چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش :

دید کلی :
هدف از این مقاله بررسی چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته مدیریت آموزشی

چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش

 

 

 

 

 

 

چکیده

با توجه به اهمیت استراتژیک مدیریت, شواهد روزافزونی دال بر رشد گرایش شرکت‎ها به ایجاد سیستم­های مدیریت دانش برای اکتساب و استخراج بهتر دانش سازمانی وجود دارد. علی‎رغم جذابیت این مفهوم, در عمل دستیابی به اهداف مدیریت دانش آسان نیست و چالش­هایی را به همراه دارد که یکی از آنها بی­رغبتی کاربران در پذیرش و استفاده از سیستم­های مدیریت دانش است.

 

در این مقاله به‎منظور تبیین مدلی جامع, با بهره‎مندی از روش آمیخته عوامل مؤثر بر پذیرش ابتکارهای دانشی استخراج شد و به‎منظور غنابخشی به عوامل استخراج‎شده, پس از مرور نظام‎مند ادبیات و شناسایی عوامل بومی, از فرایند کدگذاری باز نظری داده‎بنیاد بر اساس وضعیت سازمان­های داخلی, استفاده شد. به‎منظور ارزیابی مدل توسعه‎یافته در مرحل قبل, از خبرگان حوز مدیریت دانش نظرسنجی به عمل آمد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به تحلیل داده­های گردآوری‎شده اقدام شد. در نهایت, عوامل فردی, سازمانی, رقابتی و فناوری/ اطلاعاتی, به‎مثاب متغیرهای برون‎زای مدل پذیرش فناوری به تأیید رسیدند.

 

 

 

کلیدواژه ها

پذیرش فناوری

مدیریت دانش

نظری داده‎بنیاد

مدل معادلات ساختاری

مرور سیستماتیک ادبیات

 

 

لینک کمکی