مشخصه های کالبدی شهر ری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مشخصه های کالبدی شهر ری :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی مشخصه های کالبدی شهر ری می بشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته برنامه ریزی شهری

مشخصه های کالبدی شهر ری

 

 

 

چکیده :

شهرری یکی از شهرهای تاریخی با قدمت شش هزار ساله در جنوب تهران واقع شده است که بر اساس تقسیمات کشوری به عنوان منطقه 20 شهر تهران معرفی شده است . با توجه به گرایشات موجود در سطح منطقه و دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه را از دیگر مناطق تهران متمایز ساخته است . در هم آمیختگی بافت تاریخی , مذهبی و بافت مسکونی , صنعتی چهره ای متمایز از سایر مناطق برای شهر ری ایجاد کرده است . از گرایشات موجود در منطقه می توان به وجود اراضی بزرگ و باز مزروعی , صنایع و کارگاهها , پایین بودن قیمت زمین , انبوه سازی مسکن و  اشاره کرد . این عوامل در چند دهه اخیر شهر ری را به یک منطقه مهاجر پذیر با رشد جمعیت بالا تبدیل نموده است و رشد و توسعه فیزیکی آنرا سبب شده است.

 

محور اصلی تاریخی شهر ری حد فاصل میدان صفائیه (دروازه رشکان) در شمال شرفی تا میدان شهرری (دروازه باطان) در جنوب شهر بوده و حرم حضرت عبدالعظیم(ع) نیز در خارج از باروی شهر و در جنوب آن قرار داشته است.تپه چشمی علی, برج طغرل, گورستان ابن بابویه, امامزاده عدالله و بیمارستان فیروزآبادی از عناصر مهم مرتبط با محور اصلی استخوان بندی شهر ری می باشد. حرم حضرت عبدالعظیم(ع) بعنوان هسته اصلی شهرری در دوران معاصر و ارتباط فعال آن با تهران و سایر نقاط جمعیتی اطراف, خصوصاً از سال 1300 هـ . ق تا زمان حاضر, نقش عمده ای در تشکیل سازمان فضائی منطقه 20 شهر تهران داشته است.

خیابان فدائیان اسلام ارتباط شمالی حرم را با مرکز تهران برقرار ساخته و بازار سنتی سرپوشیده منتهی به حرم و میدان شهر ری نیز در انتهای جنوبی این خیابان قراردارند. با تقویت ارتباط شهر ری با تهران از طریق خیابان فدائیان اسلام, کارگاهها و صنایع بزرگ صنعتی چون چیت ممتاز, چرمسازی زوک در حاشیه خیابان ایجاد گردیدند, همچنین به موازات خیابان فدائیان اسلام, مسیر خطوط آهن قدیمی تهران, ری(ماشین دودی) وجود داشت که بعدها با جمع آوری این خط خیابان جاده سوم احداث گردید.

با شکل گیری بلوار شهید رجایی در غرب شهری , بلوار آرامگاه در دوره پهلوی اول احداث و دسترسی غربی حرم مطهر را تأمین نمود و هم اکنون یکی از خیابانهای منتخب محسوب می گردد.از طرف دیگر ارتباط اصلی ما بین تهران با ورامین و قم از طریق جاده ورامین و جاده شهید رجائی واقع در منطقه 20 برقرار می گردد و همین امرسبب شکل گیری صنایع, انبارها و بنگاههای حمل و نقل در حاشیه آنها شد.

در دهه 40, دو پروژه شهری و طراحی شده جهت اسکان کارگران و کارمندان در کوی سیزده آبان(غرب منطقه) و دولت آباد (شرق منطقه) احداث گردید که دارای شبکه معابر کاملاً شطرنجی, میادین مختلف و برخی از کاربریهای خدماتی مورد نیاز بوده است. با شکل گیری معابر اصلی شهرری, توسعه کالبدی منطقه بتدریج از اطراف حرم عبدالعظیم(ع) به سمت شمال و شمال شرقی صورت گرفت و با فت ارکانیگ و سنتی اطراف حرم نیز در توسعه های بعدی کم کم جای خود را به شبکه های منظم تر داد.

 

کلمات کلیدی:

توسعه شهری

بافت کالبدی شهر

توسعه فیزیکی شهری

 

 

 

 

 

مشخصه های کالبدی شهر ری
فهرست مطالب

چکیده 1

 

 - ویژگیهای کالبدی شهر ری

4-1- تحولات معاصر و گسترش کالبدی تهران و شهر ری. 

4-2- طرحهای شهری و میزان تحقق آنها در شهر ری. 

4-2-1- طرح جامع 1349 108

4-2-2- طرح ساماندهی تهران 1371 109

4-2-3- طرح تفصیلی 111

4-3- بافت و عناصر کالبدی 111

4-3-1- عناصر مهم و نحوه شکل گیری و کالبدی شهر ری 

4-3-2- تیپولوژی بافتهای موجود.  

4-4- کلیات کاربری ارضی. 

4-4-1- کاربری مسکونی  

4-4-2- کاربری آموزشی و آموزش عالی. 

4-4-3- کاربری بهداشتی و درمانی 

4-4-4- کاربری تأسیسات و تجهیزات 

4-4-5- کاربری تجاری 

4-4-6- کاربری فضای سبز. 

4-4-7- کاربری حمل و نقل و انبار داری  

4-4-8- کاربری صنعتی و کارگاهی 

4-4-9- کاربری های فرا منطقه ای . 

10- توزیع کاربریها در نواحی منطقه 20. 129

4-4-11-کاربریهای قابل تغییر و مؤثر در توسعه شهر ری. 

4-5- تقسیمات شهرداری شهر ری 

4-5-1- ناحیه یک و ویژگیهای آن 

4-5-2- ناحیه دو و ویژگیهای آن. 

4-5-3- ناحیه سه ویژگیهای آن  

4-5-4- ناحیه چهاریژگیهای آن 

4-5-5- ناحیه پنج. 

4-5-6- ناحیه شش. 

4-5-7- ناحیه هفت. 

4-5-8- مشکلات ناحیه 6و7 منطقه 20. 

4-6- محدودیتها و موانع توسعه شهر ری. 

4-6-1- محدودیتهای توسعه در ارتباط بازمین ساختن

4-6-2- محدودیتهای توسعه در ارتباط با قابلیتهای اقتصادی  

3-6-3- محدودیتهای توسعه در ارتباط با بافت شهر. 

4-6-4- مشکلات زیست محیطی و آبهای سطحی 

4-6-5- مشکلات حمل و نقل شهر ری.  

4-7- امکانات توسعه.

4-8- طرح های مورد نیاز توسعه شهر ری. 

خلاصه 

 

منابع

لینک کمکی