مبانی نظری توسعه منابع انسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری توسعه منابع انسانی :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری توسعه منابع انسانی بصورت جامع و کامل برگته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منایع بروز و جدید


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری توسعه منابع انسانی

 

 

 

 مفهوم توسعه منابع انسانی

توسعه سازمانی عبارت از کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری, برای توسعه برنامه‌ریزی شده و تقویت و تأکید بر استراتژی‌ها, ساختارها و فرآیندهای سازمانی برای بهبود اثربخشی سازمان است.طبق نظریه ریچارد بکهارد توسعه سازمانی تلاشی است برنامه‌ریزی شده, در کل سازمان, هدایت شده از طرف مدیریت رده عالی سازمان برای اثربخشی و سلامت سازمان از طریق مداخلات طرح‌ریزی شده در فرآیندهای سازمانی با استفاده از دانش علوم رفتاری.توسع منابع انسانی: توسع منابع انسانی شامل برنامه ها, سیستم ها و فعالیت هایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی می شود شود( (Tseng, C., & Mclean, G. N. 2008دسلر (1384) 

 

مفهوم توسعه منابع انسانی را در تعامل با سه حوزه آموزش, بهبود سازمانی و یادگیری سازمانی در نظر می گیرد. بر همین اساس وی آموزش را "روشهای که بدان مهارتهای لازم برای انجام دادن کارها به افراد تازه وارد به سازمان یاد داده می شود"می داند. همچنین بهبود سازمانی: مقصود از بهبود سازمانی این است که بتوان نگرش, ارزش ها و باورهای کارکنان را به گونه ای تغیر داد که بنواننند تغییرات فنی را درک کند و آن را به اجرا درآورند. 

 

مانکین  (2001) توسعه منابع انسانی مفهومی است که شامل مجموعه ای از فعالیت ها و روند ها می شود.. در حالیکه بسیاری ارزش های توسعه منابع انسانی برای سازمانها را درک می کنند , مفهوم  توسعه منابع انسانی بحث انگیز باقی می ماند. (تلاش هایی برای تعریف مفهوم توسعه منابع انسانی توسط اساتید , محققین و شاغلین ثابت می شود که ناامید کننده و گیج کننده است. گرچه یک تعریف پذیرفته شده جهانی وجود ندارد, چندین دانشمند تلاش کرده اند عناصر اساسی آن را شناسایی کنند. مثلاً مک لاگان وسها دولینک (1989) توسعه سازمانی , آموزش  و توسعه ضمن کار را به عنوان نکته اولیه توسعه منابع انسانی  گرد آوری کرده اند . سوانسون و هولتون  (2001)  توسعه  کارکنان  را به عنوان" روندی برای توسعه و رها کردن تخصص انسانی از طریق توسعه سازمانی و آموزش و توسعه پرسنل برای هدف اصلاح عملکرد تعریف می کنند" . این تعریف بیشتر مایل به افراد  , سازمانها و گروه های کاری یا تیم ها می باشد . یک بررسی تشریحی از تعریف ها از نظر فرهنگی تحت تأثیر قرار دارند و در سطح بین المللی در زمینه فعالیت ها , مخاطبین و ذی نفع ها تفاوت دارند . مک لین و مک لین تلاش کرده اند که توسعه منابع انسانی را از دیدگاه بین المللی به این صورت تعریف کنند:

 

توسعه منابع انسانی هرگونه روند یا فعالیتی است که یا از آغاز یا در دراز مدت توان توسعه دانش بزرگسالان مبتنی بر کار , تخصص ,سودآوری و رضایت را دارد ,چه برای نتیجه فردی یا گروهی ,تیمی و یا چه برای منافع یک سازمان , جامعه , ملت یا نهایتاً تمام بشریت( Vanhala and Ahteela, 2011).

توسعه و توانمندسازی کارکنان به معنای ایجاد ظرفیتهای لازم در کارکنان برای قادر ساختن آنها به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیت در سازمان تؤام ب ا کارآیی و اثربخشی است( McCracken, M., & Wallace, M. 2000).

طبق نظر دی کنزو (2005) بهبود سازمانی بخشی از مدیریت منابع انسانی است که بر تغییرات منظم در سازمان اشاره دارد(Robbin & Decenz,2005).

