نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

 

 

 

 

چکیده:

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور, نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی, نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. 

 

معیار نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری, به نوعی مؤید حق دادگاه‌های کشور محل اجرا در اعمال کنترل نهایی بر روند داوری است. در این میان از یک سو تمایلی برای معطوف ساختن حاکمیت کشور نسبت به اجرای آرایی که منجر به نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی می‌شوند, وجود ندارد. از سوی دیگر تمایل به احترام نسبت به قطعیت آرای خارجی قرار دارد. از این رو قانون‌گذار و دادگاه باید به هر طریق تعارض موجود را حل نمایند. در راستای رفع این دوگانگی, برخی از قانون‌گذاران و دادگاه‌ها بر آن شده‌اند که مفهوم مضیق نظم عمومی را نسبت به آرای خارجی اعمال کنند. مفهوم مضیق نظم عمومی غالباً تحت عنوان نظم عمومی بین‌المللی به کار می‌رود. شایان ذکر است که بر سر محتوا و کاربرد آن در رویه عملی برای کشورها هنوز ابهاماتی موجود می‌باشد و قطعیتی حاصل نگردیده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظم عمومی

احکام داوری تجاری بین‌المللی

اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

 

 

 

 

 

نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی
فهرست مطالب

 

 

نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی
فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه 4

نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی 6

 

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی 8

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت 8

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی 9

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی 12

 

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی 13

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958 14

2-2) قانون نمونه آنسیترال 15

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 17

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی 18

2-5) قوانین ملی 20

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 23

 

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی 26

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی 28

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی 32

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی 39

 

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان 47

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی 48

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی 50

نتیجه‌گیری 53

نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی
فهرست منابع 57

 

 

 

لینک کمکی