امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان :

دید کلی :
هدف از این مقاله امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله مدیریت

امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری

 

 

 

 

 

 

چکیده

سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان بسته­ های نرم­افزاری گسترده­ای می­باشند که جهت پشتیبانی از توسعه یکپارچه اطلاعات در بخش­های مختلف سازمان مانند تولید, مالی و منابع انسانی بوجود آمده­اند. در واقع سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان یک بسته نرم­افزاری و سخت ­افزاری است که سازمان را قادر می­سازد تا کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را مدیریت کند. هدف اصلی پژوهش حاضر, بررسی امکان­سنجی پیاده ­سازی و اجرای سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان (ERP), در شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی منطقه ساری است. 

 

جامعه آماری این تحقیق, 185 نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه ساری می­باشند, که 128 نفر به عنوان نمونه انتخاب, و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده, تجزیه و تحلیل داده­ها بوسیله نرم­افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شده است. نتایج حاصله از مدل معادلات ساختاری نشان داد, مدل تحقیق دارای برازشی مناسب, کلیت آن مورد تایید و جز شاخص انگیزش بقیه متغیرها تبیین کننده ERP بوده­اند. و هم­چنین سایر یافته ­ها حاکی از آن بوده که جز متغیرهای سرمایه­ گذاری, مهارت­ها و فرایند­ها, سایر متغیرها در شرایط نامناسبی قرار دارند.

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها

شاخص

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

لینک کمکی