مقاله کامل و جامع در مورد سنگ منشاء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کامل و جامع در مورد سنگ منشا :

دید کلی :
تمام آنچیزی که باید در مورد سنگ منشا بدانیدمقاله ای کامل و جامع


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته نفت

سنگ منشا

 

 

 

چکیده:

سنگ منشأ از نظر تعریف, سنگ دانه‌ریز غنی از ماده آلی است که قادر است دراثر تکامل حرارتی تولید هیدروکربن نماید. سنگ‌های منشأ را می‌توان در سه گروه قرار داد: سنگ منشأ مفید (effective source rock) که نفت خود را تولید و از خود خارج نموده است؛ سنگ منشأ محتمل (Possible source rock) که پتانسیل منشأ بودن آن هنوز ارزیابی نشده است, ولی احتمال دارد نفت تولید کرده باشد؛ و سنگ منشأ بالقوه (Potential source rock) به سنگ رسوبی نابالغی گفته می‌شود که توانایی تولید هیدروکربن را در صورت رسیدن به درجه بلوغ دارد.

   در این بخش روش‌های ارزیابی و محیط‌های رسوبی سنگ‌های منشأ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

سنگ دانه ریز غنی از مواد آلی که قادر است در اثر تکامل حرارتی تولید هیدروکربن نماید. 

سنگ منشأ به 3 گروه تقسیم می شود:

1.سنگ منشأ مفید که خود نفت را تولید و از خود خارج می نماید. 

2.سنگ منشأ محتمل که پتانسیل منشأ بودن آن هنوز ارزیابی نشده است ولیکن احتمال دارد که نفت تولید کرده باشد.

3.سنگ منشأ بالقوه که به سنگ رسوبی نابالغی اطلاق می شود که توانایی تولید هیدروکربن را در صورت رسیدن به درجه بلوغ دارد.

 

طرفداران منشأ آلی نفت معتقدند که هیدروکربن از مواد آلی بوجود می آید. تا دهه 1930 نظریه آنها فقط بر اساس شباهت هایی بود که بین هیدروکربن ها و مواد آلی وجود داشت. این شباهت ها به قرار زیر است :

 

• ترکیب هیدروکربن بسیار شبیه ترکیب پروتئین ها و چربیها و اسیدهای چرب است, 

• مهمترین قسمت چرخه کربن در طبیعت, در گیاهان و جانوران قرار دارد,

• همراهی هیدروکربن ها با سنگ های رسوبی و تجمعات فسیلی آنها.

 

از سال 1930 به بعد با توسعه علوم و تکنولوژی, مدارک مستندی در حمایت از منشا آلی نفت بدست آمد. بکارگیری ایزوتوپهای پایدار, تأیید کننده اصلی این تئوری است. میزان ایزوتوپ پایدار کربن سیزده (13C) در نفت خام حدود 36- تا 22- است. این مقدار بسیار نزدیک به میزان آن در گیاهان و جانوران (برای موجودات دریایی به طور متوسط 23- می باشد). میزان 13C در سنگ های کربناته بسیار زیاد ااست (4+ تا 4- ) و برای کربن های حاصل از سنگ های ماگمایی حدود (20- تا 2-) می باشد. این موضوع ثابت می کند که منشأ هیدروکربن ها باید از موجودات باشد. 

حضور هیدروکربن ها در فواصل زغال سنگی ( نظیر حوضه کوپر در استرالیا), حضور پورفیرین در نفت ها که ترکیبش خیلی شبیه به هموگلوبین است از مدارک دیگری اند که منشأ آلی نفت را تأیید می کنند. حضور هیدروکربن در بدن و بافت بعضی موجودات نیز تأییدی بر منشأ آلی نفت است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سنگ منشا

دگرسانی حرارتی

سنگ های منشا موثر نفت

 

 

مقاله کامل و جامع در مورد سنگ منشا
فهرست مطالب 

سنگ منشا هیدروکربن 

 تعریف سنگ منشا

 انواع سنگ منشا

 ماده آلی

 شرایط و محیط‌های مناسب جهت رسوبگذاری و حفظ ماده آلی

 مناطق با جریان‌های بالا رونده

 دریاچه‌های بزرگ احیایی

 حوضه‌های نیمه محدود

 حوضه‌های عمیق و بسته اقیانوسی

 کربن آلی کل

 کروژن‌ و انواع آن

تعریف

 اجزای تشکیل دهنده کروژن

 انواع کروژن

 نحوه تشکیل هیدروکربن

 مراحل تشکیل هیدروکربن‌ از سنگ منشا با افزایش عمق تدفین

 ارزیابی سنگ منشا

 روش پیرولیز

 شاخص دگرسانی حرارتی 

 مطالعه فلورانس زایی

 اندیس دگرسانی کنودونت

 ضریب انعکاس ویترینیت

 توزیع سنگ های منشا موثر نفت در جهان

 فاکتورهای ژئوشیمیایی کنترل کننده سنگ منشا

 رابطه تشکیل سنگ منشا با تکتونیک

 سنگ‌های منشا نفت در حوضه رسوبی زاگرس

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی