مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی، ارزشها، نگرشها و انگیزش 59 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی, ارزشها, نگرشها و انگیزش 59 صفحه :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی, ارزشها, نگرشها و انگیزش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

ارزشها نمایانگر عقاید اصولی هستند که از نظر فردی یا اجتماعی نوعی رفتار ( نسبت به رفتار مخالف ) برتر شمرده می‌شود. آنها نمایانگر ایمان و اعتقاد راسخ هستند مبنی بر این که (( از نظر شخصی یا از دید اجتماع, یک شیوه خاص رفتاری یا حالت غایی وجود, نسبت به شیوه مخالف آن رفتار با حالت غایی وجود دیگری, برتری دارد. )) ارزشها در وجود خود, رگه هایی از عنصر متفاوت یادآوری دارند. که حامل نظرها و عقاید فرد می‌باشند مبنی بر این که چه چیز درست, نادرست یا مطلوب است. ارزشها از نظر محتوایی و شدت, ویژگی های خاص خود را دارند. ویژگی محتوایی ارزشی نشان دهنده این مطلب است که نوع رفتار مورد نظر اهمیت زیادی دارد. ولی شدت تنها نشان دهنده درجه یا میزان آن اهمیت می‌باشد. هنگامی‌که ارزشهای فردی را برحسب میزان شدت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی, ارزشها, نگرشها و انگیزش 59 صفحه
فهرست می‌کنیم سیستم ارزشی شخصی بدست می‌آید. همه افراد دارای سلسله مراتبی از ارزشها هستند که تشکیل دهنده سیستم ارزشی آنها می‌باشند. این سیستم, با توجه به اهمیت نسبی که به چیزهای با ارزش, مثل آزادی, تفریح, احترام به نفس, فرمانبرداری, برابری و از این قبیل چیزها می‌دهیم, مشخص می‌شود. (رابینز, 1384, ص272)

 

 

انواع ارزش
مهمترین کاری که در زمینه طبقه بندی ارزشها انجام شد بوسیله (ال‌پرت)  و همکارانش صورت گرفت. آنان شش نوع ارزش را شناسایی کردند.
1 ـ نظری : صاحبان این ارزش به مسأله کشف حقیقت ( از طریق روش منطقی ) اهمیت زیادی می‌دهند.
2 ـ اقتصادی : دارندگان این ارزش بر مسأله مفید بودن و عملی بودن تأکید می‌کنند.
3 ـ زیبایی : دارنده این احساس به شکل و هماهنگی ارزش زیادی می‌دهد.
4 ـ اجتماعی : کسی که چنین ارزشی دارد, عشق ورزیدن به مردم را مهم می‌شمارد.
5 ـ سیاسی : دارندگان این ارزش به مسأله کسب قدرت و اعمال نفوذ توجه زیادی می‌کنند.
6 ـ دینی : صاحب این ارزش به وحدت تجربه و درک همه عالم خلقت به عنوان یک کل توجه دارد.

 

 

 

نگرشها
نگرش نظری است که درباره افراد, چیزها یا رویدادها ابراز می‌گردد و منعکس کننده نوع احساس فرد درباره آن است. هنگامی‌که من میگویم (( من کارم را دوست دارم )) نگرش خود را درباره کارم ابراز می‌کنم. نگرش درست همانند ارزش نیست. در مقایسه با نگرش, ارزش وسیع تر و پر دامنه تر است و مفهوم جامع تری دارد.
بنابراین, نگرش در مقایسه با ارزش خصوصی تر است. ارزش در خود یک نوع بار مثبت دارد و وجهه حقانیت یا مطلوبیت به خود می‌گیرد. مثلاً در جمله (( تبعیض بد است )) این عبارت منعکس کننده ارزشهای یک نفر است, ولی جمله دیگری مثل : (( من طرفدار اجرای یک برنامه مثبت در جهت گزینش, استخدام و آموزش زبان هستم که در سازمانم به اجرا درآید )) یک نگرش می‌باشد. در حالیکه ارزش و نگرش با هم تفاوت دارند, ولی رابطه بین آنها بسیار نزدیک است در تحقیق جامعی که درباره رابطه متقابل مسائل ارزشی ناهمگون انجام پذیرفت . مشخص شد ارزش و نگرش همبستگی معنی داری با هم دارند.
براساس این دستاورد میتوان نگرش افراد و در بسیاری از موارد رفتار آنان را توجیه کرد ولی متأسفانه هنوز نمیتوان گفت که کدام ارزش زمینه کدام نگرش و کدام رفتار را فراهم می‌آورد. ( همان منبع, ص 281 )

