مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا

 

 

 

 

 

مقدمه:

چالشهای مطرح شده در حوزه مدیریت منابع انسانی (چگونگی ایجاد هماهنگی درونی و انسجام بین زیر سیستم های منابع انسانی, چگونگی ایجاد هماهنگی بین سیستم های منابع انسانی با سایر سیستم های عملیاتی,‌ چگونگی ایجاد هماهنگی بین استراتژی های منابع انسانی با استراتژیهای کلان سازمانها و ...) به مرور منجر به طرح و ایجاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی  در سالهای نخستین دهه 1980 گردید و در کانون توجه افرادی مثل دیل و کندی, 1982 اوچی, 1981, پیترز واترمن 1982 و سایر مشاوران ذی نفوذ حوزه مدیریت قرار گرفت و دریافتند که مدیریت اثربخش منابع انسانی می تواند کیفیت را تضمین کند و از نظر مزیت رقابتی هم موثر باشد. رسیدن به این هدف مستلزم این است که روشهای مدیریت منابع انسانی با فرایند مدیریت استراتژیک سازمان مرتبط شوند یعنی در واقع اولاً مسایل منابع انسانی را بخشی از دستورالعمل استراتژی سازمان تلقی نمود. ثانیاً روشهای منابع انساین را طوری انتخاب و با استراتژی سازمان مرتبط نمود که در آن نوعی هم افزایی  دیده شود.

 

سیستم منابع انسانی یکی از چنین نظام سازمانی است که در تدوین استراتژی کل سازمان, نقش خاص خود را دارد. ضمن اینکه عوامل اقتضایی محیطی به نوبه خود در شکل گیری استراتژیهای سازمانی تأثیر دارند و نباید از این مهم غافل ماند. چرا که بدون توجه به سیاستهای درون سازمانی و محیطی و شرایط اقتضایی نمی توان ماهیت استراتژی منابع انسانی را درک کرد.بطور کلی باید بین استراتژی منابع انسانی که به صورت بخشی یا جزیی از سازمان بوده و استراتژی که از موجودیت سازمان پدیدار می گردد فرق قائل شد. در واقع استراتژی منابع انسانی نتیجه اجرای استراتژی سازمان می باشد.بطور کلی باید بین استراتژی منابع انسانی که به صورت بخشی یا جزیی از سازمان بوده و استراتژی که از موجودیت سازمان پدیدار می گردد فرق قائل شد. در واقع استراتژی منابع انسانی نتیجه اجرای استراتژی سازمان می باشد.

 

همان طور که پیشتر گفته شد در سازمان نمی شود رابطه ای بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با استراتژی منابع انسانی وجود نداشته باشد. در حقیقت تدوین اجرای استراتژی منابع انسانی به منظور مرتبط ساختن سیاستها و روشهای منابع انسانی با هدفهای استراتژیک و هدفهای سازمان رکن اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی را شکل می دهد. بنابراین اگر مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرایندی است که سازمان می خواهد بدان وسیله بین سرمایه انسانی, اجتماعی و هوشی اعضا با نیازهای استراتژیک سازمان ارتباط برقرار کند, در آن صورت استراتژی منابع انسانی که جزیی یا بخشی از سازمان است نقشه راههایی می شود که راهبران سازمانی برای حفظ این رابطه از آن استفاده می کنند و استراتژی منابع انسانی جاده یا راهی است که طی شده است. (بامبرگر, 1381, صص 18-17)

 

در تحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیت روزافزون نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمانها و تاثیر آن در توسعه پایدار جوامع و با مد نظر قرار دادن موارد مذکور و با استفاده از مدل تحلیلی SWOT نسبت به تعیین استراتژی های منابع انسانی سازمان مورد مطالعه در زیر سیستم های ورودی (اولین زیر سیستم مدیریت منابع انسانی) نگهداشت کارکنان (دومین زیر سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان) خروجی کارکنان (سومین زیر سیستم) اقدام گردیده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مدیریت استراتژیک

منابع انسانی

ارزیابی و عملکرد

مدیریت جهانی دانش

 

 

 

 

مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا
فهرست مطالب

مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان

 

مبانی نظری تحقیق

مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی 84

مقدمه: 84

مفهوم تاثیر گذاری سازمانی 85

تمایز کارایی و تاثیر گذاری 85

اغتشاش مفهومی 86

ماهیت این مفهوم 89

مدلهای تاثیرگذاری سازمان 90

نقش رهبری 91

رهبر تغییر 93

همکاری عالی 94

اجزا تشکیل دهنده رهبری موفق 94

تئوری تغییر شکل- امید بخش ترین؟ 97

مروری بر ابزار و تکنیک‌های طراحی 99

استفاده از اطلاعات مالی 99

گزینه‌های استراتژی مالی 101

ابزارها و تکنیک‌های طراحی استراتژیک 102

مدلسازی کامپیوتری 109

عناصر فرایند مدیریت استراتژیک 111

اهداف- 116

آنالیز محیطی 119

2- درک ماهیت محیط 120

3- آنالیز ساختاری محیط رقابتی 121

4- تعیین موضع رقابتی سازمان 124

5- تعیین فرصتها و تهدیدات اصلی 127

آنالیز توانمندی 127

1- منابع ملموس و غیر ملموس 128

2- مفهوم زنجیره ارزش 129

3- روشهای تحلیلی در آنالیز منبع 133

انتخاب استراتژیک 138

گزینه های استراتژیک 139

1- استراتژیهای مولد 140

2- آلترناتیوهای استراتژیک 141

استراتژیهای رشد خارجی 143

استراتژیهای عدم سرمایه گذاری 144

ارزیابی استراتژیک 147

اجرا و کنترل 149

مسیر پیش رو 154

نتیجه گیری 157

جدول 1 . 3 ارزیابی شرکت با استفاده از داده های مالی 161

سنجش مشارکت کارکرد HR شرکت 171

مقدمه 171

در حال حاضر اکثر مطالعات به شدت برسه, دیدگاه متمایز استوار است: 175

1- بهترین عملکرد 175

رویکرد ترکیبی 183

محدودیت های فرهنگی در فرضیات بهترین کارکرد 187

جدول 3-8 تاثیر تعیین ماهیت ارزش فرهنگی بر رفتار پاداش و تشویق 189

مثال موردی: ارزیابی در سرویسهای پرسنلی شرکت شل 199

کارتهای امتیاز تراز شده و کارتهای امتیاز HR 208

استنباط از تأثیرگذار بودن 211

سنجش ارزش انتصاب های بین المللی 215

چک لیست ابعاد استراتژیک HRM جهانی 218

نتیجه گیری 224

مدیریت دانش و شبکه‌های تخصصی جهانی 228

مقدمه 229

جهانی شدن بهترین علمکرد 231

چرا موضوع انتقال عملکردها در مرزها بحث برانگیز است؟ 239

پیچیدگی انتقال داده‌ها در میان لایه‌های متعدد مدیریت 243

متخصصین بر روی اصول منطق متفاوت کار  می‌کنند 250

درسهایی از حوزه مدیریت دانش 251

نمودار 3-5- مدل تغییر استراتژیک HR در شرکت‌های چند ملیتی 253

جوامع کاری در شرکت شل- یک مثال 254

نقش تیمهای جهانی 256

1-5- نقش شبکه‌های HR جهانی 259

شبکه‌های HR جهانی در شرکت دیاگو مثال موردی 261

استراتژیهای مدیریت دانش جهانی 263

جدول 1-5- طبقه بندی مدیریت جهانی دانش 267

رسمی سازی مراکز ایده‌آل HR جهانی 271

باکس 4-5- سه مشارکت مختلف متخصصین IHR در شبکه‌های جهانی 272

شبکه‌های تخصصی جهانی در سرویسهای پرسنلی شرکت شل 273

نتیجه گیری 280

استراتژی‌های مدیریت اداره خدمات انسانیرویکرد یکم استراتژی : ارائه خدمات با کیفیت بالا 282

1- ابتکار در تأمین مسکن ارزان قیمت : 283

2- تأسیس مرکز خدمات زنجیره ای برای مشتریان : 283

3- ارزیابی عملکرد : 283

4- برنامه اجرایی برای بهداشت روانی, عقب ماندگی ذهنی و برنامه های مبارزه با مواد مخدر : 283

6- بررسی یا تجدیدنظر در دادخواهی جنایی بیماران روانی : 284

7- جلوگیری از دسته بندی و تشکیل گروه در بین جوانان : 284

8- برنامه ریزی استراتژیکی در جلوگیری از شدت عمل خانوادگی : 284

9- بحران در بستر روانکاری : 285

5- دسترسی از طریق اینترنت (Portall) : 286

رویکرد سوم استراتژیک : ایجاد ظرفیت در سازمان های یرانتفاعی خدمات انسانی 287

رویکرد چهارم استراتژیک : تأمین وسایل رفاهی امن و مطمئن 289

رویکرد پنجم استراتژیک : توسعه محیط مالی قدرتمند و پایدار 291

رویکرد ششم استراتژیک : ارتقای امادگی در وضعیت اضطراری 293

رویکرد هفتم استراتژیک : ایجاد نیروی کار با صلاحیت, پویا و مولد 294

 

مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا
فهرست منابع و مأخذ

 

لینک کمکی