تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته صنایع

تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ

 

 

*قابل استفاده در رشته مکانیک

 

 

 

چکیده:

پوشش دهی فسفاته عملیاتی روی چدن, فولاد, فولاد گالوانیزه شده یا آلومینیوم, در محلول رقیق اسید فسفریک و دیگر ترکیبات است که در آن سطح فلز در محیط اسید فسفریکی به‌طور شیمیایی فعال‌شده و به لایه‌ای محکم و تقریباً محافظ از کریستال های غیرقابل‌حل فسفات, تبدیل می‌شود. وزن و ساختار کریستالی پوشش و اندازه نفوذ آن در داخل فلز پایه از طریق مراحل زیر کنترل می‌گردد:

 

 روش تمیزکاری قبل از عملیات

 استفاده از آبکشی فعال کننده حاوی تیتانیم و فلزات یا ترکیبات دیگر

روش استفاده و کاربرد محلول

درجه حرارت, غلظت و مدت‌زمان عملیات و

اصلاح ترکیب شیمیایی محلول فسفاته

 

روش فسفاته کردن معمولاً با توجه به شکل و اندازه قطعات تعیین می‌گردد. قطعات ریزی مثل پیچ و مهره, میخ و قطعات پرسی در بشکه‌ای دوار و غوطه‌ور در محلول فسفاته, پوشش داده می‌شوند. قطعات بزرگ نظیر بدنه یخچال, روی نوار نقاله از طریق اسپری کردن محلول, فسفاته می‌گردند. قطعات بدنه اتومبیل به‌صورت اسپری یا غوطه‌وری فسفات می‌شوند. ورق تمسه های فولادی را می‌توان به‌طور اسپری یا از طریق عبور دادن مداوم آن‌ها از میان محلول فسفاته نمود.ضخامت پوشش فسفاته امت پوشش فسفاته 3-50mm است مقدار پوشش رسوب‌کرده معمولاً برحسب وزن پوشش (g/m2 ) بیان می‌شود  و ضخامت استفاده نمی‌کنند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

فسفات کاری

رنگ کاری فلزات

آماده سازی سطوح فلزی

پوشش دهی فسفاته بر روی فلزات

 

 

 

مقدمه:

تمام پوشش‌های فسفاته تحت واکنش‌های شیمیایی مشابهی ایجاد می‌گردند. اسید حمام, حاوی ترکیبات پوششی با سطح فلز واکنش انجام داده و در اثر خوردگی سطح, فیلم نازکی از محلول در سطح مشترک خنثی می‌گردد. در محلول خنثی‌شده حلالیت فسفات فلزی کاهش‌یافته و به‌صورت کریستال رسوب می‌کند. کریستال های فوق در اثر پتانسیل الکترواستاتیکی داخل فلز, جذب سطح شده و روی نقاط کاتدی رسوب می‌کنند.در اثر واکنش فسفات اسیدی با سطح فولاد دو نوع فسفات آهن تشکیل می‌شود. فسفات اولیه (Fe Po4 ) که وارد پوشش می‌گردد و فسفات ثانویه  [Fe3(Po4)2] که به‌صورت محلول است. اگر فسفات آهن ثانویه به فسفات فریک اکسید شود از محلول رسوب خواهد کرد. به همین دلیل عوامل اکسیدان به حمام اضافه می‌کنند تا فسفات آهن ثانویه را از محلول جدا کند. چون فسفات آهن مانع از تشکیل پوشش می‌گردد.

 

هرچند همه حمام‌های فسفاته طبیعت اسیدی دارند و تا حدی فلز تحت عملیات را موردحمله قرار می‌دهند ولی درنتیجه فسفاته شدن بندرت تردی هیدروژنی رخ می‌دهد این امر به دلیل آن است که همه حمام‌های فسفاته حاوی قطبش زدا یا اکسیدکننده هستند که با هیدروژن تشکیل‌شده وارد واکنش می‌شوند در فرآیندهای فسفات روی که برای محافظت خوردگی یا عملیات فسفات منگنز از روغن‌های ضدزنگ استفاده می‌کنند, ممکن است به علت پایین بودن مقدار قطبش زدا و اکسیدان, تردی هیدروژنی رخ بدهد. برای جلوگیری از تردی هیدروژنی ممکن است گرمایش ملایم یا پیر کردن طبیعی لازم باشد. در جه اسیدی حمام‌های فسفاته با توجه به ترکیب حمام و روش عملیات تغییر می‌کند. PH حمام‌های غوطه‌وری فسفات روی 1.4-2.4 است, درحالی‌که محلول‌های اسپری فسفاته روی با توجه به درجه حرارت حمام می‌توانند در PH بالاتری مثل 3.4 به کار  روند. فسفات آهن معمولاً در PH حدود 3.8-5 کار می‌کنند. درجه اسیدی محلول‌های فسفات سرب نسبت به بقیه حمام‌های فسفاته بیشتر است. حمام‌های فسفات منگنز در دامنه PH مشابه محلول‌های غوطه‌وری فسفات روی کار می‌کنند.

