جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری :

دید کلی :
هدف از این مقاله بررسی جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته حقوق

جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری

 

 

 

 

 

چکیده :

هدف و زمینه : اخلاق پژوهش, شاخه ای از اخلاق حرفه ای است و به اصول اخلاقی ای که پژوهش را از آغاز تا پایان کار هدایت می کنند, می پردازد. تاکنون, بیشترین توجه به اخلاق پژوهش در حوزه پزشکی بوده است, در حالی که به نظر می رسد اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی و انسانی, به این دلیل که یافته ها و نتایج این گونه پژوهش ها, هم به فرد و هم به محیط فراتر از جامعه علمی مربوط می شود و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط است, اهمیت بیشتری دارد. نادیده گرفتن مسایل اخلاقی در پژوهش گاهی بدون تعمد و صرفاً به سبب بی اطلاعی از اخلاق حرفه ای پژوهشگری صورت می پذیرد. در حوزه پژوهش, مطلوب است که روشن شود اخلاق پژوهشگری چه حد و مرزی و چه مسایلی دارد و چگونه تبیین می شود. از این رو, هدف مقاله حاضر, پرداختن به اخلاق پژوهشگری در حوزه حقوق کیفری  است.

روش: این مقاله به صورت مطالعه کتابخانه ای ومروری انجام شده است .

 

 

کلیدواژه ها :

حقوق کیفری

اخلاق پژوهش

اخلاق حرفه ای

اخلاق پژوهشگری

سو رفتار پژوهشی

 

 

 

 

مقدمه

برای تبیین اخلاق حرفه ای پژوهش, باید در ابتدا مسایل اخلاقی آن حوزه شناسایی شود و در گام بعد جواب هایی برای این مسایل ارایه شود. جواب این مسایل می تواند بر اساس مبانی فکری مختلف ارایه شود. این مبانی را می توان در مکاتب مختلف هنجاری یافت: اخلاق نتیجه نگر, اخلاق فضیلت نگر, اخلاق وظیفه نگر و اخلاق حقوق محور  که خود این مکاتب دارای شاخه های مختلف و متعدد می باشند لذا جواب های متعددی برای یک سوال واحد می توان داشت . در این مقاله راجع به اخلاق پژوهش , رهیافت های عمده در اخلاق پژوهش , خاستگاه مسائل اخلاقی در پژوهش , اخلاق در مکاتب جرم شناختی , اصول اخلاقی در فرایند پژوهش, کدهای ارزشی و اخلاقی و ویژگی های آنها, سو رفتار پژوهشی , ویژگی‌های محقق و پژوهشگر برتر  و ... بحث می شود .  

 

 

 

 

جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری
فهرست مطالب

جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری 1

چکیده : 2

نتیجه گیری: 2

مقدمه 3

بیان مسئله 6

اخلاق در مکاتب جرم شناختی 6

اخلاق حرفه ای 9

از اخلاق تا اخلاق حرفه ای 10

اخلاق حرفه ای پژوهش 13

رهیافت های  عمده در اخلاق پژوهش 14

خاستگاه مسائل اخلاقی در پژوهش 15

مسؤولیت های اخلاقی محقق در قبال ذی نفعان 17

1.صاحبان و سرمایه گذاران پژوهش: 17

2.موضوع پژوهش یا پژوهش شونده: 17

به عنوان نمونه سه کد اخلاقی در این زمینه عبارتند از: 18

مسایل اخلاقی مربرط به فرآیند پژوهش 21

اصول اخلاقی مرتبط با انتشار نتایج پژوهش 26

اصول اخلاقی مرتبط با پژوهشگر 28

مصادیق سو رفتار پژوهشی 31

مصداق توضیح 32

نتیجه گیری 35

منابع: 36

 

 

 

 

لینک کمکی