کدهای اخلاق در پژوهش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کدهای اخلاق در پژوهش :

دید کلی :
دانلود مقاله کدهای اخلاق در پژوهش


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته پزشکی

کدهای اخلاق در پژوهش

 

 

 

مقدمه

تاکید خاصی که در جمهوری اسلامی ایران بر ارزشهای دینی و معنوی وجود دارد زیربنای اقداماتی است که جهت حفظ مقام وارزش انسانها در نظر گر فته شده است. بطور کلی به اخلاق پزشکی به طور عام توجه خاصی شده است که در بخش تاریخچه اخلاق پزشکی به تفصیل ذکر خواهد گردید. اولین کمیته ملی اخلاق در تحقیقات پزشکی, در سال 1377 تحت ریاست وزیر محترم بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و یکسال پس از آن, کمیته های منطقه ای اخلاق در تحقیقات پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی آغاز به کار نمودند و درحال حاضر به فعالیت مشغولند.

هرچند که اعلامیه های بین المللی و اسلامی در اصل با همدیگر تناقضی ندارند, ولی با توجه به شرایط کشور ما و و جود دیدگاه اسلامی, مرکز ملی اخلاق در تحقیقات پزشکی برنامه ای جهت تدوین قوانینی در پاسخ به این نیازها اجرا کرده که اهداف مشخص آن به شرح ذیل می باشد:

 

1.تدوین قوانین صریح برگرفته از معیارهای اخلاقی اسلامی جهت مشخص کردن چهارچوب مورد قبول رفتار و روش حرفه ای و هدایت پژوهشگران که منطبق با شرایط ویژه یاران باشد.

2.پیشنهاد یک نظام سازمانی و ساختاری برای رسیدگی به مسائل مرتبط با اخلاق در پژوهش پزشکی

3.تهیه گزارشی جهت تبیین این پیشنهادها 

 

انتظار نتایج کار گروه به نهادهای ملی مرجع در این زمینه, انجمن های حرفه ای(صنفی) و مؤسسات آموزشی که در این زمینه درگیر می باشند. در این راستا, گروه کاری فوق مرکب از تعدادی محقق در مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و با همکاری گروه مشاورین, دکتر محقق داماد, دکتر ملک افضلی و دکتر باقر لاریجانی تجربیات دست اندرکاران بهداشت و درمان در سطح ملی و بین المللی را در این زمینه مورد بررسی قرار داد. در نهایت, مرکز اخلاق در پژوهش پزشکی آیین نامه ای را وضع کرده که شامل 26 اصل می باشد.

 

 

 

 

کدهای اخلاق در پژوهش
فهرست مطالب

کدهای اخلاق در پژوهش

اخلاق و پژوهش در ایران

آیین نامه اجرایی اصول اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای خاص

(mentally incapacitated) نکات اخلاقی در پژوهش بر روی ناتوان های ذهنی

اصول اخلاقی در پژوهش بر روی اطفال

راهنماهای اخلاقی در پژوهش بر روی زنان حامله و نوزادان

موارد اخلاقی در پژوهش بر روی موارد اورژانس

نکات اخلاقی برای انجام پژوهش بر روی زندانی ها

منابع

راهنمای اخلاقی پژوهشهای پیوند عضو و بافت

راهنمای اخلاقی کار آزماییهای بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات
راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و جنین

لینک کمکی