مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری به برند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری به برند :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری به برند بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری به برند

 

 

 

 

 

مقدمه

وفاداری به برند

امروزه برند و نام تجاری یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است که پیش روی تمامی شرکت ها, من جمله شرکت های تجاری قرار دارد. این اهمیت تا حدی است که مدیریت برند به رشته مستقلی در محافل علمی تبدیل شده است. برند ها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزو دارایی های با ارزش شرکت ها و حتی بدون اغراق از با ارزش ترین دارایی های آنها محسوب می شوند. در سال های اخیر محققان به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شرکت ها در درون محصولات و خدمات نیست, بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان, پدید می آورد(Keller, 2010).

 

اولیور(1999), وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا حمایت از یک محصول یا خدمت مورد علاقه, که علی رغم وجود تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی رقبا, موجب تکرار خرید یک نام تجاری یا مجموعه محصولات یک نام تجاری در آینده شود, تعریف میکند. کلر ( 1998) بیان میدارد که وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تکرار خرید از نظر رفتاری اندازه گیری شده است در حالی که وفاداری مشتری به جای این که با رفتارهای خرید ساده بیان شود می تواند به طور گستردهای مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جز وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی تشکیل شده است؛ ملنز و همکاران (2004), وفاداری رفتاری را وفاداری به نام تجاری از  طریق خرید قابل مشاهده در طی یک دوره میگویند. در واقع وفاداری رفتاری, به تعداد دفعات تکرار و میزان خرید اطلاق میگردد. وفاداری نگرشی را بر اساس بیان ترجیحات, تعهد یا قصد خرید تعریف میکنند. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که وفاداری رفتاری به تنهایی نمیتواند علل واقعی خرید را بیان کند, بنابراین ابعاد نگرشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد(Baloglu,2012).  

 

یکی از مهمترین هدف صاحبان برند برای توسعه برند, ایجاد وفاداری در مشتریان نسبت به برندشان است. مشتریان وفادار به مثابه منبع مطمئن سودآوری برای شرکت ها محسوب می شوند و با توجه به عدم اطمینان محیط, حاشیه ایمنی مناسبی را برای آنها به ارمغان می آورد. یکی از راه های ایجاد وفادار ای مشتریان به برند, توسعه هویت مناسبی برای برند است. برندها به توسط هویت, خود را به مشتریان شناسانده و از سایر رقبا متمایز می شوند(Kapferer, 2008). 

 

وفاداری به برند به صورت یک پاسخ رفتاری و همچنین یک عملکرد از فرآیندهای فیزیولوژیکی تعریف می شود .بنابراین, وفاداری به برند تابعی از گرایشات و رفتارها(عادات) است. اساساً ارزش ویژه برند از اعتمادی ناشی می شود که مصرف کنندگان در مقایسه با برندهای دیگر نسبت به یک برند دارند که این اعتماد بعنوان وفاداری مصرف کنندگان و تمایل آنها به پرداخت قیمت های بالا برای برند ترجمه می شود. ارزش ویژه برند بخاطر وفاداری برند و توسعه آن برای مدیران حائز اهمیت هست و یک رابطه مثبت با وفاداری برند دارد(رحیم نیا و همکاران, 1392). 

 

وفاداری نوعی نگرش مثبت به یک محصول است که بر اثر استفاده مکرر از آن به وجود میآید که میتوان دلیل آن را فرآیندهای روانی بیان نمود. به عبارت دیگر, تکرار خرید صرفا یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی,احساسی و هنجاری می باشد(Meller, 2006). 

وفاداری یک مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است و به گفته آکر وفاداری برند هسته مرکزی ارزش ویژه برند است, وفاداری منجر می شود مشتریان در بین راه حل ها کمتر درجستجوی اطلاعات باشند(راندال و بنت, 2002). 

 

مفهوم وفاداری به برند هم به نگرش و هم به وفاداری رفتاری توسعه داده شده است. وفاداری رفتاری به این معناست که مشتریان مجدداً از همین برند خرید خواهند کرد؛ به نظر می رسد که وفادار ی نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری با دوام تر است و نشان دهنده تعهد و رجحان دهی مشتریان است و زمانی است که ارزش های منحصر به فرد از یک برند مشاهده می شود. علاوه بر این وفاداری رفتاری را می توان به منظور بررسی پیامدهای ارزش برند در نظر گرفت(سان و چیسلی, 2010). 

 

وفاداری به برند عبارت است از واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا می کند و این رفتار باعث می شود که در فرایند های تصمیم گیری و ارزیابی از مجموعه نام ها یی که در ذهن دارد, گرایش خاصی به آن برند پیدا کند . این واکنش تابعی از فرایند های روانشناختی و ذهنی فرد است(Chaudhuri & Holbrook, 2011). 

وفاداری به نام تجاری به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار, فرآیندهای روانی است. به عبارت دیگر, تکرار خرید صرفاً یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی, احساسی و هنجاری است. کلر بیان می کند که وفاداری نام تجاری در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طریق رفتارهای تکرار خرید از نظر رفتاری, اندازه گیری شده است, درحالی که وفاداری مشتری به جای این که با رفتارهای خرید ساده بیان شود, می تواند بهطور گسترده تری مورد توجه قرار گیرد. وفاداری به نام تجاری از دو جز وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی تشکیل شده است. 