رابینز و دی کنزو (2005) روشهای بهبود سازمانی شامل:

1- بازخور پیمایشی: ارزیابی ادراکات و نگرشهای کارکنان در مورد شغلشان

2- توسعه میان گروهی: به کمک اعضای گروه های مختلف بتواند به عنوان اعضای یک تیم جامع عمل کنند.

 

از نظر آلیگا (2001) کسی نمی تواند روی توسعه منابع انسانی  بدون قدردانی از نظم های خاص , که از آنها قرض گرفته شده بحث کند . توسعه منابع انسانی از نظم های دیگری همچون تئوری سیستم ها , تئوری روان شناختی و جدیداً تئوری اقتصادی قرض گرفته است. همان طور که ذکر شد (یک پرسش مهم که امروزه در توسعه منابع انسانی بسیار پرسیده می شود این است: توسعه منابع انسانی چیست؟). یک بررسی توضیحی در ایالات متحده نتیجه گرفت که هیچ توافق معمولی در رابطه با تعریف توسعه منایع انسانی وجود ندارد. شورت   و همکارانش دشواری تعریف توسعه منابع انسانی را این گونه که باید بیان کرده اند:

 

(ما نویسندگان ,توسعه منابع انسانی را به عنوان یک پارادکس تجربه می کنیم. این زمانی است که توسعه کارکنان برحسب خروجی های انتشارات و تحقیق نمایان می شود و وقتی که محیط به شکلی صحیح برای توسعه کارکنان ظاهر می شود تا به شکلی روشن ارزش افزوده را برای سهامداران کلیدی شرح دهد. هرچند ,در راههای دیگر  درون گرا و بدون اثر قابل ملاحظه ای بروز می کند) ( Vanhala and Ahteela, 2011).

 

لی  در مقاله خود با عنوان (خودداری از تعریف توسعه منابع انسانی ) بیان میکند که :

(هریک از ما در زندگی حرفه ای خود , مسئولیتی داریم که به آنچه توسعه منابع انسانی نتیجه می دهد کمک کنیم . ما باید آگاه باشیم که تلاش برای تعریف  این واژگان خدمت رساندن برای نیازهای سیاسی یا اجتماعی در زمان مناسب می باشد یعنی ایجاد وضوح برای تحت کنترل بودن. به جای آن من پیشنهاد می کنم به شیوه ای اخلاقی و فراگیر ما در پی اجرای چیزی باشیم که می خواهیم توسعه کارکنان  باشد در دانشی که هرگز نخواهد شد اما ممکن است روی بودن آن اثر بگذارد . 

در یک تعریف جامع تر گیلی و مایونی(2000) چنین بیان میکنند:

(....روند تسهیل یادگیری سازمانی , عملکرد و تغییر از طریق تمایلات و انگیزه های سازمان یافته و عملیات مدیریتی برای ارتقا ظرفیت عملکرد ,گنجایش,آمادگی رقابتی و تجدید پذیری) (Xiaohui and McLean ,2007).

 

 

 

 

 

مبانی نظری توسعه منابع انسانی
فهرست مطالب

مقدمه

 مفهوم توسعه منابع انسانی

 پیشنه تاریخی توسعه منابع انسانی

 تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی

 سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی

 مدل های توسعه منابع انسانی

 مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی

 مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی

توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک

 رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی

 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز

 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت

 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیت ها

 مدل IA توسعه منابع انسانی

 هم آهنگ سازی

 موفقیت

 انطباق

  فلسفه توسعه منابع انسانی

 اجزا توسعه منابع انسانی

 تعریف و پیشینه تاریخی آموزش

 آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی

 فلسفه آموزش منابع انسانی

 اصول عام آموزش منابع انسانی

 اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها

 نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها

 شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان

 توسعه شایستگی های کارکنان

 تعریف شایستگی

 پیشینه تاریخی شایستگی ها

 ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان

 الگوهای شایستگی

 انواع الگوهای شایستگی

 تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان

 توسعه همکاری

 فراهم آوردن اطلاعات لازم

 مشارکت همگان در اطلاعات

 توانمند سازی کارکنان

 تعریف توانمند سازی کارکنان

 پیشینه تاریخی توانمند سازی

 رویکردهای توانمند سازی کارکنان

 رویکرد مکانیکی

 رویکرد ارگانیکی

 شاخص های توانمندسازی کارکنان

 مزایای توانمند سازی

 

منابع

 

 

لینک کمکی