بررسی تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در عدم نزول بیضه اسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در عدم نزول بیضه اسب :

دید کلی :
هدف از این رساله بررسی تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در عدم نزول بیضه اسب در25 مورد از اسبهای باشگاه های سوارکاری تهران و حومه طی یک دوره 6 ماهه می باشد


توضیحات کامل :

بررسی تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در عدم نزول بیضه اسب

بررسی عارضه نهان بیضگی (Cryptorchidism) در 25 مورد ازاسبهای باشگاه های سوارکاری تهران و حومه طی یک دوره 6 ماهه

 

 

 

چکیده :

انسان همواره در زمانهای مختلف و به منظور های متفاوت نسبت به پرورش و نگهدار ی و پانسیون اسب اقدام نموده است چه در جنگها و کشور گشایی ها و چه به منظور شرکت در مسابقات ورزشی و کسب رکوردهای بین المللی در کلاسهای استقامت , پرش و حتی کورس های سرعت از اسب استفاده شده است .در حالت طبیعی و نرمال بیضه های اسب در حدود 40 روز قبل و یا 10 روز پس از تولد باید در کیسه ای بنام اسکروتوم و در خارج از بدن قرار گیرد در غیر اینصورت به آن نهان بیضگی دو طرفه و یا یک طرفه (چپ یا راست )میگوییم . در این حالت بیضه ها در شکم و یا یکی از قسمتهای کانال مغابنی باقی مانده است . 

 

از عوامل مؤثردر بروز این عارضه اختلالات هورمونی در مادر و کره اسب متولد شده و موروثی بودن آن است که نتیجه آن بروز دلدرد و پایین آمدن راندمان وکارایی درحیوان وکم شدن تولید اسپرم دربیضه درگیر میباشد.جهت برطرف کردن این عارضه استفاده از هورمونها به ندرت میتواند راهگشا باشد و جهت درمان قطعی باید حتمأ نسبت به برداشتن بیضه یا بیضه های پنهان بوسیله عمل جراحی اقدام نمود.انتخاب نوع عمل جراحی انجام شده در زمان بازگشت حیوان به فعالیت مورد انتظار و نتیجه عمل مؤثر میباشد که شامل لاپاراتومی به اشکال مختلف و لاپاراسکوپی میباشد.در انتها نیز بعد از مقایسه نمودن و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از نمونه های موجود در فرم 1 نسبت به اخذ نتیجه مطالعه و تحقیق انجام شده و مقایسه آن با دیگر نتایج در دنیا اقدام شد که به اطلاع حضور میرسد .

 

1- نتایج بدست آمده در مورد نوع فعالیت ورزشی مورد انتظار در اسبهای جراحی شده بدین ترتیب بود که 30 % آنها دارای فعالیت پرشی و 66  % فعالیت مسابقه کورس و 4 % آنها دارای فعالیت ورزشی مسابقه در مسافت زیاد (استقامت) بوده اند.

2 – توزیع جغرافیایی اسبهای عمل شده در اطراف تهران به ترتیب 72 % در غرب , 4 % در شرق , 8 % در خنوب و 12 % در شمال تهران بوده است. 

3 –  از نظر توزیع سن آنها میباست ذکر شود که کمترین سن آنها 7 ماهه و بیشترین سن اسبها ی تحت عمل جراحی قرار گرفته 5 ساله بوده است.

4- از نظر نژاد : نژاد عرب 26 % , نژاد کرد 13 % , نژاد تروبرد 9 % , نژاد ترکمن 30 % و نژاد دو خون 22 %در گیر بودند .

5– از نظر روشهای تشخیص و ابزار کمک تشخیص میبایست ذکر شود که 28 % موارد نهان بیضگی بوسیله سونوگرافی تایید گردید و 48 % آنها توسط ملامسه از خارج اسکروتوم و 24 % آنها نیز امکان معاینه رکتوم هم قرار گرفته بود . 

6–  نهان بیضگی در 12 % موارد دو طرفه و 88 % موارد یک طرفی که 40 % موارد در طرف راست و 48 % موارد در طرف چپ بوده است.

