جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری :

دید کلی :
جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگاه آزاد کرج استاد رستمی بشمنی به تعداد 45 صفحه pdf


توضیحات کامل :

جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگاه آزاد کرج استاد رستمی بشمنی

به تعداد 45 صفحه pdf

سرفصل های این درس شامل مباحث زیر می باشد

آمار ناپارامتریک - تحلیل مسیر - تحلیل عاملی - تحلیل خوشه ای - تحلیل معادلات ساختاری

 

 

مطابق کتاب تحلیل آماری دکتر محمد بامنی مقدم 

تحلیل آماری جلد دوم دکتر عادل آذر

آمار ناپارا متری دکتر جواد بهبودیان

لینک کمکی