اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر :

دید کلی :
در این تحقیق برای شناخت بیشتر معامله بیع ابتدا اوصاف و ویژگیهای این معامله و سپس وجوه تمایز این معامله با معاملات دیگر مورد تحلیل قرار می‌گیرد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر

 

 

 

 

 

مقدمه:

 در این تحقیق برای شناخت بیشتر معامله بیع ابتدا اوصاف و ویژگیهای این معامله و سپس وجوه تمایز این معامله با معاملات دیگر مورد تحلیل قرار می‌گیرد. 

 

در بیع دین, مبیع عبارتست از مالی کلی که در ذمه مدیون مستقر است و مالک آن مال که در واقع همان طلبکار یا دائن است, آن مال را به شخص ثالثی می‌فروشد که شخص ثالث حسب شروط دین به محض انعقاد عقد و یا در موقع سررسید طلب برای دریافت طلبش می‌تواند به مدیون مراجعه کند. در حالی که آن مال هنوز بصورت فیزیکی و مادی در اختیار فروشنده قرار نگرفته است. پس این پرسش مطرح می‌شود آیا خرید و فروش دین از انواع بیع ما لم یقبض است که فقها به بطلان آن نظر داده‌اند و فقط در مصادیق آن اختلاف است یا نه؟ اگر اینچنین است پس چگونه فقهای اسلامی به اجماع حکم به جواز خرید و فروش دین (بیع دین) نمودند.

 

فقهای عامه در بطلان بیع ما لم یقبض اتفاق نظر دارند و فقط در مصادیق آن اختلاف نظر است و بطلان آن نزد فقهای امامیه هرچند مورد اختلاف است ولی اکثریت به آن معتقد هستند. بطلان این بیع برخاسته از حدیث نبوی (لا تبع ما لیس عندک) می‌باشد. بنابراین قبل از هر چیز, برای شناخت مفهوم بیع ما لم یقبض به تحلیل این حدیث پرداخته می‌شود. 

    منظور از عبارت (ما لیس عندک) حضور فیزیکی و مادی مبیع در نزد بایع نیست, زیرا اجماع فقها بیع سلف را صحیح دانسته‌اند. همچنین اتومبیل معینی را که خریدار قبلاً آن را دیده است و اکنون در شهر دیگری است, ممکن است مبیع واقع شود, با شرط این که اوصاف فعلی آن نیز مطابق آنچه که خریدار رویت کرده باشد. این نوع بیع نزد فقهای امامیه به بیع غایب مشهور است که متفقاً آنرا صحیح دانسته‌اند. بنابراین حضور مادی و فیزیکی مبیع نزد بایع منظور نظر نبوده است. 

 

   همچنین آشکار است که منظور از کلام, مالکیت خود شخص فروشنده بر مبیع نیست. زیرا بیع وکیل از جانب موکل خود نیز صحیح دانسته شده است و وکیل مالکیتی بر مبیع ندارد. 

    همچنین منظور از (ما لیس عندک) این نیست که چون مبیع نزد بایع حضور فیزیکی ندارد, بنابراین ممکن است که عدم قدرت بر تسلیم نیز داشته باشد و بیعی که بایع قدرت بر تسلیم مبیع نداشته باشد باطل است. 

 

    دلیل این امر این است که اگر بایع مال خود را به کسی بدهد که وکالتاً از طرف او بفروشد و وکیل آنرا برای خود بخرد, اکثریت فقها آن را غیر نافذ دانسته‌اند, در حالی که در این معامله قدرت بر تسلیم بطور کامل وجود دارد. بنابراین منظور از (ما لیس عندک) کنایه‌ای است از سلطه کامل بایع بر مبیع تا جایی که بتوان گفت در ید او قرار دارد . بنابراین منظور از قبض در عبارت (ما لم یقبض) این است که مبیع عرفاً تحت سلطه و اختیار بایع قرار داشته باشد و استطاعت هرگونه دخل و تصرف در آنرا داشته باشد, هرچند که هنوز مبیع در نزد او حضور فیزیکی و مادی نداشته باشد. اساساً ماهیت قبض و تسلیم چیزی جز واگذاری مورد معامله به طرف مقابل به گونه‌ای که متمکن از انواع تصرفات متعارف باشد, نیست. بعلاوه بین فقها در مصادیق عدم صحت بیع ما لم یقبض اختلاف وجود دارد. بعضی آنرا در مواردی دانسته‌اند که مبیع طعام باشد و گفته شده که (یجوزبیع ما عداالطعام قبل از یقبض)  و بعضی نیز عدم صحت بیع ما لم یقبض را منحصر به مکیل و موزون می‌دانند زیرا گفته شده که: (قول قوی‌تر این ست, از مجموع روایات می‌توان به حرمت بیع اموال مکیل و موزون قبل از قبض پی برد و همچنین از حدیثی که روایت شده است که در صورتی که متاع و کالا جز اموال مکیل و موزون باشد قبل از قبض, فروش آن جایز نیست اما در صورتی که جز مکیل و موزون نباشد می‌توان آنرا فروخت .)  

 

 

 

 

 

 

اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر
فهرست مطالب

مقدمه: 1

اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 1

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 2

گفتار اول: خرید و فروش دین, بیع ما لم یقبض نیست. 2

گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 7

گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 10

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 11

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 17

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 17

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 21

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 24

گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 28

منابع و مأخذ 32

 

 

 

لینک کمکی