حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها و IMO می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل 

حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها

 

 

 

 

چکیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است, از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند, در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید, در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

 

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری, قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد. می توان گفت دو نهاد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل کنند اما در این میان به نظر می رسد راهکارهای کنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و کاربردی تر است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

اختلافات دریایی

حل و فصل اختلافات دریایی

سازمان بین الملی دریانوردی

کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها

 

 

 

نتیجه

رأی مثبت به ( بسته به هم پیوسته ) کنوانسیون, علاقه به تصویب متن کنوانسیون با ( اجماع ) در کنفرانس مونته گوبی با تأیید نظریه ( معامله یکجا ) که در کنوانسیون های بین المللی منجر به عدم امکان تفکیک پذیری, یا تحدید و تعدیل تعهّدات به وسیله ( حق شرط ) می شود و از نظر سیاسی کلیّت کنوانسیون را در معرض تصویب و اجرا یا عدم تصویب و عدم اجرا قرار می دهد, همچنین امضای آن نشان می دهد ایران نسبت به این کنوانسیون موضع منفی نداشته ولی عدم تصویب کنوانسیون پس از 26 سال نشان دهنده حساسیتهای ایران نسبت به آن است.

به نظر می رسد ارجاع اجباری به روشهای حقوقی حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون, حقّ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی, حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها و ترسیم خطوط مبدا و تحدید حدود مناطق دریا چهار مورد عمده مهم تردیدبرانگیز برای ایران است که به نظر می رسد تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به تعویق انداخته است.

 

لیکن همانگونه که توضیح داده شد ایران اصولاً مشکلی با دادرسی قضایی بین المللی ندارد و مسأله اختلاف ارضی با امارات متحده عربی نیز قابل استثناشدن است. در مورد عبور بی ضرر کشتی های نظامی نیز عملاً دولت ایران توانایی اعمال مقررات کنونی در لزوم اجازه قبلی را دارد و مسأله حق عبور ترانزیتی از تنگه ها نیز با رعایت ماده 39 کنوانسیون مشکلی برای ایران ایجاد نخواهد کرد و تا زمانی که آمریکا عضو آن نیست نیز, کشتی ها و هواپیماهای ایالات متحده و سایر کشورهای غیرعضو مشمول این حق نخواهند شد و در نهایت تحدید حدود مناطق دریایی ایران در حال حاضر مغایرتی با کنوانسیون ندارد.حتّی در اکثر موارد قانون مناطق دریایی ایرانی منطبق بر کنوانسیون 1982 می باشد.در نتیجه توصیه می شود دولت ایران اوّلاً به تلاشهای خود جهت تشکیل یک دادرسی قضایی بین المللی میان کشورهای اسلامی ادامه دهد و ثانیاً با ارائه اعلامیه های تفسیری دقیق, منطبق بر روح کنوانسیون, اقدام به تصویب آن نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها
فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1. اهمیت مسئله 2

2. سوال اصلی وفرعی: 15

3. ساختار تحقیق 16

فصل اول: کنوانسیون حقوق دریاها 1982 17

1-1- مبحث اول: حقوق بین الملل دریاها 17

1-2- مبحث دوم: چگونگی تشکیل کنوانسیون 18

1-2-1- تاریخچه کنوانسیون 22

1-2-2- بعضی نکات برجسته 25

1-2-3- ویژگی های کنوانسیون 30

1-3- مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 32

1-3-1- کنفرانسهای تدوین حقوق دریاها 33

1-3-2- سومین کنفرانس حقوق دریاها 34

1-3-3- کنفرانس 1982 نیویورک 35

1-3-4- مهمترین معاهدات بین المللی عام در زمینه حقوق دریاها عبارتند از: 36

9. معاهده 1969 در زمینه مسولیت مدنی بین المللی

1-3-5- آزادی های موجود در دریای آزاد: 37

1-3-6- استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم 38

1. حق بازدید و تفتیش 38

2. قاعده تعقیب فوری 39

1-3-7- وضعیت حقوقی دریای آزاد 40

1-4- مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها 42

1-4-1- باوجود این, ایران سه ایراد نسبت به نتایج کنفرانس وارد کرده است: 42

1-5- مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران 45

ث‌. ترسیم خطوط مبدا و تحدید حدود مناطق دریایی 57

ج‌. شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو 58

1-6- مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی 61

 

2 - فصل دوم: سازمان بین المللی دریانوردی IMO 73

2-1- مبحث اول: تاریخچه و نحوه شکل گیری سازمان 73

2-1-1- بند اول- سازمان های بین المللی فعال در حوزه دریانوردی تا سال 1948 میلادی 74

