متن کاوی و بررسی روشهای متن کاوی و ارزیابی این روشها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن متن کاوی و بررسی روشهای متن کاوی و ارزیابی این روشها :

دید کلی :
هدف از این مقاله متن کاوی و بررسی روشهای متن کاوی و ارزیابی این روشها می باشد


توضیحات کامل :

 

متن کاوی و بررسی روشهای متن کاوی و ارزیابی این روشها

 

 

چکیده

    رشد فزاینده پایگاه داده ها در تقریبا هر ناحیه از فعالیت انسان باعث شده است که نیاز برای ابزارهای قدرتمند جدید برای تغییر دادن داده به دانش مفید افزایش یابد. برای برآوردن این نیاز محققان در ناحیه های مختلف مانند یادگیری ماشین , شناسایی الگو, آنالیز داده آماری, بصری سازی داده , شبکه های عصبی, اقتصاد سنجی, بازیابی اطلاعات, استخراج اطلاعات و..... روش ها و ایده هایی را کاوش کرده اند. ذات غیرساخت یافته ی این متون, اعمال همان روشهایی را که ما در مورد پایگاه داده های غیرمتنی بکار می بریم, غیر ممکن می سازد. بنابراین روش ها و الگوریتم-های پردازش (پیش پردازش)خاصی برای استخراج الگوهای مفید موردنیاز است. متن کاوی اطلاعات متنی غیرساختیافته را استفاده می کند و آنرا برای کشف ساختار و معناهای ضمنی پنهان در متن بررسی می کند. 

 

در این مقاله ما به بررسی یکی از جدیدترین زمینه-های مورد تحقیق در داده کاوی, متن کاوی می پردازیم. در این مقاله روش های موجود برای پیش پردازش کردن, رده بندی , استخراج اطلاعات , روش های یافتن روابط شرح داده می شوند در پایان هر بخش ارزیابی و مقایسه ای روی روش های بیان شده در آن بخش صورات می-گیرد و در پایان تعدادی از کاربردهای متن کاوی بیان می گردند.

 

 

کلمات کلیدی:

متن کاوی

داده کاوی

استخراج اطلاعات

یکپارچه  کردن داده کاوی

دسته بندی و مرتب سازی داده ها

 

 

 

مقدمه

   بخش قابل توجهی از اطلاعات قابل دسترس در پایگاه داده های متنی (یا پایگاه داده های سند ) که شامل مجموعه بزرگی از اسناد منابع مختلف (مثلا مقالات خبری, paperها, کتاب ها, ایمیل ها و صفحات وب) ذخیره شده اند. پایگاه داده های متنی به علت افزایش مقدار اطلاعات موجود به فرم الکترونیکی سریع رشد می کنند. امروزه بیشتر اطلاعات در صنعت, کسب و کار  و سازمان های دیگر به صورت الکترونیکی و به فرم پایگاه داده متنی ذخیره شده اند.   داده های ذخیره شده در بیشتر پایگاه  داده های متنی, داده های نیمه ساختاریافته هستند چون نه به طور کامل غیرساختیافته هستند و نه به طور کامل ساختیافته هستند. 

 

برا ی مثال یک سند شامل تعدادی فیلد ساختیافته مانند عنوان, نویسندگان, تاریخ انتشار, رده  و ..... و از طرف دیگر شامل برخی کامپوننت های متنی غیرساختاریافته مانند چکیده و محتویات است. تکنیک های بازیابی اطلاعات مانند (متدهای ایندکس کردن متن ) برای هندل کردن سندهای غیر ساختاریافته ایجاد شده اند. تکنیک های بازیابی اطلاعات قدیمی برای مقدار زیادی داده متنی که به طور فزاینده افزایش می یابند, ناکارآمد هستند. بدون دانستن محتویات سندها, فرمول بندی کردن Queryهای مناسب برای آنالیز کردن و استخراج کردن اطلاعات مفید از داده, مشکل است.

 

 کاربرها نیاز به ابزارهایی برای مقایسه سندهای مختلف, مرتب کردن سندها بر اساس موبوط بودن آن ها و یافتن الگوها دارند.  بنابراین یکی از جدیدترین زمینه های مورد تحقیق در داده کاوی, متن کاوی برای این منظور گسترش یافت. متن کاوی یعنی جستجوی الگوها در متن غیرساختیافته. متن کاوی برای کشف اتوماتیک دانش مورد علاقه یا مفید از متن نیمه ساختیافته استفاده می شود. چندین تکنیک برای متن کاوی پیشنهاد شده است عبارتند از ساختار مفهومی ,کاوش association ruleها درخت تصمیم گیری, روش های استنتاج قوانین , همچنین تکنیک های بازیابی اطلاعات برای کارهایی مانند تطبیق دادن سندها, مرتب کردن کردن, کلاسترینگ و.....

 

 

متن کاوی و بررسی روشهای متن کاوی و ارزیابی این روشها
فهرست مطالب

چکیده 

1 مقدمه

1.1 کشف دانش و ارتباط آن متن کاوی

2.1 تعاریف متن کاوی

3.1 ناحیه های سرچ مرتبط

2 روش ها پیش پردازش کردن متون

1.2 مدل فضای برداری

2.2 پیش پردازش زبان شناختی

3 روش های متن کاوی ...

1.3 فازهای اصلی فرآیند کتن کاوی...

2.3 رده بندی ...

1.2.3 انتخاب ترم ایندکس

2.2.3 رده کننده Naïve Bayes

3.2.3 رده بندی کننده نزدیکترین همسایه

4.2.3 درخت تصمیم گیری

5.2.3 متدهای هسته و SVM

6.2.3 ارزیابی رده بندی کننده ها

3.3  استخراج اطلاعات

1.3.3 رده بندی برای استخراج اطلاعات

2.3.3 مدل مارکوف پنهان

3.3.3 فیلدهای رندم شرطی

4.3.3 مقایسه روش های استخراج اطلاعات

2.2 پیش پردازش زبان شناختی

4.3 روش ها ترکیبی

1.4.3 روش های dicsotex

1.1.4.3 مقدمه

2.1.4.3 یکپارچه  کردن داده کاوی و استخراج اطلاعات

3.1.4.3 سیستم dicsotex

2.4.3روش textminer

1.2.4.3 مقدمه

2.2.4.3 استخراج اطلاعات

3.2.4.3 الگوریتم خوشه بندی

3.4.3 یافتن روابط

4.4.3 مقایسه روش های ترکیبی

4 کاربردهای متن کاوی

5 نتیجه گیری و کارهای آینده

6 مراجع

 

 

 

 

 

لینک کمکی