 

حمام‌های فسفات روی, آهن و منگنز معمولاً حاوی تسریع‌کننده هستند. موارد فوق ممکن است یک اکسیدان معمولی نظیر نیترات یا اکسیدان قوی مثل نیتریت, کلرات, پراکسید یا اسیدهای سولفوریک آلی باشد. نقش این عوامل بالا بردن سرعت پوشش دهی, اکسید کردن آهن و کاهش اندازه کریستال‌هاست. این مواد هیدروژن سطح فلز مورد عملیات را اکسید کرده و به‌این‌ترتیب محلول فسفاته می‌تواند به‌طور پیوسته با سطح فلز تماس پیدا کند, درنتیجه واکنشی کامل و نیز پوششی یکنواخت تأمین می‌گردد. تسریع‌کننده‌ها, آهن حل شده در حمام را اکسید کرده و به‌این‌ترتیب عمر مفید محلول را توسعه می‌دهند. در بسیاری از فرایندهای فسفات آهن, روی اکسیژن هوا به عنوان تسریع‌کننده تکیه می‌کنند. در حمام‌های فسفاته روی برای آلومینیم معمولاً برای اینکه پوشش سریع تشکیل شود و اثرات منفی آلومینیم مهار گردد به محلول فلورید آزاد یا کمپلکس اضافه  می‌کنند.

 

 

 

 

تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ
فهرست مطالب 

چکیده  1

مقدمه : آماده سازی فلز  15

 

فصل اول : سابقه تاریخی 

فسفاتکاری قبل از جنگ جهانی  15

فسفاتکاری درطی جنگ جهانی  19

توسعه در زمان جنگ  25

توسعه بعد از جنگ  27

 

فصل دوم : اندیشه‌های نظری 

مکانیسم‌های واکنش 30

زینک اورتوفسفاتها 32

فسفات منگنز  32

فسفات آهن  33

تشکیل پوشش  33

شتابدهنده‌ها  43

شتابدهنده‌های نیکل و مس  46

شتابدهنده‌های اکسید کننده  47

شتابدهندگی نیترات  48

شتاب با ترکیبات نیتر و آلی  52

کنترل آهن فرو  55

شتاب دهنده کلرات  56

پوشش فسفات فلزات قلیایی  64

مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی  70

پوششهای زینک فسفات  72

پوششهای فسفات منگنز  79

تکامل پوشش  79

ایست گازدهی  80

منحنی‌های زمان – و زن پوشش  80

اندازه گیری پتانسیل  80

آزمون میکروسکپی  82

وزن و ضخامت پوشش  83

خلل و فرج پوشش  88

تردی هیدروژنی  93

 

فصل سوم : مهیا کردن سطح 

مقدمه  95

تمیز کننده‌های قلیایی  97

گرایشها جهت تکامل تمیز کننده قلیائی  98

عوامل ظریف سازی  100

زنگبری قلیائی  100

تمیز کننده‌های حلالی  101

چربیگیری با بخار  102

تمیزکاری با حلالهای قابل امولسیون  103

تمیزکاری با حلالهای امولسیون شده  104

تمیز کننده‌های حلالی دیگر  104

تمیز کننده‌های اسیدی  105

روشهای تمیزکاری مکانیکی و ویژه  106

تمیز کاری سایشی  106

تمیز کننده‌های بخاری و فشار بالا  107

تمیز کاری الکترولیتی  107

تمیزکاری مافوق صوتی  108

تمیزکاری خطی و غیر خطی  109

ارزیابی تمیز کننده  110

 

فصل چهارم : پوششهای پایه رنگ 

مقدمه  111

فرآیندهای فسفات آهنی سبک وزن   114

فرآیندهای با تمیز کننده جداگانه  114

تمیز کننده / پوشش دهنده‌ها (چربیگری و فسفاته توام)  115

فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه  118

فرآیند پاششی  120

آماده سازی برای رنگ الکترولیتی  124

سیستمهای آندی  125

سیستمهای کاتدی  132

زمینه‌های روی, آلومینیوم و آمیزه عناصر  145

آماده سازی برای پوشش پودر  148

آماده سازی فولاد  150

آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه  153

آماده سازی آلومینیوم  157

محصول آمیزه‌ای  157

 

فصل پنجم : پوشش دادن ضخیم با فسفات – فسفاتکاری ضخیم 

مقدمه  159

فرآیندهای فسفات فرو  160

فرآیندهای فسفات منگنز  161

فرآیندهای زینک فسفات  162

عمل پوشش کاری جهت جلوگیری از زنگ زدن  163

مواد پوششی ضد زنگ  165

پارافین‌ها  166

مواد محافظ آلی  166

پوششهای فسفات سیاه  167

فرآیند با دوام کردن  168 

روانکاری سطح یاتاقان 168

فرآیند در عمل  170

تمیزکاری و شستشو  171

آماده سازی  172

فسفات کردن با فسفات منگنز  172

خشک کردن و روانکاری  173

قطعات عمل شده  174

 

فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتکاری 

مهیا کردن قبل از فسفاتکاری  178

عملیات بعد از فسفاتدار کردن  183

مواد عمل آورنده عاری از کروم  191

مواد عمل آورنده دیگر  192

 

فصل هفتم : فرآیند آماده سازی سطح خودرو 

 

فصل هشتم : آزمایشات 

تعاریف و مفاهیم 

نتیجه گیری 

منابع و مآخذ 

 

 

لینک کمکی