مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 61 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 61 صفحه :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 61 صفحه بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

این نوشتار فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی می باشد. در ایتدا به ادبیات و چارچوب نظری ساختار سازمانی می پردازیم. در بخش دوم نیز پیشینه تحقیق ساختار سازمانی در پژوهش های داخلی و خارجی بررسی و تبیین می گردد.سازمانها نقش عمده‌ای را در جهان نوین ایفا می‌کنند. حضور سازمانها اساساّ هر بخشی از زندگی اجتماعی کنونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیتر دراکر معتقد است که امروزه جوانان باید سازمانها را همانگونه بیاموزند که اجدادشان کشاورزی را آموختند.همه ما می‌دانیم که تحولات بزرگ اجتماعی اصولاً زائیده فعالیتهای سازمانی بوده است. امپراتوری رم, گسترش مسیحیت و رشد و توسعه سرمایه‌داری سوسیالیزم همگی از طریق فعالیتهای سازمانی امکان‌پذیر شده است. دفع ضایعات اتمی, تروریسم, بیکاری و سایر مسائلی که جامعه کنونی با آن روبروست همگی به گونه‌ای است که درکشان بدون درک مفاهیم سازمان و محتوای سازمانی دشوار است.

 

 

 

 

(هر قدر ما بیشتر بتوانیم دنیایی را خلق کنیم که از نظر معنوی, اخلاقی و سیاسی تجانس لازم را داشته باشد بعنوان نیروی کار و شهروند بهتر می‌توانیم سازمانها را اداره کنیم و مقاومت نماییم.)در این قسمت از تحقیق محقق کوشیده است که با مطالعه و بررسی ادبیات نظری در خصوص تئوریهای سازمان و ساختار سازمان, اصول سازمان‌دهی و ساختار بندی سازمانها تصویری جامع از سازمان و مسائل ساختاری آنرا پیش روی خوانندگان قرار دهد.

 

 

 

 

سازمانها هم می‌توانند مفید باشند و هم می‌توانند بذر نفاق و دشمنی را بپرورانند. سازمانها منافع فردی و گروهی اعضای جامعه را تامین می‌کنند. همچنین سازمانها در ارائه و تدوین سیاست‌های دولت نقشی فعال دارند.یکی از نویسندگان بزرگ متون و ادبیات سازمانی (هال) می‌گوید که ما زمانی می‌توانیم به این پرسش که چرا باید سازمانها را مطالعه کنیم پاسخ دهیم که همه مطالب مربوط به سازمان را مطالعه کرده باشیم. بدون تردید در زمان کنونی که همگی در کشور سازمانی بسر می‌بریم مدیریت اهمیت زیادی دارد, ولی آنچه را که باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم سازمان است نه تنها مدیریت.

 

 

 

 


در کل می‌توان اهمیت مطالعه سازمان را در این جمله ریچارد هال خلاصه کرد:

نگاهی به تعاریف سازمان:
ـ سازمان یک رابطه اجتماعی بسته‌ای است که طبق مقررات به افراد خارجی اجازه ورود نمی‌دهد. دستورات برای عملیات بوسیله افراد خاصی که عهده‌دار این وظیفه هستند. و در راس امور سازمان قرار می‌گیرند اعمال می‌شود و معمولاً یک ستاد اداری و اجرایی دارد. (Weber, 1947. P. 146) 
ـ سازمان یک نهاد اجتماعی هدفمند است که با برنامه‌هایی روشن, به علت داشتن ساختاری آگاهانه و مرز مشخص فعالیتهای خاص را انجام می‌دهد.(Drucker, 1978, P.25)

ـ سازمان عبارتست از هویتی اجتماعی که بطور آگاهانه هماهنگ و برنامه‌ریزی شده و با مرزی نسبتاً مشخص و همچنین روابطی نسبتاً پایدار برای کسب هدفی مشترک یا مجموعه‌ای از اهداف عمل می‌کند. (Robins, 1987.p.) 

ـ بارنارد سازمان را یک سیستم از فعالیتها یا نیروهای هماهنگ و آگاهانه که از دو یا چند نفر تشکیل شده است می‌داند. (اسکات, 1374, ص 26)
ـ تالکوت پاسونز و آمیتای اتزیونی سازمان را عبارت از واحد اجتماعی خاص که ترکیب و استخوان‌بندی آن اندیشمندانه و از روی تعهد ساخته شده و بارها مورد دوباره‌سازیهای مجدد به منظور حصول هدف یا هدفهای قرار می‌گیردمی‌دانند. (رحمان سرشت, 1377, ص 33)

ـ اسکات می‌گوید:(سازمانها را در قالب فعالیتهای گروهی تعریف کرده‌اند … و گفته‌اند که مقصود از تشکیل آنها دستیابی به هدفهای تقریباًخاصی است که به صورت مستمر در پی کسب آنها بر می‌آیند. ولی باید این نکته روشن شود که سازمان ویژگی خاص خود را دارد و این علاوه‌ بر دستیابی به یک هدف خاص و استمرار در این کار است. این ویژگی خاص عبارتست از وجود مرزهای تقریباً ثابت, یک سلسله مراتب اداری و نوعی نظم و ترتیب مدبرانه, یک سیستم ارتباطات و سیستم انگیزشی که موجب می‌گردد افراد در سایه همکاری درصدد تامین هدفهای مشترک برآیند.) (هال, 1376, ص 50)

 

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی 61 صفحه
فهرست مطالب
مبانی نظری ساختار سازمانی 1
فصل دوم ساختار سازمانی1
قسمت اول:سازمان و ساختار سازمانی 2
مقدمه: (چرایی مطالعه سازمان) 3
نگاهی به تعاریف سازمان: 4
ـ سازمان از نظر (Pfiffner & sherwood): 5
سازماندهی (Organizing): 10
1- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. 11
3- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) 17
4- سازماندهی بر مبنای زمان: 19
6- سازمان مبتنی بر بازار: 22
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: 26
ابعاد ساختاری: 33
فنون رسمی سازی: 35
نسبتهای پرسنلی: 42
فرهنگ چه می‌کند؟ 51

قسمت دوم:پیشینه تحقیق 52
پیشینه تحقیق: 53
الف) تحقیقات خارج از کشور: 53
1- بررسی و پژوهش اسمیت 53
بررسی و پژوهش ویگاند: 54
تحقیق فیفرولبلباسی: 55
تحقیقات تریست و بمفورد: 57
ب) تحقیقات انجام شده در ایران: 58
خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم: 60

لینک کمکی