 

 

 

انگیزش
انگیزه, حالت یا وضعی روانی است که رفتار را در جهت هدف یاهدفهایی نیرو می‌دهد, فعال می‌سازد و هدایت می‌کند. انگیزه, مستقیماً قابل مشاهده نیست. گاهی از طریق مشاهده رفتار افراد, انگیزه های آنها را حدس می‌زنیم یا استنباط می‌کنیم یا از طریق پرسش از خود آنان به انگیزه شان پی میبریم. در قلمرو روان شناسی, میتوان به مدد آزمونهای روانی تا اندازه ای به انگیزه های مردم راه برد. انگیزه ها را گاهی به عنوان نیازها, تمایلات یا محرکات درونی شخص تعریف می‌کنند.

 

 

 

انگیزه ها (( چراهای )) رفتار محسوب می‌شوند. آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم کرده, جهت کلی رفتار او را معین می‌کنند. چون گاهی انگیزه را با هدف اشتباه می‌کنند, لذا تشخیص آنها از یکدیگر ضرورت دارد. هدفها,  بیرون از فرد قرار دارند و به عنوان نتایج مطلوب و مورد انتظار, افراد را برانگیخته و به سوی خود جلب می‌کنند. یک هدف واحد, می‌تواند انگیزه های متنوعی را ارضا کند. هدف دستیابی به تحصیلات دانشگاهی می‌تواند انگیزه های موفقیت, تأمین و کسب احترام را ارضا کند. یک انگیزه واحد نیز می‌تواند رفتار را در جهت هدفهای مختلفی فعال و هدایت نماید, مثلاً در یک سازمان, کارکنانی که انگیزه ای قوی برای کسب موفقیت دارند ممکن است از طریق هدفهای مختلفی آن را ارضا کنند. بعضی از افراد نیاز به موفقیت را با کار و فعالیت بیشتر خشنود می‌سازند و بعضی دیگر, از طریق انجام کار با کیفیت بهتر,‌افراد دیگری نیز ممکن است پیدا شوند که برای نیل به موفقیت, فرصتهایی در خارج از محیط سازمان جستجو کنند. (علاقه بند, 1378, ص 117)

 

 

 

 

 

 

 

 


مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی, ارزشها, نگرشها و انگیزش 59 صفحه
فهرست مطالب

 (رضایت شغلی) 
ارزشها  
انواع ارزش  
نگرشها  
انگیزش  
نظریه‌های انگیزش  
تئوری‌های محتوایی  
ـ تئوری سلسله مراتب نیازها 
ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان  
ـ تئوری دو عامل انگیزش  
ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند  
ـ تئوری نیازهای زیستی, تعلق و رشد  
تئوری‌های فرآیندی  
ـ تئوری انتظار و احتمال  
ـ تئوری برابری  
ـ تئوری اسناد  
انواع نگرش  
رضایت شغلی  
رابطه انگیزش با رضایت شغلی  
 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی  
 تعریف رضایت شغلی  
(-) تعیین رضایت شغلی  
 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی  
 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی  
 فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر (جنیفر)  
 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی  
 نظریه‌های رضایت شغلی  
– نظریه (بروفی) 
– نظریه (کورمن)  
– نظریه (پارسون)  
اندازه‌گیری رضایت شغلی  

 (سابقه تحقیقاتی موضوع)  
تحقیقات خارجی  
تحقیقات داخلی  
خلاصه 

لینک کمکی