فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه تحلیل فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

تحلیل فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

 

 

چکیده:

در این پایان نامه به تفصیل در مورد فساد اداری و مالی در 9 فصل پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند, مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی بعنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد.

 

فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی, بزرگ, تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است (فاضلی, 1388, ص. 5). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است, دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد, همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی, گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و بویژه در کشورهای درحال توسعه, به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه, مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.

 

متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده, در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد, در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد (فاضلی, 1388).

 

 

کلمات کلیدی:

فساد اداری

فرهنگ سازمانی

فساد اداری در ایران

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

 

 

 

مقدمه

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت, اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت, حکمرانی و توسعه بوده است (فاضلی, 1388, ص. 14).فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه,اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده, توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه, مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده, پیشگیری نماید (فرخ سرشت, 1383).

 

رهبر جمهوری اسلامی ایران, علی خامنه ای (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: (بدترین فسادها در جامعه, رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود) (خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی ایران, 1385). 

 

فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه خامنه ای(1386) بیان می کند: (فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها , به بدنه اقتصا ی کشور سرایت می کند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی, جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود, کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست, برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی, اجرای عدالت , درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پرکردن فاصله طبقاتی, یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است) (خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی ایران, 1385).

 

 

 

فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن
فهرست مطالب

فساد اداری 1

مقدمه 3

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 3

تعریف مفاهیم و ادبیات نظری 5

انواع فساد 8

 

فصل اول:فساد اداری 12

مقدمه: 12

رشا و ارتشا : 13

کارکردهای فرهنگ سازمانی: 14

عوامل اداری و سازمانی. 15

 

فصل دوم:بازشناسی مفهوم فساد اداری 18

مقدمه 19

مفهوم فساد اداری 19

در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد (بخارایی1386,ص85): 22

-    عوامل درون سازمانی 24

پیامدهای فساد اداری 25

جمع بندی 28

 

فصل سوم:فساد اداری در ایران 29

زمینه‏ های تاریخی فساد اداری 34

فساد اداری در عصر قاجار 35

فساد اداری در دوره پهلوی 36

علل و عوامل شکل‏گیری فساد اداری 37

عوامل تسهیل‏کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر می‏باشند: 38

پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری 39

تأکید بر فرهنگ سازمانی به عنوان راه حل مسئله 40

نقش فرهنگ سازمانی در جلوگیری از فساد اداری 35 43

 

فصل چهارم:فساد اداری و اقتصادی در ایران 45

تاریخچه فساد مالی و اقتصادی در ایران 45

علل بروز فساد اداری 50

پیامدهای فساد اداری و مالی 51

راههای مقابله با فساد 52

نگاهی به رتبه بندی کشورها در شاخص ادراک فساد 58

 

فصل پنجم: رویکردهای مختلف در مبارزه با فساد 59

مقدمه: 62

پیآمدهای فساد اداری: 68
رویکردهای مختلف در مبارزه با فساد: 69

جدول ذیل اقدامات صورت گرفته درکشورها را به طور خلاصه نشان می دهد: 73

رهنمودهایی در تدوین برنامه مبارزه با فساد: 75

 

فصل ششم:نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری 77

فرهنگ سازمانی 79

تعریف فرهنگ سازمانی 80

کارکردهای فرهنگ سازمانی 81

رویکردهای اساسی پیشگیری 85

نوآوری در پیشگیری از فساد اداری 88

2 - توانمندکردن دولتها در کاهش هزینه بالای مبارزه با فساد. 88

عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از 89

 

فصل هفتم:راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی 92

چیستی فساد اداری 92

اَشکال فساد اداری 93

نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری 98

1. افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی 116

 

فصل هشتم:   لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری 120

 پیشینه تاریخی فساد اداری در ساختار اداری امروز ایران 123

 فساد اداری در ساختار اداری جدید ایران 123

فصل نهم: نقش سازمان در پیشگیری از فساد اداری 126

نتیجه‌گیری 132

منابع و مآخذ 133

 

 

لینک کمکی