مبانی نظری سبکهای فرزند پروری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری سبکهای فرزند پروری :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری سبکهای فرزند پروری


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

سبکهای فرزند پروری

 

 

 

 

 

تاریخچه سبک های فرزندپروری:

در باره تاریخچه شیوه های فرزند پروری,باید گفت که هر دوره با توجه به نگرشهای اجتماعی و فرهنگی رایج,شیوه تربیتی خاصی نسبت به کودکان اعمال شده است.مثلأ در سه دهه نخست قرن20 در آمریکا روش های فرزند پروری خشک و خشن بودند در آن زمان به والدین توصیه می شد که با آغوش گرفتن کودک در حال گریه او را لوس نکنند,طبق برنامه ثابتی به او غذا بدهند و آداب توالت رفتن را از همان سال اول زندگی به او آموزش دهند.دردهه 1940روند شیوه های فرزند پروری در جهت سهل گیری و انعطاف پذیری بیشتر دگرگون شد.در این زمان نظریه های فرزند پروری زیر نفوذ مکتب روان تحلیلگری قرار گرفت,مکتبی که در آن بر امنیت عاطفی کودک و زیانهای ناشی از کنترل شدید تکانهای طبیعی او تاکید می کرد.در حال حاضر با پیشرفت جوامع و رشد منفی آنها بحث فرزند پروری محوری مطرح است که مطابق خواست و میل و اراده کودک رفتار کنند.(غنی آبادی,1380)        

                    

سبک های فرزندپروری:

سبک های فرزند پروری مجموعه ای از نگرش های والدین نسبت به کودک است که منجر به ایجاد جو هیجانی می شود که در آن جو رفتارهای والدین بروز می نماید. این رفتارها هم در برگیرنده رفتارهای مشخص(رفتارهایی که در جهت هدف والدین)است که از طریق آن رفتارها, والدین به وظایف والدینیشان عمل می کنند و هم رفتارهای غیر مرتبط با هدف والدینی است که شامل ژستها,تغییر در تن صدا یا بیان هیجانهای غیر ارادی می باشد. در واقع فرزندپروری فعالیتی پیچیده و در برگیرنده رفتارهای خاصی است که کودک را تحت تأثیر قرار می دهد. (دارلینگ و استنبرگ,1993به نقل از اسلمی,1385)  .

 

منظور از شیوه های فرزندپروری والدین,نحوه ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده با یکدیگر است.نظر افراد خانواده نسبت به هم,احساسات و علاقه آنها به یکدیگر,چگونگی دخالت یا عدم دخالت آنها در کارهای هم و همکاری و رقابت آنها با یکدیگر,نشانگر ارتباط اعضای خانواده است,شیوه های تربیتی خانواده از این لحاظ دارای اهمیت است که جامعه امروزی خانواده دستخوش تغییرات ناهماهنگی شده به تدریج شکل و هیأت قدیمی خود را از دست می دهد و به گونه جدید تصور می یابد در نتیجه روابط درون خانواده یعنی روابط پدران و مادران و فرزندان از یک سو و نیز روابط میان فرزندان با یکدیگر و با اولیای خود تحت تأثیر شرایط اجتماعی جامعه قرار گرفته است و در آن دگرگونیها به وجود آمده ست ا از این نظر ممکن است در معرض آسیب پذیری باشد و دچار از هم پاشیدگی گردد.بنابراین خانواده که هسته اصلی جامعه را تشکیل میدهد,در بسیاری از جوامع استحکام خود را از دست داده است(غنی آبادی,1380). 

 

نوع شیوه های تربیتی والدین نقش اساسی در حفظ سلامتی روانی,اجتماعی و جسمانی کودکان ایفا می کند.اولین و مهم ترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد.در جریان رشد,تغییرات شناختی,عاطفی,اجتماعی تقریبا" همه کودکان در سازگاری با این تغییرات دچار مشکلاتی می شوند و استرس و تعارض را به دنبال دارد.اما اکثر مشکلات رفتاری کودکان منعکس کننده ارتباط نادرست بین افراد خانواده به ویژه والدین می باشد.به عبارت دیگر با سبک های تربیتی نادرست والدین و تعاملات ناصحیح آنها در ارتباط است(بامرنید,1991).

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری سبکهای فرزند پروری
فهرست مطالب

2-1-2 سبک های فرزندپروری: 5

2-1-3- ابعاد سبکهای فرزندپروری: 7

2-1-4-دیدگاه های نظری در باره سبک های فرزند پروری 7

2-1-4-1--شیوه مستبدانه: 9

2-1-4-2-شیوه آسان گیر(سهل انگارانه) 11

-3-1-4-2- سبک های رفتاری قاطع و اطمینان بخش 12

2-1-6- الگوی شفر: 19

2-1-7-الگوی وینترباتوم 20

2-1-7-1-بعد استقلال‌آموزی: 20

2-1-7-2-بعد تسلط‌آموزی: 21

2-1-7-3-بعدمراقبت‌آموزی: 21

2-1-8- نظریه اریکسون: 21

2-9- عوامل تاثیرگذار بر شیوه‌های فرزندپروری: 22

2-1-9-1--شخصیت, انتظارات و اعتقادات والدین: 23

2-1-9-2-خصوصیات فرزندان (خصوصیات شخصیتی و توانایی‌های شناختی): 23

2-1-9-3-زمینه اجتماعی(رابطه زناشویی وتجارب شغلی والدین) 24

2-1-10-وضعیت اقتصادی, اجتماعی – فرهنگی و تاثیر آن بر سبک‌های فرزندپروری در والدین: 27

2-1-11- بافت فرهنگی خانواده و شیوه‌های فرزند‌پروری: 28

2-1-12 انتظارات والدین نوجوان 31

2-1-13 والدین و خانواده و تاثیر آن در رفتار کودک 32

2-1-14-شکل‌های موثر کنترل والدین : 33

2-1-15-شکل‌های غیرموثر والدین: 35

منابع ماخذ 36

 

 

لینک کمکی