مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه فکری87 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه فکری87 صفحه :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه فکری


توضیحات کامل :

این نوشتار فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه فکری می باشد. که در بخش اول به تفکیک ادبیات و چارچوب نظری مدیریت دانش و سرمایه فکری تشریح می شود و در بخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه فکری در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم.سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است . امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد . به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.( عباسی,1389)

 

 

در اقتصاد امروز , دانش به عنوان مهمترین سرمایه , جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است . در طول عصر صنعت بهای تمام شده دارایی ها , کارخانجات , تجهیزات و مواد خام بود که برای موفقیت یک تجارت لازم بود اما در عصر اطلاعات این استفاده موثر از سرمایه های فکری است که معمولاً در موفقیت یا شکست یک مجموعه مؤثر است . بنابراین مدیران نیاز دارند که بتواند اثر تلاش های مدیریت را بر عملکرد سازمان خود اندازه گیری کند . اغلب شاخص های عملی مدیریت دانش برای اندازه گیری دارایی های دانش یا سرمایه فکری متمرکز هستند و فرض می کند که خروجی مدیریت دانش بر میزان سرمایه گذاری سازمان مؤثر است .(همتی,1389)

 

 

نکته ی قابل بررسی آن است که  سرمایه فکری در واقع مدیریت سرمایه گذاری سازمان را بر عهده دارد که بنا بر نظر صاحبنظران در مقابل سرمایه فیزیکی قرار گرفته یا به نوعی مکمل آن است . سرمایه فکری ,دانشی است که می تواند به سود تبدیل شود و به عنوان دارایی پنهان شناخته می شود. بنابراین به کارگیری آن موجب افزایش توان رقابتی شرکت و سودآوری آتی آن می شود سرمایه فکری , سرمایه ای است که ناملموس و نامشهود بوده و از لحاظ کمی اندازه گیری آن سخت و دشوار است . ولی از سویی باید به این نکته توجه داشت که ارائه شاخص های مدون و حتی الامکان کمی است که می تواند بکارگیری سرمایه فکری در سازمان را برای مدیران توجیه کند . این گفته لرد کلوین در اینجا می تواند صادق باشد و اهمیت تدوین شاخص ها و سنجش های اندازه گیری مدیریت دانش و سرمایه فکری را نشان دهد : "وقتی از آنچه صحبت می کنید , بتوانید آن را به صورت کمی و عددی بیان نموده و اندازه گیری کنید , می توانید درک مناسبی از آن بدست آورید . اما در مقابل , وقتی نتوانید منظور خود را به صورت کمی و عددی بیان کنید در واقع نمی توانید درک و شناخت مناسبی از آن حاصل نمایید "  لذا تاثیری که سرمایه فکری می توانند در ابعاد مختلف مالی و غیر مالی شرکت ایفا کند امری انکار ناپذیر است بنابراین شناسایی سهم آن درصورتهای مالی میتواند ضروری باشد (مادیشن[3] 2011).

 

 

 

به بیان دیگر اقتصاد صنعتی جای خود را به اقتصاد دانش محور داد. در اقتصاد صنعتی عوامل اصلی تولید ثروت اقتصادی, داراییهای فیزیکی و مشهود مانند زمین, نیروی کار, پول و ماشین آلات و ... میباشند و ترکیب این عوامل است که در نهایت موجب تولید ثروت می شود. در این نوع اقتصاد, دانش به عنوان کلیدی ترین عامل ایجاد ارزش و ثروت, نقش ناچیزی ایفا میکند. در اقتصاد دانش محور[4] به دانش و سرمایه فکری[5]به عنوان عامل اصلی تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی جایگاه مهمتری اختصاص مییابد. در بازارهای رقابتی فعلی که هدف سازمانها کسب سهم بیشتر بازار از طریق ایجاد مزیتهای رقابتی است, موفقیت یک سازمان در گروی بکارگیری و مدیریت عنصر دانش[6] و سرمایه فکری در تمامی ابعاد سازمانی است.( زمانیان,1389)

 

 

 


مقدمه:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند , اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو  شناسایی , اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است  و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.( وطنی,1389). دراکر  (1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید:( ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منافع اقتصادی اصلی, دیگر سرمایه بیشتر, منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و ... نیست. 

قرن 21, قرن اقتصادی دانشی است.در اقتصاد دانشی, دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ارجحیت بیشتری پیدا می کند. در این اقتصاد, داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در فعالیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(صدقی گلدی, 1386). امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موقعیت و بقای سازمان ها دارد. به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. 

در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزا آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد از این رو, شناسایی, اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است( گلدی صدقی, 1386).این پژوهش کوششی است از سوی محقق تا تاثیر  سرمایه فکری و اجزای سه گانه آن را بر عملکرد مالی بانکها(به طور خاض بانک پارسیان )بسنجد.

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه فکری87 صفحه
فهرست مطالب
چکیده : 1

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 17
بخش اول مدیریت دانش 17
1-1-2)تعاریف مدیریت دانش 18
2-1-2) روند مدیریت دانش: 18
3-1-2) ویژگی های مدیریت دانش: 19
4-1-2) اصول مدیریت دانش: 20
5-1-2) نظریه های مدیریت دانش: 21
6-1-2) دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش: 21
7-1-2) اهداف مدیریت دانش: 22
8-1-2) گامهای مدیریت دانش: 22
9-1-2) عوامل کلیدی موفقیت دانش: 24
10-1-2) مدل های پیاده سازی مدیریت دانش 27
1-10-1-2) مدل هیکس 27
2-10-1-2) مدل مک الروی 28
3-10-1-2) مدل بک من 29
4-10-1-2) مدل 7C 30
5-10-1-2) مدل نوناکا و تاکوچی 31
2-1-10-6) مدل پایه های ساختمان دانش 35


بخش دوم سرمایه فکری 38
2-2) سرمایه فکری: 39
1-2-2) اجزای سرمایه فکری: 40
1-1-2-2) سرمایه انسانی: 40
2-1-2-2) سرمایه ساختاری: 41
3-1-2-2) سرمایه رابطه ای: 41
2-2-2) فرایند مدیریت سرمایه فکری: 42
3-2-2) تاریخچه سرمایه فکری: 44
4-2-2) مدیریت دانش و سرمایه فکری: 46
5-2-2) نظریه های مربوط به سرمایه فکری: 47
6-2-2) مدل ها والگوهای سرمایه فکری: 49
1-6-2-2) ادوینسون و  مالونه  ( 1997) 49
2-6-2-2) سویبی (1997) 50
3-6-2-2) استوارت (1997) 51
4-6-2-2) پتی  ( 2000) 51
5-6-2-2) چن و همکارانش (2004) 52
7-2-2) اندازه گیری سرمایه فکری: 53
8-2-2) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری : 54
9-2-2) منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری : 55
10-2-2) پیچیدگی اندازه گیری سرمایه فکری از نظر روس( 1997): 55
11-2-2) طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری: 56
1-11-2-2) طبقه اول: روش های سرمایه فکری مستقیم 56
1-1-11-2-2) مزایای روش های سرمایه فکری مستقیم: 56
2-1-11-2-2) معایب روش های سرمایه فکری مستقیم: 56
2-11-2-2) طبقه دوم: روش های سرمایه گذاری بازار 58
3-11-2-2) طبقه سوم: روش های بازگشت روی دارایی ها 59
4-11-2-2) طبقه چهارم: روش های کارت امتیازی 59
12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری : 60
1-12-2-2) ارزش افزوده اقتصادی: 60
2-12-2-2) ارزش نامشهود محاسبه شده : 61
3-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری روش کارت امتیازی متوازن : 61
4-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری هدایت کننده اسکاندیا: 62
5-12-2-2) کیوی توبین: 63
6-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری ارزش بازار به دفتر : 63
7-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری برگه متوازن نامحسوس : 64
8-12-2-2) روش های اندازه گیری سرمایه فکری امتیازات ثبت شده تقدیر موزون : 64
9-12-2-2) حسابداری منابع انسانی 65
10-12-2-2) ترازنامه نامرئی : 66
11-12-2-2) جستجوگر ارزش: 66
12-12-2-2) نتایج امتیازی زنجیره  ارزش : 67
13-2-2) شاخصهای عملکرد مالی: 72
14-2-2)فرمولهای محاسباتی و روشهای کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری: 73


بخش سوم پیشینه تحقیق 76
3-2) پیشینه تحقیق: 76
1-3-2) تحقیقات مشابه داخلی 76
(2-3-2تحقیقات مشابه خارجی 82

 منابع 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه فکری87 صفحه
فهرست جدول ها
جدول (2-1)عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(زمردیان و رستمی,1389,50) 20
جدول (2-2) تبدل دانش بین شکل های نهان و آشکار آن 26
جدول(2-3)تلاش های تاثیر گذار بر سیر تاریخی سرمایه فکری( خاوندکار و متقی,1388, 47-48) 34
جدول (2-4)طبقه بندی سرمایه های فکری از دیدگاه پتی و گوتری 38
جدول(2-5)شمای کلی روش های اندازه گیری سرمایه فکری 52
جدول2-6) : راهنمای فرمولهای سرمایه فکری ( انواری رستمی و همکاران , 1384) 54

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه فکری87 صفحه
فهرست شکل ها
شکل 2-1- مدل 7C 23
شکل 2-2 مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی 24
شکل2-3 - نحوه و اجزای شکل گیری مراحل چهارگانه مدل نوناکا و تاکوچی 25
شکل2-4 مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش 27
شکل(2-5) فرآیند مدیریت دانش(دستگیر و محمدی, 88) 32
شکل(2-6)طرح ارزش اسکاندیا 37
شکل(2-7)مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 39
 

لینک کمکی