بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی :

دید کلی :
هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته مدیریت آموزشی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با رویکردی آمیخته

 

 

 

 

 

 

چکیده

با توجه به اهمیت استراتژیک مدیریت, شواهد روزافزونی دال بر رشد گرایش شرکت‎ها به ایجاد سیستم­های مدیریت دانش برای اکتساب و استخراج بهتر دانش سازمانی وجود دارد. علی‎رغم جذابیت این مفهوم, در عمل دستیابی به اهداف مدیریت دانش آسان نیست و چالش­هایی را به همراه دارد که یکی از آنها بی­رغبتی کاربران در پذیرش و استفاده از سیستم­های مدیریت دانش است.

 

در این مقاله به‎منظور تبیین مدلی جامع, با بهره‎مندی از روش آمیخته عوامل مؤثر بر پذیرش ابتکارهای دانشی استخراج شد و به‎منظور غنابخشی به عوامل استخراج‎شده, پس از مرور نظام‎مند ادبیات و شناسایی عوامل بومی, از فرایند کدگذاری باز نظری داده‎بنیاد بر اساس وضعیت سازمان­های داخلی, استفاده شد. به‎منظور ارزیابی مدل توسعه‎یافته در مرحل قبل, از خبرگان حوز مدیریت دانش نظرسنجی به عمل آمد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به تحلیل داده­های گردآوری‎شده اقدام شد. در نهایت, عوامل فردی, سازمانی, رقابتی و فناوری/ اطلاعاتی, به‎مثاب متغیرهای برون‎زای مدل پذیرش فناوری به تأیید رسیدند.

 

 

 

کلیدواژه ها

پذیرش فناوری

مدیریت دانش

نظری داده‎بنیاد

مدل معادلات ساختاری

مرور سیستماتیک ادبیات

 

لینک کمکی