 

وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت, ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا, توانمندتر ساختن شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی, ایجاد فروش و درآمد بیشتر و کاهش حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا می شود. تعداد زیاد مشتریان وفادار به یک نام تجاری, دارایی شرکت محسوب می شوند و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه نام تجاری شناخته می شوند و همچنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار, کمتر است. در واقع وفاداری به تکرار خریدکالاهای مصرفی منجر می گردد. در ادبیات بازاریابی اغلب مفهوم وفاداری برند هم خانواده با مفاهیمی نظیر (خرید مجدد) ,(ترجیح) ,(تعهد) و (پبروی) در نظر گرفته می شود و این اصطلاحات به جای هم به کار برده می شوند(Sahin et al, 2011). 

 

هر اندازه مشتریان نسبت به محصولات تحت برند خاصی اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند, به دلیل فطرت عدم ریسک پذیری افراد و کاهش ریسک خریدشان, بیشتر سعی می کنند از محصولات همان برند خرید کند و تمایل کمتری نسبت به محصولات سایر برندها نشان دهد و این یعنی وفاداری مشتریان به برند. اعتماد را می توان به عنوان اطمینان خاطر مشتری که منجر می شود وی بتواند به فروشنده تا تحویل خدمات موعود اتکا کند, تعریف کرد(Agustin & Singh, 2010). 

اعتماد مشتریان نسبت به برند بر اساس باورهای مثبت درباره انتظاراتشان از رفتار سازمان و عملکرد, محصولاتش, بهبود و توسعه می یابد(Ashley & Leonard, 2009). اعتماد اثر فزاینده ای در طول زمان بر روی وفاداری مشتریان دارد و در طول زمان مشتریان که به برند اعتماد دارند وفاداری شان نسبت به آن افزایش می یابد(Chiou & Shen, 2011).

 

یک نام تجاری خوب انتخاب مصرف کنندگان را جهت می دهد, به طوری که در فضای یک بازار بسیار پیچیده, نامهای تجاری یکسان میانبری را در فرایند تصمیم گیری مصرف کننده به وجود می آورد. نام تجاری بر وفاداری مشتریان می افزاید. از آنجایی که مشتریان اکثر نامهایی را انتخاب می کنند که می شناسند استنباط می شود که وفاداری مشتریان به شرکت هایی با نام تجاری مورد تأیید بیشتر است. نام تجاری قوی ورود به بازار جدید را ممکن می سازد احتمالاً شرکت های دارای نامهای تجاری قوی در ورود به بازار جدید به مراتب موفق تر هستند(Raj, 2008).

 

وفاداری عبارتست از وجود نوعی نگرش مثبت به یک پدیده(مارک, خدمت, مغازه, یا فروشنده) و رفتار حمایتگرانه از آن اما تعریف کاملتری از وفاداری نیز وجود دارد که توسط الیور( 1999) مطرح شده است:  وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا خدمت برتر در آینده اطلاق می شود, به صورتی که همان مارک یا محصول علیرغم تأثیرات و تلا شهای بازاریابی بالقوه رقبا خریداری گردد. در اغلب تعاریف وفاداری دو رویکرد دیده می شود؛ رویکرد نگرشی احساسات مختلف در شخص تعلق خاطری نسبت به سازمان, خدمات و کالا ایجاد می کند این احساس درجه وفاداری مشتری را مشخص می نماید که به طور کامل شناختی است. مقیاس های وفاداری نگرشی شامل تبلیغات مثبت دهان به دهان, تمایل به توصیه و تشویق دیگران به استفاده از کالا و خدمات است؛ رویکرد رفتاری تمایل مشتری برای خرید مکرر خدمات و تولیدات عرضه کننده خدمات و حفظ ارتباط با عرضه کننده کالا و خدمات است(قره چه و دابوییان, 1390). وفاداری به برند را (ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالاها و خدمات به طور مکرر)  توصیف می کنند(Susanna & Larsson ,2009). 

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتری به برند
فهرست مطالب

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق وفاداری مشتری به برند

 

ادبیات تحقیق وفاداری مشتری به برند

2-1- مقدمه 14

2-2- وفاداری به برند 15

2-3- انواع وفاداری 21

2-4- مدلهای وفاداری 22

2-4-1 - مدل آکر و دیوید 23

2-4-2- مدل دیک و باس 24

2-4-3 - مدل رولی و دیویس 25

2-4-4 - مدل بلومر 26

2-4-5- مدل ECSI 27

2-5- وفاداری خدماتی 28

2-6- سایر عوامل موثر بر وفاداری مشتریان 29

2-7- رضایت مشتری 31

2-7-1- تعاریف رضایت مشتری 31

2-7-2- آشنایی با مدل کانو 34

2-7-3- اهمیت رضایت مشتری 36

2-7-4- ابعاد رضایت مشتری 37

2-7-5- مدلهای شکل گیری رضایتمندی مشتری 37

2-7-5-1- مدل عدم تایید انتظارات 37

2-7-5-2- مدل رضایتمندی مشتری سوئدی 38

2-7-5-3- رضایتمندی و وفاداری مشتریان 38

2-8- ارزش ویژه برند 39

2-8-1- مفهوم نام و نشان تجاری 42

2-8-2- مدلهای ارزش ویژه برند 42

2-8-2-1- مدل ارزش ویژه برند آکر 42

2-8-2-2- مدل پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند 43

2-8-2-3- مدل ارزش ویژه برند خدماتی بری 44

2-8-2-4- مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری 44

2-9- مدل مفهومی تحقیق 47

2-9-1- کیفیت فیزیکی 47

2-9-2- رفتار کارکنان 47

2-9-3- رضایت درونی ایده آل 48

2-9-4- هویت برند 48

2-9-5- انسجام در سبک زندگی 48

 

2-10- پیشینه تحقیقات انجام شده وفاداری مشتری به برند

2-10-1- تحقیقات داخلی 49

2-10-2- تحقیقات خارجی 50

2- 11- جمع بندی فصل دوم 52

 

منابع

 

لینک کمکی