أ‌. شورای متحد حمل ونقل دریایی 74

ت‌. قدرت دریایی متحد 77

ث‌. شورای متحد مشورتی دریایی 79

ج‌. شورای مشورتی دریایی موقت 80

1. قطعنامه راجع به تاسیس کمیته آماده سازی سازمان مشورتی دریانوردی بین الدولی 85

2. قطعنامه راجع به کنفرانس ایمنی جان اشخاص در دریا 86

3. قطعنامه مربوط به گزارش کمیته مقدماتی کارشناسان در زمینه هماهنگی های 86

ایمنی در دریا و هوا 86

2-2- مبحث دوم: اهداف تصویب کنوانسیون, اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن و نحوه عضویت 93

2-2-1- بند اول:  اهداف تصویب کنوانسیون و تشکیل سازمان 94

أ‌. اهداف اولیه و اصلی 95

• تبادل اطلاعات مربوط به مسائل تحت ملاحظه و بررسی سازمان میان دولت های عضو. 96

2-2-2- وظایف اصلی سازمان به موجب ماده دوی کنوانسیون با اعمال اصلاحات بعدی عبارتند از: 100

2-3- مبحث سوم: ساختار سازمان 104

2-3-1- گفتار اول: مجمع, شورا و پنج کمیته ی اصلی سازمان 105

2-3-2- ب) رقابت در انتخابات شورا 116

2-3-3- بندسوم: کمیته های پنجگانه اصلی سازمان 122

2-3-4- الف) کمیته ی دریانوردی 123

2-3-5- وظایف کمیته ی MSC در ماده 28 کنوانسیون آیمو در بند احصا شدند.این ماده می گوید: 124

2-3-6- ج) کمیته ی حقوقی 129

2-3-7- د) کمیته ی همکاری فنی 131

2-3-8- ه ) کمیته ی تسهیلات 134

2-3-9- بندسوم: تشکیلات سازمانی دبیرخانه ی سازمان 140

2-3-10- ب) رشته های تحصیلی در دانشگاه 146

2-3-11- بند دوم: موسسه حقوق بین المللی دریایی 149

2-3-12- بند سوم: دفاتر همکاری منطقه ای 152

2-3-13- دفاتر منطقه ای برای همکاری فنی آیمو 153

 

2-4- فصل سوم:حل و فصل اختلافات بین المللی و بنیاد داوری 156

2-5- مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 156

2-5-1- داوری بین المللی 156

2-5-2- سیر تاریخی 157

2-5-3- کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه 159

2-5-4- منشور ملل متحد 161

2-5-5- اختلافات بین المللی از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند: اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی. 163

2-5-6- روش های حل اختلافات سیاسی 164

2-5-7- رژیم های حل و فصل اختلافات تجاری 164

2-6- مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی 167

1. مذاکره 167

2-6-1- تعریف (مذاکره) 167

2-6-2- انواع مذاکره 168

2-6-3- مکان مذاکرات 169

2-6-4- مدت مذاکرات 170

2. مساعی جمیله (پای مردی) 170

3. میانجیگری 171

2-6-5- تعریف میانجیگری 172

2-6-6- تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله: 174

4. تحقیق 175

5. سازش (آشتی) 176

2-6-7- تعریف (سازش) و شروط و ویژگی های آن: 177

2-6-8- انواع کمیسیون های سازش: 178

2-6-9- مبحث سوم: بنیادهای داوری در حقوق بین الملل 179

2-6-10- نحوه پیش بینی رسیدگی به دعوی در یک پیمان 182

2-6-11- مقررات مبنای صدور حکم داور 187

2-6-12- نهادینه کردن داوری 190

2-6-13- آیین دادرسی در داوری 193

 

 - فصل چهارم:حل و فصل اختلافات دریایی و داوری بین المللی 196

3-1- مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله کنوانسیون 1982 196

3-1-1- دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم 200

3-1-2- اقدامات تامینی 200

3-1-3- استثناهای اختیاری 201

3-2- مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی 202

4 - جدول 1: وضعیت برخی از کنوانسیون های IMO و تعداد کشورهای عضور تا تاریخ 31 دسامبر 2000 211

4-1- علل و موارد رافع مسئولیت بین المللی دولت ها 220

4-2- مبحث سوم: بررسی رای دادگاه بین‌المللی حقوق دریادر قضیه کشتی سایگا 223

4-2-1- عکس‌العمل (گینه) 232

4-2-2- عمده دلایلی که دادگاه بدوی (گینه) در اتخاذ حکم علیه فرمانده کشتی, بدانها استناد کرد عبارتند از: 234

4-2-3- نحوه‌ی ارجاع اختلاف 235

5 - نتیجه گیری 240

6 - منابع و مأخذ 242

 

 

 

لینک کمکی