شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی

شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

 

 

 

 

 

چکیده : 

در شرکت ‏های تعاونی, سهم الشرکه واحدی است از سرمایه شرکت, که نوع و بهای آن, در اساسنامه شرکت تعیین می‏شود. سهام شرکت تعاونی برابر هستند؛ یعنی مبلغ سهام مبلغی که در روی ورقه سهم الشرکه قید می‏شود با یکدیگر مساوی است. چنین مبلغی را مبلغ اسمی سهم الشرکه می‏نامند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نیست, یعنی به قطعه یا پاره سهم الشرکه تقسیم نمی‏شود. سهم الشرکه شرکت تعاونی مبین میزان حق رای در مجامع عمومی نیست, زیرا در شرکت ‏های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام, فقط دارای یک رای است .

 

انتقال سهم الشرکه ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود, انتقال قراردادی سهم الشرکه, همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و در صورت وجود سایر شرایط عمومی معاملات و شرایط اختصاصی, واجد آثار قانونی می‏گردد. بنابر این, انتقال قراردادی سهم الشرکه از این حیث, حکم سایر عقود و قراردادها را دارد. انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشرکه, به حکم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد, شرایط لازم برای انتقال قهری سهم الشرکه, تابع قوانین و مقرراتی است که به موجب آن انتقال, قهراً, واقع می‏شود, به عنوان مثال, مقررات راجع به ارث, مصادره اموال, توقیف و فروش سهم الشرکه در اثر اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا , شرایط و نحوه انتقال قهری در موارد فوق را بیان می‏کند, بنابراین شرایط انتقال قهری را باید در مقررات مزبور جستجو کرد.

 

سهم الشرکه به عنوان مشخص حقوق و تکالیف متقابل شرکت و سهامدار, این سوال را بر می‏انگیزد که مبنای حقوقی استقرار این حقوق و تعهدات چیست؟ از آنجا که حقوق و تعهدات اشخاص, از دو منبع اصلی (قانون) و (قرارداد) سرچشمه می‏گیرد, سوال این است که, حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه از کدامیک از منابع مذکور ناشی می‏شود آیا اراده سهامدار و توافق او با شرکت سبب ایجاد این حقوق و تکالیف است یا اینکه اراده سهامدار نقشی نداشته و حکم قانون موجد آن است؟ در حقوق ایران این موضوع مورد تحلیل مولفین حقوق تجارت یا رویه قضایی قرار نگرفته است.

 

آنچه مورد بحث است, تعیین مبنای حقوقی حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه است, در این بررسی به این سوالات باید پاسخ گفت که: حق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه از چه منبعی سرچشمه می‏گیرد؟ آیا قرارداد بین شرکت و سهامداران منشا این حقوق و تعهدات است یااینکه قوانین و مقررات مربوطه رابطه حقوقی شرکت و سهامداران راتنظیم می‏کند؟

پاسخ به سوالات مزبور منوط به تحلیل رابطه شرکت و هر یک از سهامداران است, چنانچه رابطه شرکت و هر یک از سهامداران بر پایه قرارداد بین آن دو تحلیل شود, حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه مبنای قراردادی خواهد داشت واگر رابطه سهامدار و شرکت از قوانین مربوطه تبعیت نماید به نحویکه اراده آنها نقشی در تنظیم و تعدیل این رابطه نداشته باشد, حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه مبنای قانونی یافته و خارج از قلمرو حاکمیت اراده و قرارداد, واقع می‏شود و چنانچه قانون واراده طرفین را منشا حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه بدانیم, سهم الشرکه مبنای مشترکی خواهد داشت. آنچه مسلم است این است که برقراری رابطه شرکت و سهامداران در نتیجه قصد و اراده آزاد سهامداران صورت می‏گیرد و هیچ شخصی را نمی‏توان بر خلاف میل و خواست او صاحب سهم الشرکه نمود با وجود این, از آزادی اراده به این معنی که اراده سهامداران در تعیین قلمرو و آثار رابطه, آزادی کامل داشته باشد وجود ندارد.

 

 اساسنامه شرکت که اساس تشکیلات و طرز اداره و عمل شرکت را معین می‏کند وسیله موسسین شرکت و با لحاظ الزامات قانونی تنظیم و به امضا آنها می‏رسد و سهامداران با امضا درخواست کتبی و تعهد رعایت مقررات اساسنامه, ملتزم به قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‏شوند. بنابراین جز موسسین شرکت سایر سهامداران نقشی در تنظیم اساسنامه ندارند. تصویب اساسنامه نیز با موافقت تمام سهامداران صورت نمی‏گیرد بلکه به تصویب تعدادی از سهامداران می‏رسد و هرگونه تغییری در آن منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی است.

 

 

 

 

کلید واژگان :

سهم الشرکه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشرکه

ماهیت حقوقی سهم الشرکه

انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی
فهرست مطالب"

                                    

 

شرایط انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی......................................................12

مبحث اول : انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی................................................................16

گفتار اول : انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه................................................................................20

گفتار دوم : انتقال قهری سهم الشرکه......................................................................................................22

مبحث دوم : شرایط عمومی انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی........................................25

مبحث سوم : شرایط اختصاصی انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی .................................27

مبحث چهارم : عوض انتقال سهم الشرکه در شرکت های تعاونی.................................................29

گفتار اول : سهم الشرکه و جنبه مادی آن................................................................................................29

گفتار دوم : جنبه غیر مادی سهم الشرکه..................................................................................................31

گفتار سوم : قیمت سهم الشرکه...............................................................................................................32

گفتار چهارم : انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم الشرکه.....................................................................33

مبحث پنجم : عضویت در شرکت تعاونی.....................................................................................39

گفتار اول : عضو شرکت تعاونی.............................................................................................................39

گفتار دوم : خروج از عضویت شرکت تعاونی....................................................................................... 40

گفتار سوم : مرجع تصمیم گیری اخراج عضو.........................................................................................43

گفتار  چهارم : اخراج عضو به علت ترک عضویت................................................................................43

مبحث ششم : مقایسه قرارداد انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه...............................44

 

 

منابع و مآخذ...............................................................................................................................

الف – کتب.............................................................................................................................................

ب- مجموعه قوانین................................................................................................................................

ج- مقالات و رساله ها............................................................................................................................

 

 

 

لینک کمکی