مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی 48 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی 48 صفحه :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت می باشد که در ابتدا مبانی نظری عملکرد بازرگانی تشریح می شود. در ادامه پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.عملکرد بازرگانی در کل دارای دو مولفه است که عبارتند از: الف) عملکرد بازار که مشتمل بر مولفههای حفظ مشتری , جذب مشتری جدید  و ب) عملکرد مالی مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارایی , سهم بازار , رشد فروش  می باشد. (قنواتی و صمدی, 1391: 52)

 

برخی از تعاریف عملکرد عبارت است از(قیطاسی, 1392: 4):

نتایج مرتبط بر فعالیت هایی که سازمان انجام می دهد. 
مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان میدهند 
حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین.
نتیجهی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند.
رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است.

 

 

 

 

 


مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی 48 صفحه
فهرست مطالب

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد بازرگانی 4

ادبیات موضوعی عملکرد بازرگانی شرکت
2-2) تشریح مفهوم عملکرد 5
2-2-1) عملکرد بازار 7
در این نوع روش, چهارنوع مشتری, شناسایی می شود: 8
همانگونه که اشاره شد عملکرد بازار دارای چند مولفه است که در ذیل به شرح آن پرداخته شده است: 10
2-2-2) عملکرد مالی 16
همچنین عوامل زیر در تعیین سهم بازار بهینه نقش دارند (نجمی و همکاران, 1391: 23): 19
شکل 2-1) مدل تعاملی بازاریابی و فروش (Zoltners,2004: 17) 26
شکل  2-2) مدل مفهومی پیکره بندی بازاریابی و فروش (نجمی و همکاران, 1391: 93) 27
حال به چهار روش که باعث افزایش رشد فروش میشوند اشاره میگردد (Day George,2003: 29): 30
چهار اشتباه زیر مانع موفقیت طراحی فرایند فروش می‌شود که عبارتند از (Dewsnap,2002: 878): 33
2-4) پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت 37

منابع و ماخذ 45

لینک کمکی