مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری 58 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری 58 صفحه :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه یا سبک رهبری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

تعریف سبک رهبری

• هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت, مترادف به کار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبک یک فرد عبارتست از (الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان میدهد.) (علاقه بند, 1365, ص 85)
• (گری دسلر)  شیوه یا سبک رهبری را در این مفهوم می‌داند که (رهبر چه کار می‌کند و رفتارش چگونه است) (مدنی, 1368, ص 80 ـ 79)
• الگوی کلی کنش های رهبران آنگونه که از سوی زیردستانشان ادراک می‌شود, به نام سبک رهبری خوانده می‌شود, سبک رهبری فلسفه مهارتها و نگرش‌های رهبران را در عمل نمایان می‌سازد (طوسی, 1375, ص 267).

 

با ملاحظه تعاریف یاد شده میتوان به ویژگی رفتار در آنها اشاره داشت, با توجه به متغیر بودن رفتار در شرایط متفاوت میتوان دریافت که شیوه یا سبک رهبری متغیر است و نمیتوان در کلیه شرایط و مؤسسات و سازمانها از یک سبک استفاده نمود.بنابراین سبک رهبری مدیر با مفروضات او نسبت به طبیعت انسان و افرادی که او در سازمان با آنها کار می‌کند, مرتبط می‌باشد, هر مدیری نسبت به طبیعت افراد اطراف خود مانند زیردستان, همترازان و رؤسای خود دارای مفروضاتی می‌باشد این مفروضات بطور خود آگاه یا ناخود آگاه تصمیمات,‌رفتار و بطور کلی سبک او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.همچنین بین ادراک افراد و گروههای مختلف سازمان با رفتار و سبک مدیر در چگونگی برقراری روابط سالم و چند جانبه میان آنها, رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یعنی رهبر در برقراری چنینی رابطه ای نقش تعیین کننده دارد که می‌تواند موجبات رشد سازمان و افراد را فراهم آورد.

 


اساساً نیاز به مدیریت در همه زمینه‌های اجتماعی امری لازم و ضروری است. منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری لایق, بزودی رو به نابودی می‌رود. اما در این بین مدیریت آموزشی به دلیل تأثیری که عملکرد آموزش و پرورش برکلیه ارکان جامعه دارد از حساسیت ویژه‌ای نسبت به سایر مدیریت‌ها برخوردار است. از طرفی مراکز آموزشی بیش از هر نهاد دیگربا انسان سروکار دارد و از سوی دیگر در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و آماده‌سازی زمینه برای باروری میراث فرهنگی, هیچ یک از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسی ندارد. 

 

 


کارایی و اثربخشی نظام آموزشی در گرو مدیریت اثربخش و کارآمد این نظام است. امروزه با توجه به تغییرات شگرف و بی‌سابقه‌ای که در اقتصاد, سیاسیت, علم و تکنولوژی بخصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته, وظایف و کارکردهای مدیریت به مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوری که تنها افرادی که از نظر حرفه‌ای برای این مسئولیت آموزش دیده و تربیت شده‌اند, با اثربخشی و کارآیی قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود به همین لحاظ مدیریت امروز براساس ویژگی‌هایی که دارد یک حرفه تخصصی تلقی می‌شود. (پرداختچی, 1374, ص55) لزوم به‌کارگیری توان و استعداد تخصصی موجود نیروی انسانی, وجود جو مساعد, انگیزه مناسب و رضایت شغلی در میان آنها می‌باشد. لذا نیروی انسانی, عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامی اهداف مورد نظر خود دست یابد. (هوی و میسکل, 1371, ص18) 
 

 

 

 

 


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری 58 صفحه
فهرست مطالب
بخش اول (رهبری)  
مقدمه 
تعریف رهبری  
تمایز مدیریت و رهبری 
تعریف سبک رهبری 
تئوری‌های رهبری  
تئوری‌های شخصیتی رهبری  
نظریه سنتی رهبری  
نظریه صفات شخصی رهبر 
تئوری‌های رفتاری رهبری  
مطالعت دانشگاه آیووا  
مطالعات دانشگاه اُهایو  
مطالعات دانشگاه میشیگان  
شبکه مدیریت  
تحقیقات اسکاندیناوی  
تئوری‌های اقتضایی  
الگوی فیدلر  
تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد 
تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضا   
تئوری مسیر ـ هدف  
الگوی رهبری مشارکتی  
متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی  
پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی  
سیستمهای مدیریت  
سبک رهبری لیکرت  
تئوری‌های جدید رهبری  
جایگزینی رهبری  
رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول  
رهبر عملگرا  
رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند  

بخش دوم  (سابقه تحقیقاتی موضوع)  
تحقیقات خارجی  
تحقیقات داخلی  
خلاصه فصل  

لینک کمکی