مدیریت مشارکتی در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدیریت مشارکتی در سازمان :

دید کلی :
دانلود پایان نامه مدیریت مشارکتی در سازمان


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مدیریت مشارکتی در سازمان

 

 

مقدمه

کارکنان هر سازمان به دلیل داشتـن نظـریات , افـکار و خـلاقیت ها با ارزش ترین سرمایه به حـساب می آیند طبیعتا در جهان امروز آنچه که بیش از همه دارای اهمیت است نیروی انسانی است . به طوری که اقتصاد دانان معتقدند آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک سازمان و جامعه را تعیین می کند منابع انسانی آن است نه سرمایه یا منایع مادی دیگر . این منابع انسانی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند, از منابع طبیعی بهره برداری می کنند , سازمان های اداری , اجتماعی , اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورند و توسعه را پیش می برند ( جعفری قوشچی, 1380,75 ) 

 

شکل استبدادی و کلاسیک اداره کردن از آغاز سازماندهی نهادهای سیاسی , اجتماعی و اقتصادی توسط مردم به حیات خود ادامه داده است . در این نظام قدرت و حقوق حاکمیت در دست گروه کوچکی است که اعضای آن بر دیگران اعمال قدرت می کنند . به همین  خاطر امروزه سازمان ها تحت عناوین گوناگونی در پی تغییر آفرینی و نوآوری هستند . برخی در پی بهبود بخشیدن به راهبردها , بینش ها یا ارزش ها هستند و بعضی طرفدار مداخله کارمند در تصمیم ها و بعضی خواهان مدیریت با کیفیت کلی می باشند ( مک لگان و کرسیتونل ,1377,215 ) 

به هر حال مشارکت انسان در سرنوشت خویش یک اصل و نیز نیازی فطری است که از بدو خلقت انسان وجود داشته و همواره نیز وجود خواهد داشت . بر پایه همین اصل است که دامنه این نوع نیاز هر روز گسترده تر می شود و ابعاد دیگر زندگی را در بـر می گیرد ( زارعی ,1379,59 )نظـام مشـارکـت می تواند به سرمایه انسانی متناسب با خصوصیات و روحیات او هویت ببخشد تا به این سرمایه با ارزش تنها به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف سازمان نگریسته نشود . 

 

مدیریت مشارکتی عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان , مشتریان و پیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت کنند . تاکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان , مشتریان و پیمانکاران است و می خواهد از ایده ها , پیشنهادات , ابتکارات و خلاقیت ها و توان فنی و تخصصی آنها در حل مسائل و مشکلات سازمان در جهت بهبود مستمر فعالیت های سازمان استفاده کند ( روشندل ,1381,151 ) 

 

مدیریت مشارکتی راهی است برای مبـارزه با بـوروکـراسی , ضـرورتـی است ناشی از رشد اندازه سازمان های اقتصادی – اجتماعی در جوامع صنعتی , نیازی است برای همکاری شبکه ای در جوامع فراصنعتی , راه حلی است برای وحدت مجدد در جوامعی که برژایه جدایی , انزوا و عدم ارتباط بنا شده اند و بالاخره پاسخی منطقی به شرایط و چالش های امروزی است . 

اهمیت مدیریـت مشارکتی تا بدان حدی است که یک دهه پیش صاحبنـظران از جمله "لی پرستون1 " و " جیمزپست2 " آن را ( سومین انقلاب در مدیریت ) نام نهاده اند؛ نخستین انقلاب پدید آمدن سلسله مراتب سازمانی و دومین انقلاب جـدایی مدیـریت از مالـکیت و حـرفـه ای شـدن مـدیریت بوده است ( روشندل , 1381 ) , نتایج تحقیقات و تجربیات پژوهشگران نشان می دهد که مشارکت سبب افزایش بازدهی , اثر بخشی , بالا رفتن کیفیت , کاهش تعارض و افزایش تفاهم میان رئیس و مرئوس , کاهش مقاومت های منفی نظیر غیبت , تاخیر و کم کاری , افزایش انگیزش و تعهد کارکنان می شود که در نهایت منجر به بهره وری سازمانی می گردد . 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت مشارکتی در سازمان
فهرست مطالب

 

 مدیریت مشارکتی 

--مشارکت 

--مفهوم مشارکت و مدیریت مشارکتی 

--سیر تکوین مدیریت مشارکتی 

--سابقه اجرایی سیستم مدیریت مشارکتی در ایران 

--مبانی فکری مشارکت 

--اهداف مدیریت مشارکتی 

--انواع مشارکت 

--پیش نیازهای مشارکت 

-- درجات مشارکت 

-- درجات مشارکت و سلسله مراتب نیازها 

-- عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی 

-- ویژگی های افراد و سازمان مشارکت جو 

-- مهارت های لازم برای مدیریت مشارکتی 

--فرهنگ مدیریت مشارکتی 

-- ابعاد مشارکت 

--سطوح مسئولیت بخشی در سازمان مشارکتی 

-- اهرم های ضروری برا ی حرکت به سوی مدیریت مشارکتی 

-- برنامه ها و فنون مدیریت مشارکتی 

-- مهندسی مجدد سازمان ها و مشارکت             

-- الگوی مشارکت فراگیر                                    

-- عملکرد مدیریت مشارکتی         

-- نقش مدیریت مشارکتی در افزایش اثر بخشی کارکنان 

-- مزایای مدیریت مشارکتی 

-- دیدگاههای موافقان و مخالفان مشارکت  

-- پیش فرضهای نادرست درباره مشارکت کارکنان              

-- موانع مشارکت از دیدگاه دانش مدیریت       

-- موانع فرهنگی مشارکت                                                              

-- موانع مشارکت در بخش دولتی                   

-- روش های غلبه نمودن بر موانع مشارکتی              

منابع

لینک کمکی