جزوه کامل نقشه برداری مهندسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جزوه کامل نقشه برداری مهندسی :

دید کلی :
جزوه کامل نقشه برداری مهندسی به تعداد 147 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان


توضیحات کامل :

جزوه کامل نقشه برداری مهندسی

به تعداد 147 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

سرفصل مباحث مطرح شده به شرح زیر می باشد.

(1مفاهیم کلی

• تعریف نقشه برداری

• تقسیمات نقشه برداری

• انواع نقشه برداری

• نقشه و انواع نقشه

• مقیاس و انواع آن

 

(2سطوح مقایسه

• شکل زمین

• بیضوی مقایسه

• سطح مبنای ارتفاعی

• مختصات جغرافیایی

• سیستمهای تصویر

 

(3نظریه خطاها

• مقدمه

• عوامل خطا

• اشتباه

• انواع خطا

• محاسبه خطاها

 

(4اندازه گیری طول

• مقدمه

• روشهای اندازه گیری طول

• روش اندازه گیری طول با نوار

• خطاهاوتصحیحات اندازه گیری طول با نوار

• مساحی

 

(5ترازیابی

• تعاریف واصطلاحات

• روشهای ترازیابی

• اصول ترازیابی مستقیم

• دستگاه ترازیاب(نیو)

• روشهای ترازیابی مستقیم

• بررسی خطاها در ترازیابی مستقیم

• روشهای کنترل در عملیات ترازیابی

• روشهای تصحیح خطاها

 

(6زاویه یابی

• تعاریف و اصطلاحات

• دستگاه زاویه یاب (تئودولیت)

• روش اندازه گیری زاویه افقی

• شیوه های تعیین زاویه افقی

• اندازه گیری زاویه قائم

• ترازیابی مثلثاتی

• بررسی خطاها در زاویه یابی

 

(7مختصات نقاط وامتدادها

• مختصات یک نقطه

• مختصات یک امتداد

• روشهای تعیین آزیموت مغناطیسی

• روشهای تععین آزیموت حقیقی

• شمال و شمال شبکه

 

(8فاصله یابی اپتیکی

• روش استادیمتری

• بررسی خطاها در فاصله یابی استادیمتری

• فاصله یابی به روش پارالاکتیک

• بررسی خطاها در فاصله یابی پارالاکتیک

 

(9پیمایش

• اصول کلی پیمایش

• انواع پیمایش

• معادلات شرط در پیمایش

• تعدیل خطای بست ضلعی

• خطاهای بزرگ یا اشتباهات در پیمایش

 

(10نیمرخهای طولی و عرضی

(11 مجموعه های توتال استیشن

 

کتابهایی که برای تهیه این پاورپوینت استفاده شده است.

نقشه برداری مهندسی مهندس محمود دیانت خواه و مهندس رضا ابن جلال

نقشه برداری عمومی مهندس محمد رضا عاصی

نقشه برداری و عملیات سید یوسف سجادی

نقشه برداری : تمدن - ذوالفقاری - شمس نوبخت

تحلیل مسائل نقشه برداری مهندس علیرضا انتظاری

مروری بر مسائل نقشه برداری مهدی پرنا

لینک کمکی