7 -  محل برش در 72 % موارد بر روی سوراخ خارجی کانال مغابنی و در 24 % موارد در کنار کانال و تنها در  4 % موارد نیاز به لاپاراتومی جدی و ورود به حفره بطنی بوده است . 

8 – از نظر نوع عمل 96 % موارد عمل جراحی غیر تهاجمی بوده و تنها 4 % موارد جراحی حالت تهاجمی داشته است . 

9 – در مورد محل باقی ماندن بیضه 52 % موارد در انتهای کانال , 20 % موارد در ابتدای کانال  , 16 % موارد در وسط کانال و 12 %  در داخل شکم باقی مانده بود که خارج گردید . 

10 – عمل جراحی اخته در مورد 84 % موارد دو طرفی و در 16 % موارد یک طرفی یعنی همان بیضه در داخل باقی مانده تنها خارخ گردید . 

11- نتیجه اعمال جراحی انجام شده 85 % خوب و بدون عارضه بوده و عفونت موضع عمل در 17% موارد و 4% هم با مرگ حیوان همراه بوده که در حین عمل جراحی و بدلیل مشکلات بیهوشی و عوارض آن بوده است .

 

 

 

کلمات کلیدی:

اسب

لاپاراتومی و لاپاراسکوپی

عارضه نهان بیضگی

اسبهای سوارکاری تهران

 

 

 مقدمه : 

اسب به دلیل کارایی فراوان در اهداف انسان , از اهمیت بسبار بالا و بخصوصی در اندیشه و تفکر بشربرخوردار بوده است . از اینروست که انسان همواره تلاش کرده تا از بیماریهای پیش آمده در این حیوان نجیب تا حدامکان جلوگیری نماید و درصورت بروزبیماری نیز دراسرع وقت نسبت به برطرف کردن آن برآمده است .به طور مثال در بروز عارضه نهان بیضگی و با قی ماندن بیضه در شکم ویا ابتدا , وسط , یاآخر کانال مغابنی که میتواند یک طرفی ویا دو طرفی باشد (چپ ویا راست) , به دلیل وجود دلدرد در حیوان کارایی اسب در فعالیت مورد نظر مانند پرش کاسته شده ویا از بین میرود. اساس تشخیص بوسیله یکی از راههای ملامسه از بیرون , انجام سونوگرافی , لمس از راه مقعد صورت میپذیرد .

 

سابقه و تاریخچه دقیق وکامل حیوان میتواند مفید باشد. یک سابقه جزئی, گمراه کننده است خصوصا زمانی که دم اپیدیدمی از میان برداشته شده باشد و به اشتباه به عنوان بیضه کوچک تشخیص داده شود. ارائه آزمایشات تشخیص خون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در کار و استفاده از اولترا سونوگرافی عرضی رکتوم پیشرفتی دیگر را متضمن می‌شود. تغییرات واختلالات هورمونی که در طول دوره جنسی رخ میدهد عامل اولیه در پایین نیامدن بیضه (یا بیضه ها) در کیسه محسوب میشود و حاصل آن بوجود آمدن عوارض مختلفی است که میتواند رخ دهد. وباید نسبت به از بین بردن بیضه پنهان بوسیله عمل جراحی اقدام کرد .هدف از انجام این تحقیق بررسی  پی بردن به درصد توزیع ومیزان پراکندگی نژادها و نوع عمل انجام شده , نوع تشخیص عارضه , و همچنین مشخص شدن میزان و نوع درگیری اسبهای موجود به عارضه نهان بیضگی در اسبداریهای اطراف تهران و حومه در طی یک دوره زمانی 6 ماهه بوده است که میتواند کمک شایانی به درمان عارضه نماید . 

                                                                                          

 

 

 

بررسی تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در عدم نزول بیضه اسب
فهرست مطالب

 

خلاصه

مقدمه  

کلیات 

فصل اول : آناتومی سیستم تناسلی اسب نر ..... 17

      1-1 .کیسه بیضه  .. 17

               1-1-1  .  پوست بیضه   ................... 17

             2-1-1  .  بافت میانی   ..................... 17

             3-1-1  .  ماهیچه دارتوس   ............. 17 

       4-1-1  .  تونیکا واژینالیس  ............ 17

              5-1-1  .  سد خونی – رگهای آویزخارجی ...................... 17

               1-5-1-1. گره عصبی – عصب اسپرمی خارجی  ...... 17

                     2-5-1-1.  زهکشی لنفاتیک – گره ای کانال مغابنی   18

       2-1.  فرآیند واژینالی  .......................... 18

       3-1.  بیضه ها  .... 19

              1-3-1.  تونیکا واژینالی ................. 19

              2-3-1.  تونیکا آلبوژینا   ................ 19

       4-1 .   بخش اسپرمی – بافت معلق ........ 21

              1-4-1 .  در بیضه  .......................... 23

              2-4-1 .  ماهیچه کریماستر ............. 25

        5-1  .  اپیدیدیمی  ................................ 25

        6-1  .   مجرای وابران ........................... 26

         7-1  .  غدد جنسی  .............................. 28

         8-1  .  پیشابراه ... 29

         9-1  .   آلت تناسلی  ........................... 30

 

فصل دوم:‌ هورمون شناسی سیستم تناسلی نر و اختلالات .................. 34

       1-2 .  بیضه ها ...... 34

             1-1-2 .   تنظیم حرارتی درجه حرارت بیضه ...................... 35

       2-2  .   سلولهای لیدیگ ........................ 36

       3-2  .  هورمونهای بیضه .................. 38

             1-3-2  .  تنظیم ترشح هورمون .. 39

        4-2  .   پایین آمدن بیضه ها ........... 43

فصل سوم : عارضه نهان بیضگی  ................... 46

       1-3 .  تغییرات هورمونی  ....................... 46

      2-3  .  تغییرات آناتومی  ....................... 47

              1-2- 3  .  احتباس بیضه درکانال مغابنی بصورت موقت . 47

              2-2-3  .  احتباس بیضه در کانال مغابنی بصورت دائمی . 48

              3-2-3  .  احتباس بیضه در ناحیه شکمی به صورت دائمی ................................ 49

              4-2-3  .  احتباس بیضه در ناحیه شکمی به صورت ناقص ................................ 50

       3-3  .   تعریف نهان بیضگی ........... 50

             1-3-3  .  ابتدای کانال مغابنی ... 51

              2-3-3  .  انتهای کانال مغابنی .. 51

              3-3-3  .  محوطه شکمی  ........ 51

       4-3  . تشخیص  نهان بیضگی   ........ 52

             1-4-3  .  آزمایشات روده‌ای (ملامسه مقعدی) .............. 52

             2-4-3  .   اولترا سونوگرافی  ..... 53

             3-4-3  .  تست تحریک HCG .. 53

       5-3  .  علل و ژنتیک نهان بیضگی ... 54

 

فصل چهارم :‌درمان عارضه نهان بیضگی

 .... 56

  1-4  .  جراحی  ........ 56

             1-1-4  .  لاپاراتومی  ..................... 56

                       1-1-1-4  .  لاپاراتومی کانال مغابنی ....................... 56

                                1-1-1-1-4  .  گسترش (زیاد شدن) کانال مغابنی ... 56

                                2-1-1-1-4 .  روش کانال مغابنی  ................. 56

                                3-1-1-1-4  .  روش جراحی ........................ 56

                       2-1-1-4  .   لاپاراتومی میله‌ای تهیگاه ................... 56

              2-1-4  .  لاپاراسکوپی .................. 57

                        1-2-1-4  . لاپاراسکوپی ایستاده ........................... 58

                        2-2-1-4  .  لاپاراسکوپی دراز کشیده ................... 58

                        3-2-1-4  .  لاپاراسکوپی با بیهوشی عمومی .......... 58

       تشریح تکنیک جراحی کانال مغابنی .... 59

        روشهای جراحی برای نهان بیضگی شکمی ........................... 59

                   کانال مغابنی هجومی  ............... 63

                   کانال مغابنی غیر هجومی .......... 64 

                    روش هجومی دیواره بدن ......... 66

  تصاویرعمل  ............. 68

        2-4  .  استفاده از هورمون  ................... 73

  عملیات 

فصل پنجم: مواد و روش کار ........................ 76

فصل ششم:‌ ................ 77

1- نتایج  ........... 78

2- بحث ............ 89

3- پیشنهادات .... 90

4- ضمایم  ........ 91

 

بررسی تشخیصی سونوگرافی و لاپاراسکوپی در عدم نزول بیضه اسب
فهرست تصاویر :

تصویر( 1 -1 ) : مجرای تناسلی استالیون در مقطع عرضی جانبی از سمت چپ ...................... 27

 تصویر ( 2 – 1 ) :  آلت تناسلی, پوست بیضه و بیضه های استالیون ..... 22

تصویر ( 3 -1 ) : بیضه های استالیون رابطه میان عروق خونی, آوندهای لنفاوی و سلولهای لیدیگ .22

تصویر( 4 -1 ) : بخشی (مقطعی) از لوله منی بر استالیون ..................... 24

تصویر (5 -1 ) : محل لوله های صاف و بشکه بیضه در بیضه استالیون .. 27

تصویر ( 6 -1 ) : مقطعی عرضی از طناب بیضه ای (اسپرمی) در سمت راست ........................ 27

تصویر( 7 -1 ) :  نمای انتهای بخش لگنی مجرای تناسلی .................... 29

تصویر( 8 -1) :  نشان دهنده نمای جانبی چپ آلت تناسلی و اتصال آن به ایسکیوم ............... 31

تصویر( 9 -1 )  : مقطع عرضی بدنه آلت تناسلی ................................. 31

تصویر( 10-1) : نمای سمت چپ جانبی سرآلت تناسلی و پره پوس ... 32

تصویر (1-2 ) : رابطه ترشح هورمونها .... 42

تصویر (1-4 ) : شستشو حین عمل لاپاراتومی .  68

تصویر (2-4) : عمل اخته ................................ 68

تصویر( 3-4 ) : آماده سازی اسب حین عمل ... 69

تصویر( 4-4) : شروع لاپاراتومی ..................... 69

تصویر( 5-4 ) : اسب در حین بیهوشی ............. 69

تصویر( 6-4) :  عمل لاپاراتومی ...................... 70

تصویر( 7-4  ) : بیضه باقیمانده در شکم که کوچک باقی مانده است . 70

تصویر(8-4 ) : نمای نزدیک از بیضه باقیمانده در شکم ...................... 70

تصویر (9-4 ) : اخته بیضه توسط پنس مربوطه .. 71

تصویر( 10-4 ) : اخته بیضه توسط پنس مربوطه  71

تصویر( 11-4 ) : قطع بیضه باقیمانده در شکم ... 71

تصویر( 12-4 ) : بخیه لاپاراتومی ..................... 72

تصویر( 13-4 ) : کامل شدن لاپاراتومی .......... 72

تصویر( 14-4 ) : بیضه قطع شده باقی مانده در شکم .......................... 72

نمودار دایره و میله ای نتایج فعالیت ورزشی مورد انتظار در اسبهای جراحی شده .78

نمودار دایره و میله ای توزیع جغرافیایی اسبهای عمل شده ................. 79

نمودار میله ای توزیع سن اسبهای عمل شده .... 80

نمودار دایره و میله ای از نظر نژاد ................... 81

نمودار دایره و میله ای روشهای تشخیص و ابزار کمک تشخیص ...... 82

نمودار دایره و میله ای نوع نهان بیضگی ......... 83

نمودار دایره و میله ای محل برش ................... 84

نمودار دایره و میله ای نوع عمل ..................... 85

نمودار دایره و میله ای محل باقی ماندن بیضه ... 86

نمودار دایره و میله ای عمل جراحی اخته ........ 87

نمودار دایره و میله ای نتیجه اعمال جراحی انجام شده .. 88

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی