پروپوزال بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشاركتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپوزال بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی در مخابرات منطقه 3 تهران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی

 

 

 

 

چکیده

مدیریت مشارکتی که یکی ازراههای بهبود بخشیدن به شرایط بقا سازمان است,زمانی بطور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بستر سازی شده باشد . چرا که هدایت نمودن مشارکت  موجود سازمان یک امر مردمی است وبه طور کامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد .لذا سازمانها باید برای اجرای موفق مدیریت مشارکتی , فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.

 

توجه به سازمانها از جهت فرهنگ سازمانی, پدیده نسبتاً جدیدی است که در مطالعه سازمان ومدیریت صورت گرفته است. ازدهه 1980 به بعد, نگرش مدیران و محققان نسبت به سازمان تغییرکرده است وتجزیه و تحلیل فرهنگ سازمانی به عنوان یکی ازتخصص ها در زمینه رفتار سازمانی مطرح شده است . امروزه با استفاده از این نگرش, سازمانهای مختلف در سراسر جهان به موفقیت های بی نظیری دست یافته اند و در زمینه بهره گیری از چالش های محیطی, برای پویا کردن فرهنگ سازمانی تلاش می کنند. موفقیت چشمگیر دهه های اخیر, سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمانها می باشد ( روحی عزیزی و همکاران, 1382).

     سازمان چیزی بیش از سطوح افقی و عمودی, واحد ها و سلسله مراتب است . یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصیت است, شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری, محافظه کاری و نوآوری و ... است. در سازمان کارکنان نسبت به یک الگوی خاص رفتاری باهم توافق می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است . لذا, از آنجا که در هر سازمانی, فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد, از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. به هر حال بالندگی سازمان به عنوان یک فرایند برنامه ریزی شده, با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر می باشدوهر گونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی, موثر واقع نمی شود,  در نهایت باید گفت که تحقق اهداف سازمانی بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروی انسانی دارد .

 

واژگان کلیدی:

سبک رهبری

فرهنگ سازمانی

مدیریت مشارکتی

نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی 

 

 

 

مقدمه

در سال های اخیر اکثرمحققان در پی شناخت دلایل موفقیت و شکست منسجم ترین شکل اجتماعات بشری , یعنی سازمان ها هستند و در اینجا تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی نقش های مدیریتی , ازجمله نقش تصمیم گیری و مشارکت دادن کارکنان قابل توجه است . موفقیت های چشمگیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر , بیانگر تصمیم گیری های نامناسب و مناسب و وجود فرهنگ های سازمانی قوی و ضعیف در سازمان می باشد .در یک سازمان , مدیران , تصمیم گیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات , تعیین کننده موفقیت سازمان درجهت رسیدن به اهداف سازمانی میباشد و هر مدیر سبک و سبک های خاصی را بنای اتخاذ تصمیم های خود قرار می دهد که یکی از این سبک ها , مشارکت کارکنان و اختیار دادن به آنها در تصمیم گیری است که از فرهنگ سازمانی تاثیر می پذیرد . در واقع سطح مشارکت کارکنان در عین تاثیرگذاری بر اثر بخشی سازمان , خود از عوامل مختلفی چون فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تاثیر می پذیرد . 

 

از انجا که محیط در حال تغییر و تحول دائمی است , سازمان نیز برای ادامه حیات می باید به طور مداوم خود را منطبق و هماهنگ با تغییرات محیطی نماید . بنابراین سازمان درگیر تلاشی مستمر است که هر چه بیشتر و بهتر خود را با محیط و شرایط هماهنگ نماید و این امر نیاز به مشارکت و درگیر کردن کارمندان دارد و مشارکت موثر نیز از پیامدهای یک فرهنگ قوی و مثبت است . در این فصل ابتدا موضوع تحقیق تعریف شده و سپس به تشریح اهمیت موضوع و هدف تحقیق پرداخته میشود . در ادامه فرضیات اولیه تحقیق مطرح گردیده سپس به تعریف اصطلاحات و واژه ها پرداخته می شود . 

 

 

 

 

 

 

پروپوزال بررسی نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ سازمانی در راستای مدیریت مشارکتی
فهرست مطالب

 

مقدمه 

- بیان مساله

- اهمیت وضرورت تحقیق

- اهداف پژوهش

-- اهداف کلی 

-- اهداف جزئی 

- سوالات پژوهش

- فرضیات پژوهش 

-- فرضیه اصلی 

-- فرضیات فرعی 

- قلمرو تحقیق 

- تعاریف عملیاتی واژه های و اصطلاحات 

مقدمه 

-روش تحقیق

- چارچوب آماری

-طبقه بندی تحقیقات 

- تحقیق میدانی   

- روش تحقیق همبستگی                                                             

- متغیرهای تحقیق    

- روش های جمع آوری اطلاعات 

- روش مقیاس بندی 

- روایی و پایایی پرسشنامه                                 

     - جامعه و نمونه آماری 

- روش های نمونه گیری      

-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 

 

منابع

 

لینک کمکی