بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته روانشناسی

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

 

 

*** این تحقیق قسمتی از پایان نامه دانشگاه علامه می باشد.

 

 

 

مقدمه

علت اصلی فراهم کردن آموزشی و پرورش برای مردم تحقق هدف‌های تعلیم و تربیت است. این هدف‌ها احکامی هستند که نتایج تعلیم و تربیت را توصیف می‌کنند. یعنی همان نتایجی که در عملکرد جامعه موثر است. آشکار است که افراد جامعه باید بتوانند کارهای بسیاری انجام دهند تا چرخ‌های جامعه بچرخد. مهارت‌های کلی چون خواندن, نوشتن و محاسبه کردن برای هر فرد ضروری شناخته شده است. هنگام تصمیم‌گیری درباره اهدافی که باید در تدریس بر آن تاکید شود, ضروری است برای شناخت و یادگیری, مفاهیمی درباره آنچه دانش‌آموزان برای کسب موفقیت در درس‌های بعدی خود به آن نیاز دارند, آنچه پس از ترک مدرسه انجام خواهندداد نیازها و سنت جامعه و... عرضه شود. بسیاری از اهداف به وضوح در راهنمای مواد درسی, مقررات مدرسه و موارد مشابه دیگر تدوین شده است. این هدف‌ها نشان می‌دهند که دانش‌آموزان در چه جهتی باید تلاش کنند و بدین ترتیب ممکن است راهنمای مناسبی برای تدریس معلمان و یادگیری دانش‌آموزان باشند. فعالیت‌های آموزشی, دانش‌آموزان باید نهایتا به یک سری مطالب, مفاهیم,اصول و قواعد دست یابند, آن را درونی کنند و یا به عبارت بهتر به اهداف آموزشی که از قبل تعیین شده و هدف نظام آموزشی رسیدن به آن هدف است, دسترسی پیدا کنند. و این پیشرفت و دسترسی به این اهداف در پایان با ملاک‌های خاص ارزیابی می‌شود که آن را پیشرفت تحصیلی و آموزشی می‌نامند. (سیف, 1382).

 

منظور از پیشرفت تحصیلی موفقیت در امر تحصیل که می‌تواند به مهارت در امری خاص یا تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش و پرورش منظور از پیشرفت تحصیلی دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر در هر دوره آموزشی است. (مایا, 2000)

گرچه اهداف مدرسه متعدد و مبهم می‌باشد ولی روش است که موفقیت علمی دانش‌آموزان یکی از آنهاست. علاوه بر آن موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان یکی از بروندادهای مدرسه و عوامل آموزشی است که به طور وسیع وعمومی اندازه‌گیری می‌شود و نشانه مهمی از کسب اهداف می‌باشد.پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش است می‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد. معمولا پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون‌های نهایی و استاندارد مورد سنجش قرار می‌گیرد و نمراتی را که دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی و در دروس مختلف کسب می‌نمایند, نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی می‌کنند. (ملکی, 1380)

 

یکی از ابعاد مهم در نظام آموزشی کشور ما پیشرفت تحصیلیدانش‌آموزان است که از آن, مفهوم موفقیت دانش‌آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص,درک می‌شود و وجه مخالف آن افت تحصیلی است. در کل میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان یکی از ملاک‌های کارآیی نظام آموزشی است که بر اساس نمرات کسب شده در پایان هر سال تحصیلی ارزشیابی می‌شوند. بنابراین تحلیل و بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می‌تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که این ملاک کارایی درونی را بهبود بخشیده وزمینه‌های بهبود نظام آموزشی را فراهم می‌سازد. (اسمیت و همکاران, 1382)مروری بر پیشینه پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد که زمینه خانوادگی و تجارب فردی و آموزشی از جمله عواملی هستند با پیشرفت تحصیلی نوجوانان مرتبط هستند علاوه بر این سطح سواد والدین, تشویق‌ها و انتظارات آموزشی والدین, جو مدرسه و حمایت‌ها و انتظارات آموزشی معلم نیز در پیشرفت تحصیلی نوجوانان موثرند.(مایا,2000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
فهرست مطالب

2-3-پیشرفت تحصیلی 1

2-3-1-عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 3

2-3-1-1-عوامل فردی موثر بر پیشرفت تحصیلی 3

الف1-1-)هوش 4

ب 1-2- جنس 5

-ج 1-3-سلامت جسمی دانش آموزان 6

د-1-4- آمادگی و آموخته های قبلی 6

2-3-1-2-ویژگیهای ورودی عاطفی و انگیزش یادگیری 7

2-3-1-3-خصوصیات روانی وعاطفی دانش آموزان 9

2-3-1-4-عوامل آموزشی موثر بر پیشرفت تحصیلی 10

ب-آزمایشگاه 12

ج-کتب و مواد آموزشی 13

د-شرایط فیزیکی کلاس درس 14

2-3-1-5--عوامل انسانی- آموزشگاهی موثر بر پیشرفت تحصیلی 14

الف- 1-5--) معلم 15

ب- 5-2-روش تدریس معلم 17

ج-  5-3-روش تدریس فعال 17

هـ - 5-5-مدت زمان یادگیری در مدرسه و منزل 19

و-5-6) تکلیف درسی 20

ز- 5-7)مدیر مدرسه 20

تحقیقات انجام شده در ایران 21

تحقیقات خارجی: 24

جمع‌بندی: 31

منابع ماخذ 33

 

 

لینک کمکی