مدلهای مدیریت دانش و بررسی عوامل کلیدی موفقیت آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدلهای مدیریت دانش و بررسی عوامل کلیدی موفقیت آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه مدلهای مدیریت دانش و بررسی عوامل کلیدی موفقیت آن می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مدلهای مدیریت دانش و بررسی عوامل کلیدی موفقیت آن

 

 

 

 

 

مقدمه

مدیریت دانش به هرنوع فعالیتی که به تجربه و دانش ذهنی افراد توجه کرده به گونه ای که بتواند با آشکار سازی و به اشتراک گذاری آن به هم افزایی دانش کمک کند, گفته می شود. هم افزایی دانش می تواند به دانش آفرینی مشترک نسبت داده شود. این اشتراک در خلق دانش, همکاری مستقیم در خلق دانش نیست بلکه به خلق دانش بر مبنای دانسته ها (دانش خلق شده پیشین) که به اشتراک گذاشته شده اشاره دارد. بنابراین مدیریت دانش به فرایندی اشاره دارد که دارای یک نقطه اغازین و روند تکاملی است. این روند مراحلی چون کسب اگاهی نسبت به دانش نهان, عیان سازی, به اشتراک سازی گسترش و درک و بهره گیری از آن در خلق دانش جدید را طی می کند. در این روند مرحله آغازین که به شناسایی و آگاهی از دانش نهفته در ذهن اختصاص دارد, به مرحله بلوغ که درک, استفاده و خلق مجدد است, می رسد. این فرایند یعنی اشکار شدن دانش نهان, نهان شدن دانش آشکار و باز خلق دانش که نوناکا و تاکوچی آن را چرخه مدیریت دانش می نامند(نوناکا و تاکوچی, 2009).

 

 مدیریت دانش که همواره با کشف و خلق با قلمرو دانستنی های کشف نشده سروکار دارد, عامل و فرایندی است برای تحول, توسعه و رشد, مفهومی چند بعدی و گسترده دارد. در فرایند مدیریت دانش و در ابعاد مختلف آن دانش عامل اصلی برای گذار از یک مرحله و ورود به مرحله دیگر است. از سوی دیگر, این حرکت مهارت های چندی را طلب می کند تا هماهنگ با دانش مربوطه بتوان مراحل را یک به یک سپری کرد. برای نمونه در مرحله کسب, به دانش و مهارت لازم در مورد چگونگی کسب دانش نهان و یا چگونگی کسب آن نیاز است؛ یعنی باید مجهز به دانش و مهارت مورد نیاز در مورد چگونگی استفاده از فنون گفتگو, مصاحبه و یا طراحی ابزارهایی مانند پرسشنامه, فرم نظر سنجی و نیز مشاهده بود تا بتوان دانش ذهنی همکاران و یا کاربران عیان ساخت و با بهره گیری از دانش و مهارت سازماندهی به عیان سازی و نظم دادن به آن پرداخت (افشار زنجانی, 1383).

 

 

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

بر حسب نظرات نویسندگان, مختلف, عوامل کلیدی برای موفقیت مدیریت دانش در سازمان با مروری بر مبانی نظری موجود در این زمینه قابل دستیابی است. پیمان اخوان و دیگران در سال 1389 ابتدا مجموعه‌ای از عوامل موفقیت مدیریت دانش از منابع مختلف در حوزه‌ی مدیریت دانش از سال 1997 تا 2009 را جمع‌آوری و سپس از طریق پرسش‌نامه و از دیدگاه خبرگان ایرانی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش را طبق جدول 2-2 تعیین نمودند:

 

 

جدول: عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش

ردیف

ابعاد

عوامل

توصیف

1

عوامل فردی کارکنان

اعتبار افراد

قابلیت و توانایی کارکندان برای برآوردن انتظارت در فرایند مدیریت دانش

2

ایجاد حس وفاداری در کارکنان

حمایت و پشتیبانی‌های مادی و معنوی از کامندان برای ایجاد حس تعلق و تعهد در آنها نسبت به سازمان

3

امنیت شغلی

ایجاد یک جو امن و مطمئن شغلی

4

اعتماد

اعتماد در اشتراک‌گذاری دانش از طریق کاهش ترس از دست دادن ارزش یکانگی فرد و افزایش تمایلب به مستند کردن دانش

5

مشوق‌ها و عوامل انگیزشی مناسب

مشوق‌ها دو نقش عمده در مدیریت و انتقال دانش دارند؛ نوعی پاداش برای انتقال موفق دانش و بالا بردن کارایی, محرک و پیش‌ران افراد برای شرکت در فرایند انتقال دانش

6

 

درگیری و مشارکت کارکنان در امور

اینکه چقدر کارمندان می‌توانند برای رسیدن به اهداف سازمان به طور مؤثر مشارکت کنند درجه‌ای که کارمندان اطلاعات, دانش, پاداش‌ها و قدرت را در سراسر سازمان به اشتراک می‌گذارند.

7

عوامل گروهی انسانی

آموزش کارکنان

آموزش مناسب و به موقع کارکنان

8

کار تیمی

پرورش یک روحیه کار تیمی بر اساس اعتماد, یک عامل اساسی برای پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان‌ها است.

9

توانمند‌سازی کارکنان

از طریق توانمند‌سازی, کارفرمایان می‌توانند بر مهارت کارکنانشان ارزش‌ بگذارند و به آنها کمک کنند تا با ایجاد راه‌هایی برای تسخیر و به اشتراک‌گذاری دانش, دانش خود را انتقال دهند.

10

زیر‌ساخت‌ها

زیرساخت فنی

زیرساختی که همکاری دانشوران را تسهیل و پشتیبانی کند

11

زیرساخت دانشی

دانش می‌تواند در سطح گروه و یا سازمان ایجاد شود. مخصوصاً دانش مطمئن, سودمند, به روز و به موقع می‌تواند از طریق به اشتراک‌گذاری با دیگر گروه‌ها, تأمین‌کنندگان و مشتریان به دست می‌آید.

12

منابع زیرساخت مالی

شامل منابع دانشی مفید, منابع انسانی و منابع مالی

13

عامل فرهنگ

فرهنگ

ایجاد فرهنگی که اشتراک دانش را تشویق می‌کند و کارکنان را به اشتراک و نه پنهان‌کاری دانش تشویق کند.

14

عوامل استراتژیک و مدیریتی

استراتژی و هدف در مدیریت دانش

مدیریت دانش ابزار استراتژیک محسوب می‌شود بنابراین استراتژی مدیریت دانش در سازمان باید با حمایت مادی و معنوی مدیر ارشد ایجاد شود.

15

الگو‌سازی

الگو‌سازی تعیین میکند که چظور سازمان‌های پیشرو به سطوح کارایی مورد نظر دست یافته‌اند و از اطلاعات به عنوان پایه‌ای برای اهداف سازمانی, استراتژی‌ها و پیاده‌سازی‌ استفاده می‌کنند.

16

حمایت رهبری مدیریت ارشد

مدیر ارشد یک نقش کلیدی نه تنها در پیاده‌سازی مدیریت دانش بلکه در طول کل پروژه ایفا می‌کند

17

مدیر ارشد دانش

مدیر ارشد دانش یک طرراح برای نگاشت متخصصین به مهارت‌ها و یک کاوشگر دانش در سازمان محسوب می‌شود.

18

مدیریت منابع اسنانی

پیوستگی چهار ناحیه مدیریت منابع انسانی (آموزش, تصمیم‌سازی, ارزیابی کارایی و تشویق و تنبیه) با مدیریت دانش و تغیر دیدگاه و هم راستایی این فعالیت‌ها با آن

19

ساختارها و فرایندهایی سازمانی

کانال‌های انتقال دانش

دانش از طریق چندین کانال که همدیگر را تقویت می‌کنند منتقل می‌شود و هرکدام از کانال‌ها ارزش متفاوتی ایجاد می‌کند.

20

ساختار سازمانی

حذف محدودیت‌ها و پیچیدگی‌ها و رسمیت زیاد در سازمان

21

یادگیری سازمانی

یادگیری در تمامی سطوح سازمان باید به طور مداوم صورت گیرد

22

فرایندها و فعالیت‌های سیستماتیک دانش

چارچوب و فرایندهایی برای تشخیص, به دست آوردن و انتشار دانش به شکل ساختارمند

23

فضای آزاد سازمان

یک معماری سازمانی که اجتماعی‌تر, شفاف‌تر, آزاد‌تر و منعطف‌تر و با احترام‌تر نسبت به افراد باشد

24

اندازه‌گیری کارایی

جمع‌آوری اطلاعات درباره کارایی و بهره‌وری افراد, گروه‌ها و واحدهای بزرگ‌تر سازمانی.

 

منبع: اخوان و همکاران, 1389: 6

 

در تقسیم‌بندی دیگر ابعادی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش شناسایی شده‌اند.

این ابعاد را بر حسب ویژگی‌ها به ده مورد تقسیم نموده‌اند: فرهنگ سازمانی, بعد مدیریتی, نیروی انسانی, بعد سازمانی, آموزش‌های عملی, پایلوت, داده کاوی, خصوصیات مدیریت دانش, فناوری اطلاعات و سنجش و اندازه‌گیری عملکرد.

