بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده :

دید کلی :
هدف از این پژوهش بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پژوهش کارشناسی ارشد رشته آی تی

بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده

 

 

 

 

 

چکیده

با توجه به این که تمایل در مراکز داده به سمت استفاده از سیستم‌های پردازش موازی کلاستر با تعداد پردازنده خیلی زیاد می‌رود, توجه به خرابی این سیستم‌ها بسیار اهمیت پیدا می‌کند. لذا توجه به تحمل اشکال و قابلیت دسترسی­بالا در سیستم‌های کلاستر امری اجتناب‌ناپذیر است.

مسائل مهم در این ارتباط پیش­گیری از وقوع اشکال, پیدا کردن اشکال­ها و بازگرداندن جز خراب شده به حالت قبل از خرابی است. پیش­گیری اشکال در سیستم‌‌های پردازش موازی مبتنی بر کلاستر را می‌توان با طراحی مناسب و دارای افزونگی[1] اجزایی چون شبکه‌های ارتباطی یا پردازنده‌ها به وجود آورد. در مورد پیدا کردن اشکال‌ها نیز می‌توان از انواع ابزارهای نظارت و هشداردهند سیستم‌های کلاستر بهره برد. در زمینه بازگرداندن سیستم در صورت وقوع خرابی به حالت قبل خود, با توجه به نوع سیستم مورد استفاده در محیط کلاستر این بحث بررسی خواهد شد. به ­عنوان مثال سیستم­های سرویس­دهنده در صورت وقوع اشکال تنها باید تقاضای سرویس­گیرنده را به دیگر گره‌ها هدایت کنند ولی در مراکز داده سرویس دهنده به ابر که وقوع خرابی در حین اجرای یک برنامه به وقوع می‌پییوندد, باید این قابلیت دسترسی­بالا ایجاد شود تا در مدت زمان کوتاهی به شرایط قبل از وقوع اشکال بازگردند.

در این تحقیق ابتدا به مفاهیم پایه قابلیت دسترسی بالا و مباحث مرتبط با آن خواهیم پرداخت و در ادامه برای بررسی قابلیت دسترسی­ بالا در ابر به­ طور خاص, روش­های دستیابی به قابلیت دسترسی ­بالا در مراکز داده را توضیح خواهیم داد.[1] Redundancy

 

 

 

 

واژه های کلیدی:

قابلیت دسترسی بالا

سیستم های محاسبات ابر

روشهای دستیابی به مراکز داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده
فهرست مطالب

 

2 قابلیت دسترسی بالا 9

2-1 مفاهیم پایه قابلیت دسترسی بالا 9

2-1-1 تعریف قابلیت دسترسی بالا 9

2-1-2 مفاهیم و مباحث مرتبط با قابلیت دسترسی بالا 10

2-1-3 معیارهای سنجش قابلیت دسترسی 12

2-1-4 سطوح قابلیت دسترسی بالا 13

2-1-5 توقف برنامه‌ریزی شده و توقف برنامه‌ریزی نشده 14

2-1-6 عوامل مؤثر بر میزان دسترسی سیستم 16

2-2 دستیابی به قابلیت دسترسی بالا در سیستم‌های کلاستر 16

2-2-1 تعریف نقاط منفرد بروز خرابی 17

2-2-2 از بین بردن نقاط منفرد بروز خرابی در اجزای سخت‌افزاری 17

2-2-3 از بین بردن نقاط منفرد بروز اشکال در اجزای نرم‌افزاری 23

2-2-4 تشخیص دهند خرابی در کلاسترهای با قابلیت دسترسی بالا 25

2-2-5 معماری کلاسترهای با قابلیت دسترسیبالا 26

2-2-6 اتصالات و شبکه کلاستر 28

2-2-7 مدیریت و نظارت بر کلاستر 28

2-2-8 تصویر یکپارچه سیستم (SSI) 33

 

منابع

 

 

بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده
فهرست شکل ها

 

شکل ‏2 1 سهم عوامل مختلف در از کارافتادگی سیستم HA [11] 16

شکل ‏2 2 برخی SPOFها در سیستم سرویسدهنده/سرویسگیرنده 18

شکل ‏2 3 SPOFها در یک شبکه اترنت نوعی 22

شکل ‏2 4 حذف SPOFهای شبکه به روش افزونگی کامل 23

شکل ‏2 5 نمونهای از تشخیص خرابی با سیگنال ضربان قلب 26

شکل ‏2 6 نمای ساده از نظارت 31

شکل ‏2 7 ارتباط اجزا مختلف EMS 31

 

 

بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده
فهرست جداول

جدول ‏2 1 مقایسه کلاسترهای HA و FT [13] 11

جدول ‏2 2 زمانهای توقف و کارکرد یک سیستم 52×7×12 14

جدول ‏2 3 زمان‌های توقف و کارکرد یک سیستم 52×5×12 14

 

 

لینک کمکی