بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن

 

 

 

 

چکیده:

در این تحقیق ابتدا به بررسی تعریف وقف و اوراق بهادار می‌پردازیم. سپس در مبحث دوم مبانی آنها را بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز شرایط و شخصیت حقوقی وقف را شرح خواهیم داد.

مبحث اول این تحقیق از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول به تعریف وقف اختصاص یافته است. در گفتار دوم ویژگی‌های وقف را بررسی خواهیم نمود و در گفتار سوم نیز تعریف و تاریخچه‌ای از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم داد.

 

وقف در زبان فارسی در لغت به معنی ایستادن, به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.  در فرهنگ لغات زبان عربی برای ماده (وقف یقف وقفا) معانی متفاوتی از قبیل ایستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کریم در بعضی از آیات با مشتقات فعل وقف روبه رو می‌شویم که به همین معناست. برای مثال در آیه 24 سوره صافات آمده است: (وقفوهم انهم مسئولون) بدین معنا که ( و آنان را نگه دارید که آنان (بر آنچه انجام داده‌اند) پرس و جو می‌شوند) همچنین در آیه ی 31 سوره‌ی نسا آمده است: (ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم) یعنی (ای کاش می دیدی هنگامی را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند) مستفاد از آیات مذکور این است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدی و به معنای حبس و منع به کار رفته است.

اما در فرهنگ لغات مراجعه شده, بعد از بیان معانی از این قبیل (ایستادن, تأمل کردن,…) با ذکر (الدار و نحوها) معنای فقهی – حقوقی آن را ذکر کرده‌اند. در فرهنگ لاروس عبارت (حبسها فی سبیل الله) آمده است و با افزودن قسمت مخصوص به معانی فقهی توضیح می‌دهد که: (حبس العین علی ملک الواقف او علی ملک الله و اتصدق بالمنفعه)  یعنی (حبس کردن عین ملکی و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا)  در کتاب لغت المعجم الوسیط  نیز معنی مشابهی دیده می‌شود.

 

 

 

کلمات کلیدی:

وقف

اوراق بهادار

مبانی وقف و اوراق بهادار

شرایط و شخصیت حقوقی وقف

 

 

 

بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن
فهرست مطالب

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 2

گفتار اول: تعریف وقف 2

بند یک: تعریف وقف در لغت 2

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 3

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران 6

الف: تعریف وقف در حقوق ایران 6

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران 7

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف 9

بند اول: ویژگی‌های وقف 10

الف: حبس کامل 10

ب: دوام وقف (تأیید) 10

ج: تسبیل منفعت 11

بند دوم: انواع وقف 11

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم 11

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 11

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 12

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 12

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 13

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 15

 

مبحث دوم: مبانی 18

گفتار اول: مبانی وقف 18

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 20

بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن
فهرست منابع 23

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی