ارائه روشی نوین برای خمکاری فشاری لوله جدار نازک در خمکاری هیدرولیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارائه روشی نوین برای خمکاری فشاری لوله جدار نازک در خمکاری هیدرولیکی :

دید کلی :
هدف از این مقاله ارائه روشی نوین برای خمکاری فشاری لوله جدار نازک در خمکاری هیدرولیکی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله مهندسی مکانیک

ارائه روشی نوین برای خمکاری فشاری لوله جدار نازک در خمکاری هیدرولیکی

 

 

 

 

 

چکیده

خمکاری لوله کاربرد بسیار گستردهای در صنایع هوافضا, خودروسازی و سایر صنایع دارد. چروکیدگی لوله های جدار نازک, تغییرشکل سطح مقطع و تغییرات ضخامت در حین خمکاری لوله, از مشکلهای اصلی این فرآیند بشمار میآید. نیروی فشاری و فشار داخلی میتواند به منظور کنترل بهتر فرآیند خمکاری مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه نسبت شعاع خم به قطر لوله (R/D) در فرآیند خمکاری بین 1 تا 5/1 باشد, خمکاری با روشهای معمول قابل انجام نیست. ارائه روش جدیدی که بتواند سبب برطرف کردن چروک در لوله و کمترین تغییرات ضخامت در دیواره آن شود, حائز اهمیت است. در این پژوهش, لوله ها به صورت انتها بسته تولید شده است.

 

 از آنجا که تهیه لوله جدار نازک با انتهای بسته مشکل است, در این پژوهش ابتدا لوله های انتها بسته بدون درز به وسیله فرآیندهای کشش عمیق و اتوکاری تولید گردیده و پس از ساخت این لوله ها, فرآیند خمکاری لوله با نسبت (R/D) برابر یک توسط فرآیند جدید خم هیدرولیکی به صورت تجربی و شبیه سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی مسیر فشار, مسیر فشاری که در آن لوله بدون چروکیدگی به طور کامل شکل قالب را به خود میگیرد, بدست آمد. همچنین اثر تغییرات فشار بر توزیع ضخامت لوله در شعاع داخلی و شعاع خارجی ناحیه خم لوله مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

کلیدواژه ها

خمکاری لوله

خمکاری هیدرولیکی

شبیه سازی اجزای محدود

 

لینک کمکی