از تولد در جریان زندگی و در اثر برخورد با محیط بدست می آورد مانند رشد جسمی, احساسات, تحصیلات و... این عوامل در شخصیت فرد ظاهر می شوند که با جمع با عامل محیطی تکامل شخصیت را ایجاد می کنند.

1-1-1- ساختارجنسی و سن مجرمین 

مساله جنسیت در جرم از قدیم مورد بحث حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی مورد گفتگوی جرم شناسان نیز قرار گرفته است. در این مورد مطالعات بسیاری انجام شده و آمارهای مختلفی از کشورهای گوناگون ارائه گردیده است.جرم شناسان که مساله بزهکاری زنان را در نژادهای مختلف و در سنین متفاوت بررسی کرده اند معتقدند که تعداد زنان بزهکار نسبت به مردان مجرم در تمام کشورهای جهان کمتر است.

نگاهی به جمعیت زندانها و آمار زندانیان مرد و زن در کشورهای مختلف مؤید این حقیقت است که اختلاف بسیار فاحش بین تعداد مردان و شمار زنانی که تحت تعقیب کیفری قرار گرفته ومحکومیت جزائی یافته اند وجود دارد. (کی نیا 1388, 144)

معهذا در نوع جرائم نباید دچار اشتباه شده, زیرا اگر چه زنان در مورد میزان جرائم نسبت به مردان از نرخ مجرمیت کمتر برخوردارند اما نوع جرائم آنان چندان حقیر نیست. بچه کشی, مسموم کردن, سقط جنین در بسیاری از موارد دیده شده است.

بطور کلی علل اولیه تفاوت جرائم زنان و مردان را باید در زمینه های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی و اجتماعی دانست و علل ثانویه را در زمینه آمار و بخصوص رقم پنهان بزهکاری زنان جستجو کرد. شکندگی و ظرافت زنان در زمینه های بیولوژی و فیزولوژیکی, عدم شرکت آنها در فعالیتهای اجتماعی همسان مردان و همچنین عدم وجود آمار از جرائم حقیقی زنان که به دلیل راز نگهداری آنها آشکار نمی شود و همــــچنین ارفاقهای دادگاهها و پلیس در مورد آنها علل عمده تفاوت بین جرائم مردان و زنان است. (نوربها 1386, 176)

توجه به جنسیت فرد در ارتکاب بزه و نحوه برخورد زنان با شرایط موجود حسب زمان, سن, مکان و طبع جرایم ارتکابی از مسایل دقیق جرم شناسی معاصر است. آمار به دست آمده از نمونه های آماری و همچنین بررسی پرونده های سارقین در محدوده زمانی و مکانی پژوهش حاکی از تفاوت میان نسبت زنان و مردان سارق می باشد. به نسبت سارقین زن به کل سارقین در جداول 1-2 و 1-3  دقت نمایید.

جدول شماره 1-2 ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری

تعداد مردان

تعداد زنان

جمع

94

6

100

 

 

جدول شماره  1- 3 ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش

تعداد پرونده مردان

تعداد پرونده زنان

جمع کل پرونده های مورد بررسی

189

11

200

 

از نتایج حاصل که در جداول 1-2 و 1-3 نشان داده شده, چنین نتیجه گیری می شود که نسبت زنان سارق از مردان کمتر است.

سن مستقیماً یا بطور غیر مستقیم تاثیری عظیم و شگرف در فراوانی و شکل جرائم دارد امروزه رابطه جرائم و سنین عمر آدمی یکی از نکاتی است که به بهترین وجهی در جرم شناسی ثابت گردیده است. نرخ بزهکاری در یک دوره از هستی انسان فزونی می یابد سپس رو به کاهش می رود آنچنانکه در پایان زندگی دیگر رقم قابل ملاحظه نیست این واقعیتی است که حقیقت آن مورد تردید نیست. (کی نیا 1388, 177)

معمولاً, دوران کودکی را نمی توان دوران مجرمیت نام نهاد, این مساله یا به دلیل آن است که کودکان کمتر مرتکب جرم می شوند و یا آنکه اگر عملی انجام می دهند قانون آنها را مسئول نمی داند بیشترین جرائم در دوران بلوغ و جوانی بین سنین 15 تا 25 سالگی انجام می پذیرد حرکت به سوی کهولت نرخ مجرمیت را تنزل می دهد و پیری تقریباً دوران سکون بزهکاری است هر چند نمی توان پیری را منجزاً دوره پایان مجرمیت دانست. (نوربها 1386, 177)

مطالعات آماری در زمینه اهمیت بزهکاری در مراحل مختلف زندگی نشان می دهد که بحرانی ترین دوران برای ارتکاب جرم سنین جوانی است و بخصوص دوره بلوغ اهمیت فراوانی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی, اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت
فهرست مطالب

تحلیل و بررسی داده های آماری سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ............................................................. 62

1-1- عوامل فردی ...................................................................................................... 62 

1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ............................................................................................... 62 

1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت .................................................................................................. 65 

1-1-2-1- وضعیت جسمانی .....................................................................................................................  67 

1-1-2-2- وضعیت روانی   ....................................................................................................................... 68 

1-1-3- میزان تحصیلات ................................................................................................................. 68 

1-2- وضعیت خانوادگی ............................................................................................... 69 

1-2-1- خانواده اصلی (پدری) ....................................................................................................... 69 

1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ................................................................................................................. 71 

1-2-1-2- تحصیلات والدین  .................................................................................................................... 72 

1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ............................................................................................................. 72 

1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ................................................................................................. 73 

1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن .............................................................................. 74 

1-2-2- خانواده شخصی ...................................................................................................................75 

1-2-2-1- تاهل ...................................................................................................................................... 76 

1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان ..........................................................................................................  77 

1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضا خانواده .................................................................................... 78 

1-2-3- طلاق و علت آن .................................................................................................................... 80 

 

فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی .......................................................... 83 

2-1- وضعیت اجتماعی ............................................................................................... 83 

2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ........................................................................................... 83 

2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی , دوستان و رسانه ...............................................................................  85 

2-1-2-1- مذهب ....................................................................................................................................85 

2-1-2-2- دوستان ................................................................................................................................. 87 

2-1-2-3- رسانه .................................................................................................................................... 90

2-1-3- تابعیت و مهاجرت ............................................................................................................... 93 

2-2- وضعیت اقتصادی .............................................................................................. 96 

2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ..................................................................................................... 96 

2-2-2- شغل و میزان درآمد .......................................................................................................... 97 

2-2-3- وجه حاصل از سرقت ........................................................................................................ 100  

 

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری  ............................................. 102 

3-1- بررسی سرقت................................................................................................... 102 

3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش .............................................................................................. 102 

3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق  ...................................................................................................... 102 

3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد ......................................................................................................... 104 

3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ........................................................................................................ 104 

3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ............................................................................................................. 105 

3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ......................................................................................... 106 

3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق ................................................................................................ 107 

3-1-2- انتخاب زمان , مکان , سوژه ............................................................................................... 107 

3-1-2-1- زمان ..................................................................................................................... 108 

3-1-2-2- مکان ...................................................................................................................... 109 

3-1-2-3- سوژه ..................................................................................................................... 110 

3-1-3- انگیزه سرقت .................................................................................................................. 110 

3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد , مجازات و زندان بر مجرمین .......................................  112 

3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ...................................................................... 112 

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ...................................................................................................... 115 

3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین ....................................................................................... 119 

3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ....................................................... 122

 

فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت ........................................ 124 

4-1- راهکارهای دینی ............................................................................................... 124 

4-2- راهکارهای خانوادگی ........................................................................................  126 

4-3- راهکارهای اقتصادی .........................................................................................  128 

4-4- راهکارهای طراحی محیطی .................................................................................  131 

نتیجه گیری  ...........................................................................................................  133 

پیشنهادات .............................................................................................................  136 

منابع و ماخذ ..........................................................................................................  139 

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی, اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت
فهرست جداول

جدول  شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده    ........................................................................................ 47

جدول  شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری     ................................................................ 63

جدول  شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش  ................................... 63

جدول  شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی  ...................................................... 65

جدول  شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین .......................................................................................... 66

جدول  شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین ....................................................................................... 69

جدول  شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد .............................. 113

جدول  شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ................... 113

جدول  شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113

جدول  شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد  ................................. 114

جدول  شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد   ........................ 114

جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی .......................................................... 115

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی, اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت
فهرست نمودارها

نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن    ................................................................... 84

نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سکونت  .......................................................................................... 85

نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین     ............................................. 87

نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان .......................................................................................... 88

نمودار شماره 2-24 : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر  .................................................................... 89

نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین     ............................................ 89

نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها  ................................................................................ 91

نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت     .......................................................................... 92

نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین     .................................................................................... 94

نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت    .............................................................................................. 96

نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق   ................................................................................................. 98

نمودار شماره 2-31 : شغل سارق    ..................................................................................................... 99

نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش    ...................................................................................... 100

نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت    ................................................................. 101

نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق  ................................................................................. 103

نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری     .................................................................... 104

نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت    ..................................................................................... 105

نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت    ................................................................. 106

نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق    ............................................................. 107

نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن    ................................................................. 108

نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز     .......................................................... 109

نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت     ........................................................................ 110

نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت    ................................................................................................ 112

نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ....... 113

نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین  ............................................................... 117

نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتکاب جرم بواسطه اعتیاد  ...................................................................... 119

نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر    ................................................................................... 119

نمودار شماره 3-47 : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین)    ............................................................ 121

نمودار شماره 3-48 : تاثیر زندان بر مجرمین    .................................................................................... 121

نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتکاب سرقت (از نظر سارقین)     .................................................... 122

نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتکاب جرم سرقت (از نظر سارقین)     ............................................. 123

 

لینک کمکی