مدیریت جامعه روستایی ایران و سیر تحول آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدیریت جامعه روستایی ایران و سیر تحول آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی مدیریت جامعه روستایی ایران و سیر تحول آن می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته علوم اجتماعی

مدیریت جامعه روستایی ایران و سیر تحول آن

 

 

 

***برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد همراه با منابع

 

 

 

 

مقدمه

از ویژگی های جامعه روستایی ایران  قبل از مشروطیت این بوده  که اقتصاد روستا بر پایه اقتصاد کشاورزی  قرار داشته و هر چه به گذشته بر گردیم اقتصاد بر پایه نظام دامپروری و اقتصاد شبانی استوار بوده و دولت در روستا حضور نداشته است  از این رو زمین و آب به عنوان عوامل  و سرمایه  اصلی تولید در شکل دهی و ایجاد  مدیریت روستا  نقش اساسی داشته است  که در این  رابطه ارباب  و مالک  و مباشر به عنوان نماینده  او در مدیریت روستا  ایفای نقش  می کرد البته باید  به این نکته  را مد نظر داشت  که منظور از مدیریت , مدیریت به معنای  مصطلح امروزی نیست که ارباب یا مالک در امور خاصی  در روستا امر  مدیریت  را به عهده داشته اند  بلکه مدیریت در ابعاد مختلف اقتصادی ,اجتماعی ,سیاسی و... بر عهده  ارباب  بوده است(طالب,1371).

 

(روستاها به عنوان اولین  واحد های اجتماعی و مرکز استقرار و اسکان انسان ها ,دارای سازمان اجتماعی و مدیریت بوده اند ,لکن مدیریتی  با مفهوم گسترده و متفاوت با  آنچه که امروز , تحت عنوان علم  و یا فن مدیریت  تدریس می شود مطرح است  زیرا واژه "مدیریت" را در این بررسی در ابعاد   گسترده تر  و شامل وجوه  اقتصادی , سیاسی ,اجتماعی, اداری و... در نظر گرفته ایم  از این  منظر مدیریت عبارت است از تلفیق و تنظیم عوامل  مختلف طبیعی , انسانی , اقتصادی و ... در جامعه روستایی  که تا چند دهه پیش اساس  اقتصاد کشور و تأ مین کننده عمده منابع خزانه کشور بود)

 

با توجه به ابعاد وسیع مدیریتی مالک , اداره واحد های زراعی ,باغداری و دامداری و ... و تقسیم کار و تنظیم روابط با مالک یا نماینده او بوده است  که در هر منطقه و روستا,شرایط طبیعی (وضعیت زمین و آب) تعیین کننده مقررات و قواعد عرفی و نحوه بهره برداری از زمین و آب و سایر عوامل تولیدی بوده است.در دوران قبل از اسلام در ایران به لحاظ تئورئ شاه مالک تمام زمینهای مملکت بود و شهروندان بنده ئ او , تفاوتی بین زمین های  شاه  و زمین های دولت  نبود. شاه زمینها را به مقامات رسمی  و پیروانش واگذار میکرد. آنها در حقیقت کنترل کنندگان بالفعل این زمین ها بودند, کنترل کنندگان زمین و مقامات  رسمی دولتی مالیات و خراج ها  را جمع می نمودند و ضمن اینکه مقداری از آن را برای خود نگه می داشتند, مقداری را به پایتخت جهت حکام  وقت می فرستادند.  

مالکین هم به روش های مختف املاک و دهات  را صاحب و مالکیت خود در می آوردند که میتوان به اقطاع داری ,تیولداری و...  اشاره کرد و در گذشته های دور و قبل از اسلام و در عهد ساسانیان دهگانان از گروه های اجتماعی بودند که اداره امور نواحی  روستایی در اختیار  آنان بوده است  و امر دهگانی  به صورت موروثی  از پدر به پسر به ارث می رسید و  و اینان حاکم ولایات بوده  و نمایندگی دولت  را در روستا ها به عهده داشتند و وظیفه عمده آنان جمع آوری خراج و مالیات بوده است.

 

بعد از ظهور اسلام در ایران ودگرگونی ساختار اجتماعی  و سیاسی گذشته نوعی زمینداری رواج یافت که به آن(اقطاع)و(تیول) می گفتند.اقطاع و تیول به صورت امتیازاتی بود که از طرف پادشاه , زمین به کار گزاران و حکام و لشکریان  اجاره داده می شد و این حکام با بهره برداری از زمین اجاره آنرا به پادشاه تقدیم می کردند و در اقطاع تملیکی زمین به مالکیت افراد در می آمد. در دوران مختلف تا  قبل از مشروطیت زمین به عنوان یکی از عوامل مهم قدرت,خود موجب نبرد های سهمگین بین  حاکمان محلی و پادشاهان بوده و مالکیت های بزرگ نیز در اختیار دولت مرکزی و حکومت های محلی قرار داشت 

 

از انواع دیگر بهره برداری در این دوران میتوان به املاک خالصه دولتی (املاک دیوانی,مصادره ای وانتقالی ) موقوفات,املاک اربابی  و املاک مستقل و خرده مالکی  در موارد بسیار جزئی را نام برد که روستاها دراین دوران واحدهای  خود گردان و روستاییان  تحت ظلم و استثمار شدید مالکان و اربابان و فقرو تنگدستی   بر روستا ها مستولی بوده و  هیچ آثاری از دولت و خدمات دولتی در روستا ها مشاهده نمی شود و در هرم قدرت روستا باید حکومت(دولت),مالک یا ارباب,مباشر ,کد خدا,دشتبان,داروغه و در مناطق کم آب میر آب و... را نام برد که برای امور مختلف و پیچیده مدیریت  روستایی فعالیت می کردند.  

 

 

 

 

مدیریت جامعه روستایی ایران و سیر تحول آن
فهرست مطالب

1)مدیریت جامعه روستایی ایران تا قبل از مشروطیت

2)مدیریت جامعه  روستایی ایران بعد از مشروطیت (قانون کد خدایی,وظایف و خصوصیات انواع کد خدا,مباشرو...)

3) مدیریت جامعه روستایی ایران بعد از اصلاحات ارضی (انجمن ده,وظایف انجمن ده ,قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی)

4)مدیریت جامعه روستایی ایران بعد از انقلاب  اسلامی (وظایف و ویژگی های شورای اسلامی روستا در قانون دهدارودهیاری ,شورا های عمران و طرح تشکیل دفتر عمران,خانه های همیار روستایی ,اهداف تشکیل و وظایف و اختیارات خانه ئ همیار روستایی(سلمانی,1373).  

 

 

لینک کمکی