مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل :

دید کلی :
هدف از این مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته حقوق

تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

 

چکیده

 این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای, به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق, اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده عدم توجه آنان اختلافات و مشکلات خانوادگی است.

 

واژگان کلیدی: 

مفهوم خانواده

بزهکاری اطفال

بزهکاری نوجوانان

 

  خانواده

 خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی که از ازدواج زن و مردی به وجود می‌آید و فرزندان آن‌ها کامل‌کننده آن خواهند بود.  خانواده از مهم‌ترین ارکان رشد و پرورش اطفال و نوجوانان در همه زمینه‌هاست. پدران و مادران دنیای کودکان‌اند و طفل بخش اعظم آموخته‌ها و مکتسبات خود را از آنان دارد. آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم والدین, القائات, امر و نهی‌ها, رفتارهای آنان همه و همه در کودک مؤثرند.  

مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل
فهرست مطالب

 چکیده

خانواده

گفتار اول: مفهوم خانواده

بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسان

بند دوم: خانواده از دیدگاه حقوق‌دانان

گفتار دوم: اهمیت خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان

منابع  

 

 

لینک کمکی