مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل :

دید کلی :
تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در دو گفتار اول و دوم  بررسی می‌کنیم


توضیحات کامل :

دانلود مقاله ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل


چکیده
تعریف طفل و همچنین بزهکاری از مواردی است که از اهمیت خاصی برخوردار است, زیرا تعاریف در این زمینه موجب تعیین حدود و سقور این مفاهیم گردیده, و بر این اساس, برای ورود به بحث ضروری است. بنابراین تعریف لغوی و حقوقی اطفال و نوجوانان را در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی در گفتار اول و دوم از مبحث حاضر بررسی می‌کنیم.


کلمات کلیدی

تعریف طفل

تعریف اطفال و نوجوانان

طفل و نوجوان در حقوق ایران و بین الملل


مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل
فهرست مطالب

چکیده

گفتار اول: تعریف لغوی اطفال و نوجوانان

گفتار دوم: تعریف حقوقی اطفال و نوجوانان

بند اول: تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین‌المللی

منابع و مآخذ

لینک کمکی