مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب

 

 

 

 

 

تشریح تولید ناب

تولید ناب اصطلاحی که کرافسیک  تحقیق گر برنامه بین المللی موتور خودرو (IMVP   ) برنهاده است. این شیوه تولید, نیروی انسانی موجود در کارخانه, فضای لازم برای تولید, سرمایه ای که صرف ابزارآلات می شود, نیروی مهندسی لازم برای به وجود آوردن محصول جدید و زمان مورد نیاز برای ساخت محصول جدید را به نصف تقلیل     می دهد. همچنین در تولید ناب موجودی مورد نیاز به کمتر از نصف می رسد, عیب ها بسیار کمتر می شود و محصولات با تنوع فزاینده تولید می شوند. (عظیمی, 1389: 22)

 

زادگاه تولید ناب در شرکت تویوتا  در جزیره ناگویا  در ژاپن است . خانواده تویوتادر صنعت ماشین آلات نساجی فعال بودند و در دهه 1930 به دلیل نیازشدید دولت ژاپن شرکت مذکور وارد صنعت وسایل نقلیه موتوری گردید . درآن سال ها این شرکت بامشکلاتی از قبیل بازار داخلی کوچک , نیروی کار ثابت ,فقدان سرمایه کافی و رقبای خارجی علاقه مند به بازار ژاپن روبرو بود. درهمین زمان آی جی تویوتا  با مهندس شرکت تایچی اوهونو  برای الگوبرداری از شیوه تولید صنعت اتومبیل سازیآمریکا به این کشور سفر کرده واز شرکت اتومبیل سازی فورد  بازدید به عمل آوردند و نهایتا به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه قابلیت پیاده سازی در ژاپن را نداردو این سیستم پر از مودا (در زبان ژاپنی به معنای اتلاف ) است. برهمین اساس آن ها شیوه جدیدیدرتولید را ایجاد کردند که بعدها تولید ناب نام گرفت. (مرادی, 1392: 124)

 

 تولید ناب یک سیستم اجتماعی تکنیکی منسجم است که هدف اصلی اش, حذف اتلاف از طریق کاهش یا حداقل سازی همزمان تغییرپذیری داخلی, تغییرپذیری تامین کننده و نیز تغییر پذیری مشتری است (Shah,2007: 27) .اگر بخواهد تعریف ساده و قابل فهمی از تولید ناب ارئه گردد, باید اذعان نمود در اصل تولید ناب تلفیقی از تولید دستی و تولید انبوه است. به شکلی که انعطاف پذیری در تولید را از تولید دستی و قیمت ارزان کالای تولید شده را ازتولید انبوه, وام می گیرد.(ابوترابی, 1390: 1)  یک تولیدگر دستی از کارگران بسیار ماهر و ابزارهای ساده اما انعطاف پذیر استفاده می کند تا دقیقاً آن چه را بسازد که مشتری می خواهد, یعنی یک واحد در یک زمان.

 

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تولید ناب
فهرست مطالب

فصل دوم:ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق تولید ناب

 

ادبیات موضوعی تولید ناب

2-3) تشریح تولید ناب 5

برخی از مشخصه های تولید دستی عبارتند از (طلوعی اشلقی و همکاران, 1388: 19): 6

شکل  2-3) شبکه تامین در تولید انبوه(قرائی پور, 1388: 1) 9

این رویکرد دارای مشکلات زیر است(قرائی پور, 1388: 1): 9

شکل  2-4) شبکه تامین در رویکرد ناب (قرائی پور, 1388: 1) 11

شکل 2-5) گام‌های یکپارچه سازی زنجیره تامین ناب (قرائی پور, 1388: 1) 11

جدول  2-1) تفاوت های عمده تولید ناب و تولید انبوه (زندی و باقرزاده, 2003: 22) 12

از منظر صاحبنظران, تولید ناب مشخصههای زیر را نیز دارا است(جعفر نژاد و همکاران, 1390: 176): 14

2-3-1) تولید ناب و تولید چابک 18

شکل  2-6) پیادهسازی مدل درخت حقیقت جاری برای ترکیب عرصه ناب و چابک   (Rachel, 2000: 17) 20

جدول  2-3) مقایسه ویژگی های زنجیره ناب و چابک (Rachel, 2000: 12) 22

2-3-2) چالش های توسعه تفکر ناب 23

2-3-3)راهبردهای سازمانی توسعه تفکر ناب 23

2-3-4) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفکر ناب 26

2-3-5) اصول تولید ناب 27

برخی از مزایای تولید سلولی, به طور خلاصه عبارتست از: 34

2-3-6) مکانیزم های اجرای تولید ناب 42

2-3-7) مدل های تولید ناب 44

نمودار (2- 7) مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی (جعفرنژاد و همکاران, 1390: 224) 48

2-4) پیشینه تحقیق تولید ناب 48

منابع و ماخذ 57

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی