مبانی نظری تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان گیلان می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی 

تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی

 

 

 

 

 

 

چکیده

امروزه دانش مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه هر سازمان می-باشد. تغییرات سریع و رشد روزافزون, هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقا تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به-کار گیرد. از آنجائی که نرخ شکست پروژه های مدیریت دانش قابل توجه است, شناخت عوامل  موثر در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش می تواند سازمان ها  را در نیازسنجی, برنامه ریزی, اجرا و استقرار مدیریت  دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت آن کاهش یابد. چنانچه دانش به صورت اصولی مدیریت نشود و دانش فردی به دانش جمعی تبدیل نگردد, نمی‌توان آن را به عنوان رکن توسعه قلمداد کرد. یکی از ملزومات مدیریت دانش, شناسایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن است. سازمان‌ها برای انجام مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی‌های متعدد می‌باشند که برخی از آن‌ها برای کسب مزیت رقابتی سازمان, نقش محوری دارند. دانش برای تمام سازمان‌ها, از جمله‌ی این منابع و دارایی‌ها؛ به طوریکه صاحبنظران علم مدیریت, دانش را جایگزین نهایی تولید, ثروت و سرمایه‌ی پولی می‌دانند. 

 

این دانش, در رویه‌ها, دستورالعمل‌ها, دیدگاه‌ها, اقدامات و تصمیمات سازمانی مستتر است و زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود. 

در این پژوهش که هدف اصلی آن  بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش  در شرکت های تولیدی استان گیلان است,  برای جمع آوری داده ها و بررسی فرضیه ها از روش میدانی استفاده شده که به این منظور 240 پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های تولیدی استان گیلان قرار گرفت و سپس از آنان خواسته شد بر طبق طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) به هر یک از سوالات پاسخ دهند. برای تأیید روایی و پایایی پرسشنامه, از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه پژوهش را کارکنان لیسانس به بالای این شرکت های تولیدی تشکیل داده اند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی (با استفاده از جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن, تحلیل واریانس و آزمون رگرسیون) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که بین  مولفه های فرهنگ سازمانی, فناوری اطلاعات, منابع انسانی و ساختار سازمانی با استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

 

واژگان کلیدی :

ساختار سازمانی

فرهنگ سازمانی

فناوری اطلاعات

منابع انسانی

مدیریت دانش 

 

 

 

 

 مقدمه  

امروزه دانش به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه هر سازمانی می باشد. تغییرات سریع و رشد افزون, هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقا , تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کار گیرد.  مدیریت دانش به دنبال دانش , فرد , تجربیات , ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی بازیابی و نگهداری دانش , به عنوان دارایی های سازمان است به گفته (پیتر دراکر) راز موفقیت سازمان در قرن 21 همان مدیریت دانش است. در واقع, دانش تنها منبع در سازمان است که در اثر استفاده, نه‌تنها از ارزش آن کاسته نشده؛ بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می‌شود. بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانایی برتر, امکان اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند . (قره بیگلو و همکاران, 1391: 3).

 

این دانش در رویه‌ها, دستورالعمل‌ها, دیدگاه‌ها, اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود(رضاییان و احمدوند, 1389: 22).با توجه به پیچیده شدن محیط کسب و کار, رشد تکنولوژی, نو و بدیع بودن علم سازمان ها, مدیران به طور روزافزون تلاش می کنند, دریابند چگونه سازمان های خود را کارآفرین, منعطف و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان هایشان شوند, زیرا اگر ایده نو وارد سازمان ها نشود, رو به زوال می روند (طاهری و همکاران, 1389: 46).

به منظور کسب موفقیت در محیط سازمانی-رقابتی امروز , شرکت ها نیازمند آن هستند که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و آن ها را تکرار ننمایند. مدیریت دانش, ارایه کننده نگرشی سنجیده و اصولی برای تضمین به کار گیری کامل دانش پایه سازمان همراه نیروی بالقوه مهارت ها و شایستگی ها, افکار, نوآوری ها و ایده های فردی به منظور ایجاد سازمانی موثرتر و پویاتر می باشد(زرگرپور و همکاران,1392,7).

سازمان های زیادی امیدوار هستند که با اجرای مدیریت دانش در امور کسب و کارشان بتوانند سرمایه های مجازی خود را مدیریت کنند و منافع موجود را تقویت نمایند. با این وجود تصمیم گیری برای اجرای مدیریت دانش اغلب برای سازمان ها سخت می باشد اما حفظ و زوال یک سازمان می تواند به این تصمیم وابسته باشد.(سالاری وهمکاران, 1390,3) این تحقیق برای بررسی عوامل مؤثر بر استقرار  مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

(مبانی نظری تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی
فهرست مطالب)

چکیده 1

 

فصل دوم. ادبیات تحقیق

مقدمه 14

2-1- بخش اول : مدیریت دانش 15

2-1-1- تعاریف مدیریت دانش 15

2-1-2- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش 16

2-1-3- تاریخچه مدیریت دانش 18

2-1-4- چرخه مدیریت دانش 19

2-1-5-  مفاهیم مدیریت دانش 20

2-1-5-1- داده 21

2-1-5-2- اطلاعات 21

2-1-5-3- دانش 22

2-1-6- مکاتب مدیریت دانش 23

2-1-6-1-  مکتب اقتصادی 23

2-1-6-2- مکتب سازمانی 23

2-1-6-3- مدیریت دانش و مدیریت  استراتژیک 24

2-1-7-  مدل های طبقه بندی دانش 24

2-1-7-1- مدل زعیم و تاتگلو 24

2-1-7-2- مدل هی سیگ 25

2-1-7-3-  مدل بکمن  25

2-1-7-4-  مدل بکوویتز و ویلیامز 26

2-1-7-5-  مدل نوناکو و تاکوچی 26

2-1-8- مدل فرایندهای مدیریت دانش در تحقیق حاضر 27

2-2- بخش دوم: عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش 28

2-2-1-مدل های زیرساخت مدیریت دانش 28

2-2-1-1- مدل پژوهشی گلد 28

2-2-1-2- مدل یه و لایی و هو 30

2-2-1-3- مدل پژوهشی لی و چویی 30

2-2-2- فرهنگ سازمانی 32

2-2-2-1- ابعاد فرهنگ 36

2-2-2-2- ابعاد فرهنگ سازمانی 37

2-2-2-3- نقش و اهمیت فرهنگ سازمان 38 

2-2-2-4- آثار فرهنگ سازمان 38

2-2-3- فناوری اطلاعات 39

2-2-3-1- کارکرد های فناوری اطلاعات 41

2-2-3-2- ابعاد فن آوری اطلاعات 43

2-2-4-  منابع انسانی 44

2-2-4-1- نقش منابع انسان در استراتژها مدرت دانش 45

2-2-4-2- انگیزه برای تلاش های دانش محور 46

2-2-4-3- ارتباط بین مدرت دانش و مدرت منابع انسان 46

2-2-5- ساختار سازمانی 48

2-2-5-1- ابعاد ساختار 50

2-2-5-2- ساختار و مدیریت دانش 53

2-4- بخش چهارم:  پیشینه تحقیق 57

2-4-1- پژوهش های خارجی 57

2-4-2- پژوهش های داخلی 59

 

منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

 

(مبانی نظری تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی
فهرست جداول)

جدول 2-1- عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش 55

جدول 2-2- عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش 56

جدول 3-1- تخصیص نمونه به واحدهای منتخب بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 64

جدول 3-2- جامعه آماری(شامل گروه اصلی و شرکت‌های تابعه) 66

 

 

 

 

 

(مبانی نظری تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی
فهرست اشکال)

شکل 2-1- عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش 29

شکل 2-2- مدل زیر ساخت مدیریت دانش یه و لایی و هو 30

شکل 2-3- مدل لی و چویی 32

 

(مبانی نظری تعیین عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی
فهرست نمودارها)

نمودار 2-1- مدل استقرار مدیریت دانش 56

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی