مقاله تعریف و بررسی بزهکاری و عوامل موثر بر بزهکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعریف و بررسی بزهکاری و عوامل موثر بر بزهکاری :

دید کلی :
در این مقاله به بررسی بزهکاری پرداخته شده است که ازلحاظ حقوق جرم‌شناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت


توضیحات کامل :

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تعریف و بررسی بزهکاری و عوامل موثر بر بزهکاری

 

چکیده
در این پژوهش به بررسی بزهکاری پرداخته شده است که ازلحاظ حقوق جرم‌شناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت


کلمات کلیدی

بزهکاری

جرم شناسی

عوامل بزهکاری


مقاله تعریف و بررسی بزهکاری و عوامل موثر بر بزهکاری
فهرست مطالب
چکیده

گفتار اول: تعریف بزهکاری

بند اول: تعریف حقوقی بزهکار

بند دوم: تعریف جرم‌شناسی بزهکاری

گفتار دوم: عوامل بزهکاری

بند اول: عوامل فردی بزهکاری

بند دوم: عوامل اجتماعی بزهکاری

منابع و مآخذ

لینک کمکی