فرهنگ سازمانی شامل یادگیری مستمر, اعتماد, فضای ریسک‌پذیری در سازمان و همکاری و ارتباطات است. مدیریت نیروی انسانی می‌تواند برخی از ویژگی‌ها شامل: مشارکت کارکنان, غنی‌سازی شغلی, کار تیمی و امنیت شغلی را پوشش دهد و تأمین کند. بعد مدیریتی شامل حمایت و تعهد مدیران ارشد, رهبری و مدیریت تغییر, راهبرد, رویکرد نظام‌مند به مدیریت دانش می‌باشد. ابعاد سازمانی شامل آمادگی سازمانی برای پذیرش مدیریت دانش, زیر‌ساخت‌های سازمانی, انسجام مدیریت دانش با سایر سیستم‌ها و انعطاف‌پذیری و پویایی ساختار سازمانی است.

خصیصه‌های مدیریت دانش عبارتند از: برخی فعالیت‌ها که مستقیماً به وظایف مدیریت دانش (تشریک دانش, اندازه‌گیری دانش, معماری دانش, ایجاد دانش, مخازن دانش) مرتبط هستند (جعفری و همکاران, 1382).

 

 

 

 

 

مدلهای مدیریت دانش و بررسی عوامل کلیدی موفقیت آن
فهرست مطالب

چکیده 1

   2-1- مقدمه 13

   2-2- دانش 13

   2-3- اطلاعات 14

   2-4- تفاوت اطلاعات و دانش 14

   2-5- طبقه‌بندی انواع دانش 15

     2-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا 16

     2-5-2- انواع دانش از نظر نوناکا و تاکه‌اوچی 17

     2-5-3- انواع دانش از نظر وارنک و دیگران 17

     2-5-4- طبقه‌بندی انواع دانش از نظر فایر استون 18

     2-5-5- انواع دانش از نظر جورنا 18

     2-5-6 - انواع دانش از نظر بلاکر 19

     2-5-7- انواع دانش از نظر لیدنر و علوی 19

     2-5-8- انواع دانش از نظر ارسطو 19

     2-5-9- دانش اصلی و  دانش فرعی 20

   2-6- سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی 20

   2-7- جریان دانش 20

   2-8- فرآیند دانش 21

     2-8-1- در اختیار گرفتن دانش 21

     2-8-2- ذخیره‌سازی 21

     2-8-3- پردازش 21

     2-8-4- انتقال 21

   2-9- خصوصیات دانش 22

   2-10- منابع دانش 23

   2-11- دانش سازمانی 25

   2- 12- مفهوم مدیریت دانش 27

   2- 13- تاریخچه مدیریت دانش  29

   2-14- تئوری‌های مدیریت دانش 31

     2-14-1- تئوری مدیریت دانش جامع (CKMT) 31

     2-14-2- تئوری مدیریت دانش تیمی (TKMT) ...32

     2-14-3- تئوری مدیریت دانش جامعه‌گرا 32

   2-15- هدف های مدیریت دانش 33

   2-16- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی 33

     2-16-1- مردم و فرهنگ سازمانی 34

     2-16-2- فرایند 34

     2-16-3-  فناوری 34

   2-17- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 34

   2-18- مدل‌های مدیریت دانش 37

     2-18-1- مدل عمومی دانش در سازمان 37

     2-18-2- مدل بویسوت 34

     2-18-3- مدل نوناکا 35

     2-18-4- مدل نوناکا و تاکه اوچی 40

     2-18-5- مدل فلاین 41

     2-18-6- مدل چو 42

     2-18-7- مدل استیو هالس 43

     2-18-8- مدل پیتر گوتشاک 44

     2-18-9- مدل لیانج 45

   2-19-  روش‌های دانش آفرینی در سازمان 47

     2-19-1- کسب دانش 47

     2-19-2-  اجاره دانش 47

     2-19-3- منابع متعهد 48

     2-19-4- هم جوشی 48

     2-19-5- تطابق 48

   2-20- چرخه‌ی مدیریت دانش 48

     2-20-1- نیاز به دانش 50

     2-20-2- توسعه و بهبود دانش 50

     2-20-3- توزیع و نشر دانش 51

     2-20-4- بهره‌برداری از دانش  51

     2-20-5- حفظ و ذخیره دانش 52

     2-20-6- ارزیابی دانش 52

   2-21- موانع و چالشهای مدیریت دانش 53

   2-22- پیشینه‌ تحقیق 57

     2-22-1- پژوهش‌های خارجی 57

     2-22-2- پژوهش‌های داخلی 58

   2-23- چارچوب نظری تحقیق 63

   2-24- مدل نظری تحقیق 68

 

منابع

 

 

 

مدلهای مدیریت دانش و بررسی عوامل کلیدی موفقیت آن
فهرست جدول ها

جدول(2-1) کاربرد انواع دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ (جورنا, 2001) 18

جدول (2-2) عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش 35

جدول (2-3) مدل SECL تعامل دانش نهفته و صریح نوناکا 40

جدول(2-4) چارچوب نظری تحقیق 63

 

 

 

 

 

لینک کمکی